StoryEditor

Preemptívna transplantácia obličky u dieťaťa od matky odvrátila potrebu dialýzy

05.07.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Niekoľkomesačnú prípravu pacienta dočasne zastavil COVID-19

Tímy špecialistov z Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) realizovali prvú preemptívnu transplantáciu obličky dieťaťu od živého darcu, ktorým bola v tomto prípade mama. Dieťa s chronickým zlyhaním obličiek bolo na transplantáciu pripravované už v marci, no kvôli situácii s COVID-19 sa výkon musel odložiť na jún. Ide o prvý prípad preemptívne transplantovaného dieťaťa na Slovensku.

Podľa slov prednostky Detskej kliniky LF UK a NÚDCH prof. MUDr. Ľudmily Podrackej, CSc., u pacienta išlo o chronické zlyhanie obličiek spôsobené vrodenou vývojovou anomáliou. Bez transplantácie by musel byť chlapček zaradený do dialyzačného programu.

Niekoľkomesačnú prípravu na transplantáciu dočasne zastavila mimoriadna situácia kvôli COVID-19, termín z marca sa napokon presunul na jún. Výkon prebehol bez komplikácií, šesť hodín po transplantácii sa pacientovi zlepšili všetky parametre. „Kvalita života pacienta bude úplne iná ako na dialýze, na ktorú by musel chodiť trikrát do týždňa, nehovoriac o tom, že chronická dialýza má mnohé riziká. Pre dieťa je dialýza aj psychická trauma a zasahuje do života celej rodiny. Transplantovaná oblička nahradí chlapčekovi jeho vlastnú obličku a veríme, že bude mať rovnakú kvalitu života ako ostatné deti,“ uviedla doc. Podracká.

Spolupráca

Matka bola hospitalizovaná v transplantačnom centre v UNB. Po absolvovaní darcovskej nefrektómie bola oblička hneď v špeciálnom boxe transportovaná posádkou záchrannej zdravotnej služby do susediacej budovy NÚDCH. „Manažment bol zvládnutý bez časových strát. Výsledky sú veľmi povzbudivé a do budúcnosti vidíme priestor práve pre výmenné aj reťazové transplantácie, ktoré by sa mohli takýmto spôsobom uskutočňovať,“ hovorí doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA, zástupkyňa prednostu Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB pre transplantácie obličiek.

Najrýchlejší a najoptimálnejší spôsob je vykonať príbuzeneckú transplantáciu na dvoch operačných sálach vedľa seba s tým, že skôr, ako sa darca zobudí, môže byť oblička transplantovaná príjemcovi na vedľajšej sále. „Tu sme museli preniesť orgán z jedného transplantačného centra do druhého, čo v konečnom dôsledku vzhľadom na geografickú blízkosť oboch pracovísk nebol žiaden problém. Čas studenej ischémie bol menej ako dve hodiny, a to je absolútne v poriadku,“ potvrdil doc. MUDr. Ing. Ján Breza, PhD., prednosta Kliniky detskej urológie LF UK a NÚDCH, ktorý viedol transplantačný tím.

Cieľom je dosiahnuť európsky priemer

V krajinách EÚ predstavuje podiel transplantácií obličiek od živých darcov priemerne 20 percent z celkového počtu transplantácií obličiek. Na Slovensku bolo v roku 2019 vykonaných 21 transplantácií obličiek od živého darcu, čo predstavuje 11 % podiel na celkovom počte transplantácií obličiek. „Ide o nárast počtu a podielu transplantácií obličiek od živého darcu v našej krajine. Cieľom slovenských transplantačných centier je čo najskôr dosiahnuť európsky priemer 20 % z celkového počtu transplantácií obličiek. V programe počítame aj s výmennými, reťazovými a ABO inkompatibilnými transplantáciami obličiek od živých darcov,“ povedala doc. MUDr. Zuzana Žilinská. Dôležité je zvýšiť povedomie verejnosti o transplantáciách a možnosti darovania orgánov. „Najmä včasná informovanosť pacientov a ich blízkych o možnosti transplantácie obličky od živého darcu, ideálne už v preddialyzačnom období, keď je možné urobiť tzv. preemptívnu transplantáciu a odvrátiť potrebu liečby dialýzou. Každý pacient po nástupe na dialyzačnú liečbu má byť o možnosti transplantácie a tiež o transplantácii obličky od živého darcu informovaný,“ zdôraznila doc. Žilinská.
Slovenská transplantologická spoločnosť organizuje informačnú kampaň na podporu odberového a transplantačného programu pod názvom Sedem životov. Podmienky na rozvoj a progres transplantačných programov sa zaviazala vytvoriť vláda aj vo svojom programovom vyhlásení.
Rok 2019 bol najúspešnejší v histórii transplantológie na Slovensku, keď sa urobilo 259 transplantácií orgánov, z toho 197-krát sa transplantovala oblička, 41-krát pečeň a 21-krát srdce.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
28. máj 2023 04:12