StoryEditor

​Austrália smeruje k zavedeniu povinnému očkovaniu

10.08.2020, 00:00
Podpora očkovania je vysoká v celej krajine, a to bez ohľadu na politické preferencie

Očkovanie nás chráni pred niektorými chorobami. Austrálske úrady preto rodičom vysvetľujú potrebu plošného očkovania detskej populácie. V Austrálii nie je povinné očkovanie, ale legislatívne zmeny k tomu postupne smerujú. Legislatíva označovaná ako „no jab, no pay“ predstavuje niekoľko nástrojov, ktoré motivujú rodičov k očkovaniu. Ide napríklad o neprijímanie neočkovaných detí, okrem tých, u ktorých zdravotný stav neumožňuje očkovanie, do predškolských zariadení či o stratu daňového zvýhodnenia a štátnych finančných príspevkov pre rodičov, ktorí očkovanie odmietnu. Zmeny prinášajú efekt – zaočkovanosť v krajine opäť rastie, aj keď úrady a tiež zdravotníci naďalej čelia silnému tlaku odporcov očkovania.

Zmeny

Od 7. augusta nebude možné, aby deti, ktoré neboli očkované podľa platného očkovacieho kalendára, boli zapísané či naďalej navštevovali materské školy, jasle, centrá dennej starostlivosti a ďalšie zariadenia zabezpečujúce starostlivosť o deti dojčenského, batoliaceho a predškolského veku. Zároveň prevádzkovatelia týchto zariadení budú mať povinnosť uchovať kópiu zdravotných záznamov potvrdzujúcich, že je dieťa očkované. Rodičia tak musia preukázať, že sú ich deti očkované podľa platného očkovacieho kalendára. Výnimku majú mať len deti, ktoré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, prípadne preukázateľne prekonali infekčnú chorobu, proti ktorej sa očkuje a sú tak proti nej imúnne.

Štát Južná Austrália sa tak stáva ďalším, ktorý zavádza spomínanú zmenu legislatívy, ktorá v podstate prináša povinnosť očkovania. Informuje o tom portál sahealth.sa.gov.au. Podľa výskumu University of Western Australia a University of Sydney povinné očkovanie podporuje 85 percent obyvateľov krajiny.
V Austrálii platí od roku 2016 základná časť tejto legislatívy, ktorá rodičom odmietajúcim očkovanie odoberá možnosť daňového zvýhodnenia a čerpanie štátnych príspevkov na deti. „Zaočkovanosť klesla na historicky nízku úroveň a boli sme svedkami znovuobjavenia chorôb, ktoré sa u nás roky nevyskytovali,“ zdôvodňoval zmenu Christian Porter, vtedajší minister sociálnych vecí.

Je povolených len niekoľko výnimiek, keď dieťa nemôže byť očkované. Ide o závažné zdravotné dôvody, ako napríklad anafylaktická reakcia pri predchádzajúcej aplikácii vakcíny či preukázateľné prekonanie infekcie a získanie imunity proti nej, prípadne tiež, že dieťa bolo očkované v zahraničí či v rámci klinickej štúdie alebo konkrétna očkovacia látka nie je v krajine momentálne dostupná, a preto očkovanie nebolo v danom termíne možné.

Jednotlivé austrálskej štáty a teritóriá majú ďalšie pravidlá upravujúce podmienky na zápis a dochádzku do zariadení, v ktorých sa starajú o deti. Absolvovanie povinného očkovania podľa platného očkovacieho kalendára sa vyžaduje v Novom Južnom Walese, Queenslande, Viktórii, Západnej Austrálii a najnovšie v Južnej Austrálii. V celej krajine platí, že v prípade výskytu epidémií môžu byť na základe rozhodnutia hygienikov z dochádzky vylúčené neočkované deti.

Zodpovednosť

V Austrálii zatiaľ nie je definovaná povinnosť povinného očkovania, ale legislatívna úprava k tomu smeruje.

Rozhodnutie je na rodičoch. Ak očkovanie odmietnu, prichádzajú o daňové zvýhodnenia a prídavky na deti a súčasne strácajú možnosť umiestniť svoje deti do zariadení, ako sú materské školy, jasle a podobne.

„Legislatívne predpisy neukladajú povinné očkovanie a ani nevyžadujú podávanie vakcín bez súhlasu. Rodičia sa môžu aj naďalej rozhodnúť, že svoje deti nedajú očkovať,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva štátu Viktória na webovej stránke. Podľa ministerstva má takýto postup svoje opodstatnenie. „Vlády majú zodpovednosť robiť rozhodnutia, ktoré vyvažujú najlepšie možné zdravotné dosahy na komunitu a individuálnu voľbu. Je životne dôležité predchádzať problémom skôr, ako vzniknú. Zmyslom „No jab, no pay“ je zvýšiť zaočkovanosť v spoločnosti, najmä medzi malými deťmi. Ide o prioritu v oblasti verejného zdravia vzhľadom na vážne riziko a súčasne preukázanú bezpečnosť a účinnosť vakcín,“ dodáva ministerstvo.
Úrady jednotlivých austrálskych štátov a teritórií aktívne komunikujú význam plošného očkovania detí. Napríklad ministerstvo zdravotníctva štátu Južná Austrália, kde zmenou je povinnosť pre rodičov doložiť dokument o absolvovaní očkovania detí v zariadeniach starajúcich sa o deti, vysvetľuje toto nariadenie na svojich facebookových stránkach.

Podpora

Podľa výskumu dvoch austrálskych univerzít má povinné očkovanie podporu verejnosti. Táto podpora je vysoká naprieč jednotlivými štátmi a teritóriami a bez ohľadu na politické preferencie. „Toto je dôležité, pretože sa ukazuje, že v Austrálii téma povinného očkovania je dobrá pre politiku všetkých strán. Na rozdiel od podobných štúdií z USA či Veľkej Británie sme zistili, že podpora pre očkovanie, ako aj pre to, aby bolo povinné, je veľmi vysoká a nemá žiadnu významnú opozíciu medzi jednotlivými politickými tábormi,“ informovala jedna zo spoluautoriek štúdie Katie Attwellová, ktorá pôsobí na University of Western Australia.

Už medzi rokmi 2016 až 2017 sa podarilo dosiahnuť dodržanie kompletného očkovacieho kalendára u 93,5 percenta austrálskych detí vo veku 5 rokov a tiež postupne rástla zaočkovanosť aj v ďalších vekových skupinách, tak že dosiahla 90 percent a viac.

Avšak aj odpor k očkovaniu v krajine, rovnako ako v ďalších bohatých štátoch, existuje. „Detské očkovanie sa stáva v mnohých vyspelých krajinách sporným politickým bodom, a to napriek všeobecnému uznaniu jeho prínosov a tiež nevyhnutnosti pre verejné zdravie,“ zhrnula K. Attwellová.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
22. február 2024 14:50