StoryEditor

Ministerstvo zdravotníctva má výhrady k novele zákona o interrupciách

26.08.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Termín na podávanie pripomienok k poslaneckému návrhu je do 3. septembra 2020.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania medializovanú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou chce skupina poslancov OĽANO upraviť podmienky výkonu interrupcií. Pripomienky je možné zasielať do 3. septembra 2020. Skrátený čas na pripomienkovanie rezort odovodňuje "naliehavosťou v termíne".

Rezort má výhrady k niektorým navrhovaným úpravám. Ide napríklad o formuláciu „umelé prerušenie tehotenstva“, ktorá má byť nahradená pojmom „umelé skončenie tehotenstva“. MZ SR upozorňuje na právny nesúlad tejto formulácie s inými zákonmi. Napríklad Trestný zákon v § 150 až 153 stanovuje skutkovú podstatu trestného činu „nedovoleného prerušenia tehotenstva“.

Návrh zákona prináša dlhšiu lehotu pre ženy, aby si mohli bez časového tlaku premyslieť svoje rozhodnutie. Navrhovaná lehota 96 hodín je viazaná na moment, kedy lekár zistil splnenie všetkých podmienok na interrupcie a odoslal požadované hlásenie. Nie je však určená maximálna zákonná lehota trvania týchto momentov. „Vzhľadom na poslanecký zámer predĺžiť lehotu, navrhujeme preto explicitne stanoviť, koľko času má lekár na zistenie splnenia podmienok a na odoslanie hlásenia,“ odporúča rezort.

Povinnosti pre lekárov

Poslanecký návrh počíta so zrušením povinnosti lekára poskytnúť žene informácie o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov. Poslanci to odôvodňujú tým, že ide o legislatívno-technickú zmenu. Ministerstvo však toto odôvodnenie považuje za nedostatočné.

Ak má ísť o interrupciu zo zdravotného dôvodu na strane ženy alebo zdravého vývinu plodu, alebo chybného vývinu plodu, musí mať žena k dispozícii dve nezávislé lekárske správy. Vyšetrenia majú byť hradené z verejného zdravotného poistenia.

Ministerstvo navrhuje doplniť špecializácie lekára, ktorý bude oprávnený tieto lekárske správy vyhotoviť. Mal by to byť lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika.

MZ SR navrhuje doplniť novú povinnosť ošetrujúceho lekára, ktorý u plodu diagnostikoval vrodenú vývinovú chybu, ktorá je korigovateľná prenatálne. Bude povinný odoslať ženu do centra maternofetálnej medicíny na potvrdenie diagnózy a k zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti prenatálne a po narodení dieťaťa.

Ďalšie pripomienky

Poslanecký návrh mení aj zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, ktorý v súčasnosti upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy. Navrhovaná zmena vypúšťa spojenie „ochranu života a zdravia ženy“ a zavádza formuláciu: „Tento zákon ustanovuje podmienky umelého ukončenia tehotenstva so zreteľom na ochranu plodu.“

Poslanci navrhujú vyplatiť zhruba štvornásobne vyšší príspevok pri narodení dieťaťa s ťažkým poškodením, ťažkým genetickým poškodením, alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života. Rezort pripomína, že chýbajú definície „ťažkého poškodenia, ťažkého genetického poškodenia alebo poškodenia“, a nedá sa určiť, aké diagnózy budú spadať do takéhoto vymedzenie pojmov. „Existujúci slovenský právny rámec rozpoznáva v súvislosti s takýmito zdravotnými problémami pojem - „ťažké zdravotné postihnutie“ v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ upozorňuje ministerstvo.

Navrhuje text „o ťažkom poškodení dieťaťa, ťažkom genetickom poškodení, alebo poškodení“, nahradiť slovami „o zdravotnom stave dieťaťa, pre ktorý nebude po narodení schopné života.”

Napriek týmto výhradám minister zdravotníctva Marek Krajčí odporúča vláde po zapracovaní pripomienok tento návrh schváliť. „MZ SR k predloženému poslaneckému návrhu zákona pristupuje v zmysle podpory všeobecného dobra a práva osoby na etické riešenie zdravotných problémov, diagnostikovaných aj prenatálne, tak ako je tomu štandardne vo vyspelých krajinách sveta, so zohľadnením práva na život,“ uvádza rezort.

Odborná spoločnosť

Pripomienky k novele zákona pripravuje aj Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť. Jej prezident doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., potvrdil, že tvorcovia zákona neoslovili k tejto odbornej téme nikoho z odbornej spoločnosti. Doc. Redecha je presvedčený, že navrhované zmeny nijako neovplyvnia počet interrupcií.

Za vážnejší odborný problém, ktorý je dlhodobo neriešený, považuje nemožnosť medikamentózneho ukončenia tehotenstva. Ministerstvo totiž platnou vyhláškou stanovilo chirurgický výkon ako jediný spôsob.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
29. máj 2023 18:12