StoryEditor

Na liečbu ochorení aorty máme k dispozícii stentgrafty novej generácie

02.09.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Intervenční rádiológovia vidia rezervy vo včasnej diagnostike a adekvátnej liečbe

Endovaskulárna liečba aneuryziem abdominálnej aorty ako štandardná liečebná metóda sa v SR vykonáva na šiestich pracoviskách. Pri indicencii 0,5 percenta v populácii, čo predstavuje ročne 3 000 prípadov, je liečených cca 250 pacientov. Tento údaj zahŕňa chirurgické alebo endovaskulárne výkony. Ako informoval MUDr. Matej Vozár, MPH, primár oddelenia intervenčnej rádiológie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici, chýbajú nám presné dáta. „Žiadny výkon intervenčnej rádiológie nie je v NCZI sledovaný samostatne. Sú pod výkonmi cievnej chirurgie,“ upozornil.

Rezervy sú aj v diagnostike aneuryziem abdominálnej aorty (AAA). Jej základom je palpácia brucha a následná duplexná sonografia. V praxi je aneuryzma aorty často náhodným nálezom pri sonografickom vyšetrení brucha z inej indikácie. Následne po CT angiografii nasleduje presné meranie jednotlivých diametrov AAA a vyhodnotenie vhodnosti na endovaskulárnu liečbe s odporúčaním na konzultáciu v centre zaoberajúcom sa liečbou AAA.
Rizikovou skupinou pacientov sú predovšetkým muži nad 60 rokov, fajčiari, ľudia s vysokým krvným tlakom či s cievnymi ochoreniami. Väčšie riziko výskytu aneuryzmy majú aj bezprostrední príbuzní ľudí s aneuryzmou, pri ktorých dôležitú úlohu zohrávajú práve genetické a dedičné vplyvy. U mužov je až štvornásobne častejší výskyt AAA ako u žien.

Skríning

Aortálna aneuryzma si vyžaduje zvýšenú pozornosť pre riziko ruptúry. Riziko náhleho úmrtia pre ruptúru AAA by mohol čiastočne eliminovať cielený skríning rizikovej populácie. „Skrínovanie je dôležité preto, lebo dokážeme ošetriť pacienta preventívne, v asymptomatickom štádiu. Akákoľvek operácia na prasknutej aorte má katastrofálne výsledky,“ zdôraznil MUDr. Vozár. Národný skríningový program AAA existuje napríklad vo Veľkej Británii u mužov starších ako 65 rokov.

Slovenská spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na základe pilotného skríningu odporúča zamerať sa na mužov vo veku nad 65 rokov, fajčiarov, s pozitívnou rodinnou anamnézou v zmysle aneuryzmy aorty u pokrvných príbuzných, s Marfanovým syndrómom a inými vrodenými poruchami spojivového tkaniva.

Liečba

Na Slovensku sa pri ošetrení aneuryziem aorty používajú endovaskulárne stenty novej generácie. Vladimír Mičieta, predseda Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok, informoval, že ako jedna z prvých európskych krajín máme k dispozícii nízkoprofilový hrudný stentgraft. „Profil stentgraftu je taký nízky, že umožňuje intervenčný zákrok u pacientov, u ktorých bol predtým možný len otvorený chirurgický výkon alebo použitie na mieru vyrobeného stentgraftu,“ povedal V. Mičieta. Spomínaný stentgaft je kategorizovaný a hradený z verejného zdravotného poistenia.

Rizikové faktory vzniku a rastu AAA

Vznik:
vysoký vek
mužské pohlavie (4x častejší výskyt AAA ako u žien)
fajčenie (7x vyššie riziko)
rodinný výskyt AAA (12 – 19 % pacientov podstupujúcich operáciu pre AAA má prvostupňového príbuzného s AAA)
hypertenzia
hypercholesterolémia

Rast:
vysoký vek (>72 rokov)
závažná koronárna choroba
CMP v anamnéze
fajčenie
stav po srdcovej, resp. obličkovej transplantácii
(Zdroj: Oddelenie rádiológie SÚSCCH, a. s.)

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
08. jún 2023 01:21