StoryEditor

Z akých zdrojov financujú poisťovne kampaň?

08.09.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Zdravotné poisťovne v boji o poistencov ponúkajú rad benefitov

Tohtoročná prepoisťovacia kampaň 2019/2020 vrcholí. Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžu poistenci len raz ročne, a to vždy do konca septembra. V prípade záujmu majú poistenci ešte necelý mesiac na to, aby zmenili zdravotnú poisťovňu. Zisťovali sme od zdravotných poisťovní, aké benefity ponúka poisťovňa v prebiehajúcej kampani.

Benefity

„Union zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom rôzne benefity kontinuálne, bez ohľadu na to, či je prepoisťovacia kampaň a či ide o nových poistencov, alebo o tých, ktorí sú u nás dlhšie,“ uviedla hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Ako ďalej uviedla, Union patrí dlhodobo k lídrom v ponuke benefitov na trhu zdravotného poistenia. „Poistencom poskytujeme benefity, ktoré reálne šetria ich peniaze a zlepšujú ich zdravie. Podmienky ich využitia sú transparentné a jednoduché. Najvyššou prioritou je pritom zabezpečiť čo najkvalitnejšiu a najdostupnejšiu zdravotnú starostlivosť pre poistencov,“ reagovala B. Dupaľová Ksenzsighová.

Prezradila tiež, Union ako prvá zdravotná poisťovňa priniesla benefit „100 € na zuby“, v ktorom prispieva na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu deťom aj dospelým. „Benefit je možné využiť bez obmedzenia, a to jednorazovo alebo postupne v ľubovoľnom období. Ak dávame 100 eur na zuby, tak tam nie sú žiadne hviezdičky alebo poznámky pod čiarou – jednoducho každý má tú svoju 100-ku,“ podotkla B. Dupaľová Ksenzsighová. Ako ďalšie benefity spomenula, že deťom do 18 rokov hradia doplatky za lieky a dietetické potraviny v neobmedzenej výške. „Union sa zameriava aj na mladé rodiny s bábätkami. Ako jediná poisťovňa hradíme služby pôrodných asistentiek, poskytujeme príspevok vo výške 30 eur na nákup novorodeneckých potrieb, prispievame ďalších 30 € na kurz plávania s bábätkami a zapožičiavame monitor dychu Nanny s bezplatnou inštaláciou priamo doma, ktorý môže bábätku zachrániť život,“ dodala.

Podľa hovorkyne poisťovne Union má najširšiu zmluvnú sieť lekárov. Vynikajúca dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre poistencov garantovaná aj zrušením finančných limitov u špecialistov. „Máme najkratšie čakacie lehoty na operácie a na vyšetrenia MR a CT. Preplácame 95 % žiadostí o lieky na výnimky a hradíme napríklad aj nákladnú inovatívnu rádionuklidovú liečbu rakoviny. Vo vybraných zdravotníckych zariadeniach je možné objednať sa na Extra hodinu vyhradenú len pre poistencov Unionu,“ prezradila B. Dupaľová Ksenzsighová. Ďalej uviedla, že poisťovňa prispieva na rôzne nepovinné očkovania až do výšky 50 %. Ako jediná ponúka svojim poistencom príspevok 70 eur na test potravinovej intolerancie a poistencom nad 50 rokov možnosť bezplatne absolvovať test mentálneho zdravia. „Tých, ktorí pravidelne chodia na preventívne prehliadky, odmeňujeme poukážkami na nákup,“ uzavrela hovorkyňa poisťovne Union.

Podľa hovorcu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Mateja Neumanna VšZP pôsobí vo verejnom zdravotnom poistení najdlhšie a jej 25-ročné skúsenosti so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti na Slovensku sú bezkonkurenčné.

„Dlhodobo sa profiluje ako zdravotná poisťovňa so zameraním na prevenciu, pretože prevencia je osvedčeným prostriedkom na dosiahnutie nielen dlhého, ale z hľadiska zdravia najmä kvalitného života,“ uviedol M. Neumann. Podľa neho v roku 2020 potvrdzuje VšZP líderstvo v tejto oblasti unikátnym programom benefitov pre celú rodinu s názvom Peňaženka zdravia, ktorého cieľom je motivovať poistencov pravidelne sa starať o zdravie.

„Od 1. januára 2021 sprístupní VšZP tento jedinečný produkt verným i novým poistencom. Cez Peňaženku zdravia im umožní čerpať pre členov rodiny a blízkych dodatočný finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť podľa vlastného výberu, napríklad na okuliare, lieky, zuby, očkovanie a inú prevenciu až do výšky 800 eur,“ opísal M. Neumann a tiež spomenul, že ďalším tohtoročným bonusom pre poistencov VšZP je najširšia preventívna prehliadka u všeobecných lekárov.

„Dnes ponúkame 34 benefitov a stále ich zlepšujeme a dopĺňame podľa toho, čo naši poistenci najviac potrebujú,“ uviedol hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Prezradil, že aj v tomto roku môžu poistenci Dôvery využiť príspevok na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu až do výšky 100 eur, pričom od budúceho roka to bude až 150 eur.

„Medzi najobľúbenejšie výhody dlhodobo patrí aj možnosť získať späť doplatky za lieky. Novinkou od budúceho roka je zvýšenie sumy na vrátenie doplatkov až na 300 eur (pre deti do 18 rokov veku, ich matky a otcov),“ prezradil M. Štepianský a doplnil. „Poistenci sa môžu spoľahnúť na naše elektronické služby, akými sú mobilná aplikácia Dôvera a Elektronická pobočka, v ktorých budú mať vždy prehľad o svojej zdravotnej starostlivosti a môžu ich využívať na čerpanie výhod.“

Hovorca poisťovne Dôvera tiež prezradil, že „po celý rok sa snažíme o to, aby rodičia svoje narodené deti poistili v Dôvere. Každé z nich od nás dostane BabyBox v hodnote 50 eur“. Na záver doplnil, že poistenci Dôvery majú možnosť zapojiť sa aj do grantového programu Bojovníci za zdravie a získať príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je bežne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Financovanie

Podľa predloženej novely zákona benefity zdravotnej poisťovne majú byť hradené z prevádzkových nákladov. Zaujímali sme sa preto, z akých zdrojov sú ponúkané benefity hradené.

Podľa hovorkyne Union B. Dupaľovej Ksenzsighovej výhody pre ich poistencov, ktoré im poisťovňa zabezpečuje v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, sú hradené z nákladov na zdravotnú starostlivosť. Ako dodala, ostatné, nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou, sú hradené z iných zdrojov.
„Benefity mimo zdravotnej starostlivosti budeme hradiť z prevádzkových nákladov,“ prezradil M. Neumann zo VšZP.

„Výhody pre poistencov sú hradené z peňazí určených na prevádzku. Pokiaľ ide o výhody, ktoré sú zároveň zdravotnou starostlivosťou, sú hradené z verejného zdravotného poistenia,“ vysvetlil M. Štepianský.

Presne čísla poistencov, ktorí využili spomínané benefity v aktuálnej kampani a v akej výške boli hradené, poisťovne neuviedli.

„Vzhľadom na to, že naše benefity poskytujeme našim poistencom bez ohľadu na prepoisťovaciu kampaň a môžu ich využívať celoročne, nemáme spracovaný prehľad ich využívania a našich nákladov v uvedenom časovom období,“ informovala B. Dupaľová Ksenzsighová. Doplnila však, že odkedy má Union dentálny benefit, celkovo do dnešného dňa vyplatili svojim poistencom takmer 5,6 mil. eur. „Doteraz sme zapožičali monitor dychu takmer 7-tisíc poistencom. Doteraz sme v rámci doplatkov za lieky pre deti do veku 17 rokov (vrátane) vyplatili viac ako 144-tisíc eur,“ dodala.

Podľa hovorcu VšZP aktuálne ponúkaný produkt spojený s čerpaním širokej škály benefitov bude možné využiť od 1. januára 2021. „Údaje o využívaní našich benefitov starostlivo vyhodnocujeme a na základe získaných dát plánujeme aj v budúcnosti prinášať našim poistencom efektívny benefitný systém, ktorý budeme neustále zlepšovať,“ komentoval M. Neumann.

„Ponúkame 34 benefitov, museli by sme sa pozrieť na každý zvlášť. Je prirodzené, že niektoré sú obľúbenejšie ako iné. Medzi najviac využívané patrí príspevok na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu,“ zhrnul M. Štepianský.

Kampaň

Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu kampaň nás zaujímalo aj to, koľko financií daná zdravotná poisťovňa vyčlenila, resp. použila na financovanie tohtoročnej prepoisťovacej kampane.

„Náklady na tohtoročnú kampaň boli primerané nášmu trhovému podielu. Ide nám predovšetkým o efektivitu oproti vynaloženým prostriedkom,“ reagovala B. Dupaľová Ksenzsighová. A ako ďalej spresnila, „od začiatku existencie Unionu boli všetky kampane vždy platené výhradne z prevádzkových nákladov poisťovne“.

„Kreatívny koncept, komunikačná stratégia v online a offline, produkcia TV a RO spotov, vysielacie práva, distribúcia v online, ale aj outdoorová reklama – tvorí sumu 263 497 eur bez DPH,“ spresnil M. Neumann. Podľa neho bol mediálny priestor zabezpečený na základe rámcových zmlúv, ktoré pochádzali ešte z čias bývalého vedenia, a súčasné Predstavenstvo VšZP sa rozhodlo celý mediálny priestor nevyužiť a ušetriť tak finančné prostriedky na využitie iných, oveľa efektívnejších komunikačných kanálov. „Kampaň bola hradená z rozpočtu odboru marketingu a komunikácie na základe existujúcich rámcových zmlúv a verejného obstarávania,“ vysvetlil M. Neumann.

Podľa hovorcu poisťovne Dôvera ide o údaj, ktorý sa presne nedá vyčísliť. „Zo skúseností vieme, že na rozhodnutie o zmene zdravotnej poisťovne má vplyv mnoho faktor, niektoré s kampaňou ani nemusia súvisieť,“ podotkol M. Štepianský. Následne dodal, že reklamné výdavky sú hradené z peňazí určených na prevádzku zdravotnej poisťovne.

Príprava

V komunikácii so zdravotnými poisťovňami sme sa pýtali aj na plánované benefity. Podľa slov hovorkyne Unionu sa poisťovňa na ponuku benefitov pozerá kontinuálne počas celého roka a vždy sa snaží priniesť také, ktoré poistencom zlepšujú zdravie a reálne šetria ich peniaze.

„Okrem nášho nového produktu Peňaženka zdravia zostávajú platné všetky doterajšie zľavy a benefity pre našich poistencov,“ uviedol M. Neumann.

A hovorca Dôvery prezradil, že zlepšili výhodu Zdravé zuby tak, aby bola ešte atraktívnejšia. „Rovnako sme zvýšili limit na vrátenie doplatkov za lieky. Zlepšené výhody budú môcť naši poistenci využívať od 1. januára 2021,“ informoval M. Štepianský.

Otázne však zostáva, či sú zdravotné poisťovne pripravené na zmenu, ktorou sa benefity budú musieť hradiť z prevádzkových nákladov a či prípadne budú aj niektoré benefity rušiť.

„K tomuto je zatiaľ predčasné sa vyjadrovať – nepoznáme žiadne detaily,“ reagovala B. Dupaľová Ksenzsighová.

„K hypotetickým otázkam nám neprináleží vyjadrovať sa. Avšak už teraz vieme potvrdiť, že našim poistencom chceme zabezpečovať aj naďalej najkvalitnejšiu a najdostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, ako aj neustále rozširovať ponuku našich benefitov a zliav,“ ubezpečil M. Neumann.

„Našou prioritou je poskytovať také výhody, ktoré majú pre našich poistencov zmysel. Len vtedy ich budú využívať a budú spokojní so svojou zdravotnou poisťovňou. Radi by sme ich aj naďalej zlepšovali v prospech poistencov,“ uviedol M. Štepianský.

Rúška

Vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie výpadky príjmov a opakované výzvy smerom na jednotlivé rezorty, že majú šetriť, zaujímali sme sa aj o to, či zdravotná poisťovňa vynaložila nejaké financie na to, aby si dala vyrobiť rúška s vlastným logom, koľko kusov a v akej sume.

Podľa informácií Union poisťovňa si objednala a zabezpečila rúška pre všetkých svojich zamestnancov. Sú prateľné, viackrát použiteľné, bavlnené a bez loga. „Nakúpili sme aj dezinfekciu do pobočiek a tiež latexové rukavice. Do pobočiek a na recepciu v centrále sme zaobstarali ochranné plexisklá. Všetko bolo uhradené z prevádzkových nákladov,“ spresnila B. Dupaľová Ksenzsighová.

„Zabezpečili sme 1 500 rúšok z kvalitného materiálu pre našich interných zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Rúška sa dajú prať a opakovane používať,“ uviedol M. Neumann. Podľa neho poisťovňa považovala za mimoriadne dôležité zabezpečiť tieto ochranné pomôcky kolegom, ktorí sú v období COVID-19 vystavení najväčšiemu riziku. „Išlo o doplnky pre našich interných zamestnancov VšZP, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi v našich pobočkách. Doplnky slúžia na lepšiu rozpoznateľnosť našich zamestnancov a podporujú unifikáciu a profesionálny vzhľad,“ dodal M. Neumann.

„Z marketingových dôvodov sme objednali 200 ks rúšok s logom zdravotnej poisťovne,“ prezradil M. Štepianský a doplnil, že v rámci ochrany svojich zamestnancov nakupovali rúška aj pre nich. „V oveľa vyššom množstve sme však nakúpili rúška, respirátory, ochranné štíty či teplomery, ktoré sme rozdali zdravotníkom do nemocníc, ambulancií či domovov sociálnych služieb. Na nákup ochranných pomôcok pre zdravotníkov boli použité financie z prevádzkového rozpočtu,“ reagoval M. Štepianský.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
04. jún 2023 09:40