Pexels.com/Ketut Subiyanto
StoryEditor

Vláda odobrila Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021 až 2030

19.01.2022, 16:00
Autor:
tasrtasr
Nový akčný plán nadväzuje na Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 až 2020.

Zvýšenie povedomia o zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkoch užívania alkoholu a zníženie negatívneho dopadu pitia alkoholu na spoločnosť sa stali cieľmi Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2021 až 2030.

Akčný plán, ktorý na rokovanie predložilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, v stredu odobrila vláda.

Akčný plán stanovuje úlohy v tejto oblasti pre viaceré ministerstvá. "Úlohy stanovené v akčnom pláne budú priebežne plnené rezortmi do roku 2030," spresnilo ministerstvo v predkladacej správe.

Pripomína, že škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie. "Konzumácia alkoholu každoročne prispieva k trom miliónom úmrtí na celom svete, k zdravotným problémom a zhoršenému zdraviu miliónov ľudí," skonštatoval rezort.

Nový akčný plán nadväzuje na Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 až 2020.

Akčný plán napríklad stanovuje, že zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) majú v najbližších rokoch rozvíjať edukačné aktivity v oblasti zdravého spôsobu života a primárnej prevencie látkových závislosti s dôrazom na alkohol.

Zamerať sa majú aj na informačno-propagačné aktivity, a to vrátane zdravotno-výchovných kampaní pre verejnosť, pri príležitosti významných dní s protidrogovou problematikou.

Rezort dopravy sa má podľa plánu sústrediť na preventívne aktivity zamerané na negatívny vplyv konzumácie alkoholu v cestnej premávke.

Ministerstvo pôdohospodárstva sa má prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zamerať na ochranu spotrebiteľa pri kontrole dodržiavania požiadaviek na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť alkoholických nápojov.

Jednou z úloh ministerstva kultúry je zas v rámci kultúrnoosvetových aktivít organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu zdôrazňovať tému škodlivosti alkoholu.

Polícia sa má zacieliť na kontroly alkoholu za volantom či na dodržiavanie zákazu predávať alebo podávať alkohol osobám mladším ako 18 rokov.

25. máj 2022 00:47