StoryEditor

Prieskum: Farmaceuti dôverujú očkovaniu, v lekárňach chcú tiež podávať vakcíny

15.01.2022, 08:00
Autor:
redred
Za najväčšie prekážky pri potenciálnom zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach lekárnici považovali nedostatok personálu, jeho pracovnú záťaž a nevyhovujúci priestor lekárne.

Na problematiku očkovania proti prenosným infekčným ochoreniam sa minulú jeseň zameral vzdelávací projekt Advanced Training in Pharmacy Care (ATIP) Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci projektu bol v gescii Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) a v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie SLS realizovaný prieskum o očkovaní v lekárňach na Slovensku, ktorý ukázal vysokú dôveru v očkovanie medzi farmaceutmi, ale aj ochotu poskytovať očkovanie v lekárňach v budúcnosti.

Ako uviedla doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., koordinátorka vzdelávacieho projektu (ATIP) z Farmaceutickej fakulty UK, prieskum ukázal, že takmer 53 % lekárnikov bolo v minulosti očkovaných proti chrípke.

Výsledky prieskumu

Aktuálne sa plánovalo proti chrípke očkovať iba 36 %. V prípade študentov to bolo 26 % v minulosti a takmer 31 % to malo v pláne.

„V čase prieskumu bolo proti covidu už očkovaných 85 % lekárnikov a takmer 96 % študentov, 47 % lekárnikov a rovnako aj študentov sa plánovalo dať očkovať. Nerozlišovalo sa, či by sa išlo o prvé alebo ďalšie preočkovanie. Štvrtina lekárnikov a 26 % študentov uviedli, že už Covid-19 prekonali,“ vysvetlila doc. Mináriková v tlačovej správe. 

Spresnila, že 48 % lekárnikov a až 65 % študentov súhlasilo s názorom, že zdravotnícki pracovníci (vrátane lekárnikov), ktorí nemajú limitujúci dôvod, by mali byť očkovaní proti chrípke, aby chránili seba a svojich pacientov. V prípade Covid-19 tento súhlasný postoj malo až 76 % lekárnikov a 94 % študentov.

Prieskum taktiež ukázal, že 59 % lekárnikov a 83 % študentov súhlasilo so zavedením odporúčaného očkovania v slovenských lekárňach. Malo by ísť o odporúčané očkovanie zdravých dospelých, a to proti chrípke (75 % lekárnikov a až 94 % študentov), proti Covid-19 (65 % lekárnikov a až 94 % študentov) a o iné odporúčané očkovania (58 % lekárnikov a 83 % študentov).

Rovnaký počet, teda 59 % lekárnikov sa domnievalo, že ich lekáreň by mala záujem poskytovať očkovanie proti chrípke a 54 % z nich by sa chcelo stať očkujúcim lekárnikom a toto očkovanie realizovať, v prípade študentov to bolo až 79 %. 

„Za hlavné činnosti spojené s očkovaním lekárnici považovali objednávanie, skladovanie a výdaj vakcín (takmer 95 %), odborné poradenstvo o vakcínach a očkovaní pre návštevníkov lekárne, monitoring a hlásenie nežiaducich účinkov v súvislosti s očkovaním (90 %),“ ozrejmila Daniela Mináriková vo vyhlásení.

Očkovať priamo v lekárni označilo 55 % lekárnikov a aj mimo lekárne 58 %. Iba 25 % lekárnikov súhlasilo s poskytovaním priestoru lekárne na očkovanie inými zdravotníckymi pracovníkmi a 28 % súhlasilo s predpisovaním vakcín na odporúčané očkovanie.

Prekážky a opatrenia

Za najväčšie prekážky pri potenciálnom zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach lekárnici považovali nedostatok personálu v lekárňach a jeho pracovnú záťaž (takmer 78 %) a nevyhovujúci priestor lekárne (73 %). Za najmenšiu prekážku označili nedostatočnú podporu a ochotu vedenia lekárne (19 %).

Finančné ohodnotenie tohto výkonu nebolo uvedené v daných prekážkach, nakoľko sa počíta, že pri zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach by to bolo automaticky systémovou súčasťou tohto lekárenského výkonu.

Za najdôležitejšie opatrenie pre zavedenie očkovania proti chrípke lekárnici označili špeciálny kurz/školenie pre vakcinačného lekárnika vrátane prvej pomoci (takmer 86 %). Viac ako 80 % respondentov označilo ďalšie opatrenia, a to možnosť konzultácie s lekárom, riešenie zodpovednosti a rizík pre vakcinačného lekárnika a lekáreň, motivujúce finančné ohodnotenie pre lekáreň a lekárnika a podpornú kampaň na propagáciu očkovania v lekárni.

„Potrebný súhlas lekára s očkovaním pacienta proti chrípke v lekárni a možnosť organizovať očkovanie v rámci lekárne, ako napríklad objednávanie, vyčlenenie určitého dňa a pod., označilo 74 % a 73 % lekárnikov,“ doplnila doc. Mináriková.

Prieskumu Slovenskej lekárnickej komory sa zúčastnilo 457 lekárnikov z celého Slovenska a jeho cieľom bolo zistiť názory, postoje, vnímané prekážky a potrebné opatrenia v súvislosti so zavedením možnosti odporúčaného očkovania v lekárňach na Slovensku.

Medzi odporúčané očkovanie patrí napríklad očkovanie proti chrípke, Covid-19, pneumokokom, hepatitíde, kliešťovej encefalitíde, ľudskému papilomavírusu, pričom očkovanie proti chrípke v lekárňach je dnes už bežnou súčasťou očkovacej stratégie v mnohých iných krajinách.

Študenti sa zapojili nielen do aktívneho oslovenia lekárnikov na ich účasť v prieskume, ale na začiatku prieskumu aj oni sami vyplnili dotazník. 

„Považovali sme to za zaujímavú vzorku, keďže títo študenti aktuálne vykonávajú svoju povinnú šesťmesačnú lekárenskú prax vo verejných lekárňach, a teda už majú určitú skúsenosť s prácou v lekárni.

Navyše ide o študentov, ktorí v krátkej dobe ukončia svoje štúdium a prevažná väčšina začne vykonávať povolanie lekárnika, takže prípadné zavedenie odporúčaného očkovania v lekárňach by sa ich priamo týkalo,“ skonštatovala koordinátorka projektu doc. Mináriková z Univerzity Komenského.

„Prieskum priniesol mnoho zaujímavých zistení, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri rozširovaní očkovacej stratégie do verejných lekární, ktoré inciovala Slovenská lekárnická komora vznikom expertnej platformy Fórum za dostupnejšie očkovanie,“ povedal PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident komory.

„Teší nás, že 59 % lekárnikov a až 83 % študentov, a teda budúcich lekárnikov by súhlasilo so zavedením odporúčaného očkovania v slovenských lekárňach,“ doplnil.

Fórum

Členmi Fóra sú aj zástupcovia Farmaceutickej fakulty UK. Prieskum ukázal i pozitívne cítenie a vnímanie lekárnikov pri rozširovaní ich kompetencií v duchu modernej lekárenskej starostlivosti, ktorej je ústretovo nastavená najmä mladšia generácia.

„Sme hrdí na to, aký postoj majú naši študenti k očkovaniu, a to nielen osobný, ale aj ten profesijný. Je to znakom, že ich vzdelávanie orientujeme správnym smerom a vychovávame odborne, ale aj hodnotovo správne orientovaných budúcich lekárnikov,“ uzavrel prof. Ján Klimas, dekan Farmaceutickej fakulty (FaF) UK v Bratislave.

Fórum pre dostupnejšie očkovanie je projekt Slovenskej lekárnickej spoločnosti s podporou viacerých kľúčových expertov a odborných skupín angažovaných v prevencii infekčných ochorení. 

Cieľom projektu je otvoriť a viesť diskusiu o možnostiach rozšírenia očkovacej stratégie na Slovensku na lekárne, ktoré majú perspektívu byť súčasťou dobre fungujúcej stratégie očkovania.

ATIP (Advances Training in Pharmacy Care) je edukačný projekt Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, farmaceutickej spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. a Slovenského spolku študentov farmácie pri FaF UK, ktorý sa koná každoročne od roku 2016.

Ciele projektu

  • Spojiť vysokoškolské štúdium s praxou
  • Rozšíriť a doplniť teoretické poznatky a praktické zručnosti študentov FaF UK pri príprave na profesiu verejného lekárnika
  • Edukovať študentov FaF UK o správnej dispenzačnej a poradenskej činnosti pri OTC liekoch a samoliečbe
  • Zapojiť študentov FaF UK do výskumnej činnosti
  • Prezentovať získané výsledky na domácich aj zahraničných odborných podujatiach

 

 

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
07. jún 2023 07:34