ZdN/archív
StoryEditor

So zmenou zdravotnej poisťovne sa spája iba jedna povinnosť

02.01.2022, 14:00
Autor:
(red)(red)
Povinnosťou nového poistenca je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi.

Zamestnanci, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu, musia túto skutočnosť nahlásiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára 2022. V opačnom prípade môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dať pokutu až do výšky 331 eur.

„Poistenec je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške,“ informovala manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

V minulosti platilo, že zmenu zdravotnej poisťovne museli klienti nahlásiť aj bývalej zdravotnej poisťovni a odovzdať jej preukaz poistenca. Ako dodáva Peterová, tieto povinnosti už poistencom odpadli. Informácie o zmene si poisťovne vymenia navzájom. Všeobecného lekára, ako aj špecialistu o zmene tiež informuje príslušná zdravotná poisťovňa.

„Napriek tomu poistencom pri návšteve lekára odporúčame overiť si, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto zmenu zaregistroval, aby pri preplácaní zákroku nenastali zbytočné komplikácie,“ vysvetlila Peterová.

Najčastejšie chyby

Ak je poistenec samoplatcom zdravotného poistenia a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBAN novej zdravotnej poisťovne aj výšku platieb. Od januára 2022 sa totiž zvýšila minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO na 79,31 eura mesačne. Pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného, je minimálny preddavok určený vo výške 39,65 eura.

„Najčastejšie chyby, ktoré klienti robia pri platení sú, že neuvádzajú správne identifikáciu platby napríklad chýba variabilný symbol a špecifický symbol. Niekedy klienti neuvádzajú správnu výšku preddavku, lebo si zabudnú zmeniť v banke trvalý príkaz, v dôsledku čoho môže vzniknúť  platiteľovi nedoplatok aj napriek tomu, že úhradu na účet VšZP zaslal, čo môže mať za následok napríklad zverejnenie platiteľa v zozname dlžníkov, prípadne stratu nároku na zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu,“ upozorňuje Peterová.

Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január 2022 do 8. februára 2022.

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2022 a od 1.3.2022

  1. Vykazovania a platenia poistného

Od 01.01.2022 sa mení spôsob vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. Vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa – mesačnom výkaze pribudne nová položka „Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce“. 

Vláda SR môže nariadením ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce  z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením vlády SR.

V čase vyhlásenia  mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti,  musí byť vydané aj nariadenie Vlády SR , kde bude ustanovené obdobie, počas ktorého takýto zamestnávateľ nemá povinnosť odvádzať preddavky za zamestnávateľa v určenom rozsahu. V prípade, ak nebude nariadením vlády SR  ustanovené obdobie, kedy zamestnávateľ nemá platiť preddavky za zamestnávateľa, zamestnávateľ v mesačnom výkaze túto položku nebude vypĺňať.

Povinnosť zamestnávateľa  odvádzať preddavky za zamestnanca ostáva naďalej zachovaná.

  1. Zrušenia odvodovej úľavy

Od 01.03.2022 sa ruší odvodová úľava. Osoby, u ktorých sa uplatňovala odvodová úľava a teda aj nulová sadzba poistného (u zamestnávateľa aj u zamestnanca) sa nebudú považovať za poistencov štátu. Bude sa na nich nahliadať rovnako ako aj na iné osoby spĺňajúce definíciu zamestnanca v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
02. jún 2023 07:47