Dreamstime
StoryEditor

Zdravotníci z cudziny by sa mohli po novom u nás ľahšie a rýchlejšie uplatniť

03.11.2021, 13:55
Autor:
tasrtasr
Zjednodušiť by sa malo aj uznávanie dokladov o špecializáciách zdravotníkov. Žiadateľom by sa mala znížiť administratívna záťaž.

Zdravotnícki pracovníci z cudziny by sa mohli ľahšie a rýchlejšie uplatniť v slovenskom zdravotníctve.

Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú v stredu odobril vládny kabinet na svojom zasadnutí.

Upraviť by sa mali podmienky overovania ovládania štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.

Novela by umožnila skrátiť lehoty uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo tretích štátov.

Zjednodušiť by sa malo aj uznávanie dokladov o špecializáciách zdravotníkov. Žiadateľom by sa mala znížiť administratívna záťaž.

"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní, a to zrušením podmienky preukazovať odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností u zdravotníckych povolaní psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik, získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve," uviedlo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Spresniť by sa mali aj podmienky akreditácie študijných programov a povinností vzdelávacích inštitúcií, ktoré získali akreditáciu na uskutočňovanie študijných programov ďalšieho vzdelávania.
Rovnako by sa mali upraviť niektoré ustanovenia týkajúce sa rezidentského štúdia.

Predĺžiť by sa mala možnosť výkonu dočasnej odbornej stáže, a to aj na obdobie po ukončení krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
13. júl 2024 08:36