NUDCH
StoryEditor

Detská nemocnica v Bratislave má nový prístroj. Deti s poruchami zraku vyšetrí formou hry

30.09.2021, 09:00
Autor:
redred
Používa sa na diagnostiku a liečbu detí s tupozrakosťou, poruchami binokulárneho videnia, škúlenia a iných očných ochorení.

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) získal nový prístroj, ktorý vyšetrí deti v ortopticko-pleoptickej ambulancii formou hry. Informoval o tom ústav na svojej stránke.

„Nový prístroj sa používa na diagnostiku a liečbu detí s tupozrakosťou, poruchami binokulárneho videnia, škúlenia a iných očných ochorení u detí,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ národného ústavu. Pútavé obrázky malých pacientov, podľa neho, hneď zaujmú a pri vyšetrení či cvičení tak ľahšie spolupracujú.

,,Celé to zapadá do projektu Zdravé oči už v škôlke, ktorého cieľom je záchyt a prevencia refrakčných chýb v predškolskom veku. Má nesmierny význam z hľadiska včasnej diagnostiky a liečby,“ ozrejmila MUDr. Beáta Bušányová, PhD, primárka Kliniky detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH.

Ortopticko-pleoptická ambulancia

Ako ďalej uviedol ústav na svojom webe, ortopticko-pleoptická ambulancia je priestorovo rozdelená na dve časti – vyšetrovňu a samostatný priestor – tzv. ortopticko-pleoptickú cvičebňu.

Po vyšetrení malého pacienta pedooftalmológom a ortoptickou sestrou sa pre neho zvolí optimálny liečebný postup prispôsobený úrovni zrakového postihnutia a veku dieťaťa. V špeciálnej cvičebni certifikovaná ortoptická sestra realizuje ortopticko-pleoptické cvičenia, priebežne hodnotí stav zrakových funkcií dieťaťa a po konzultácii s lekárom upravuje liečebný postup s použitím rôznych prístrojových postupov.

„Na mnohé metódy rehabilitácie zrakových funkcií je ambulancia vybavená modernou prístrojovou technikou. Liečba malých pacientov je poskytovaná ambulantnou formou ako aj formou hospitalizácie. Pre optimálne výsledky sa odporúča cvičiť pol roka a viac. Efektívna rehabilitácia umožní pacientom dosiahnuť normálne zrakové funkcie, kozmetický status  a perspektívnu voľbu povolania bez obmedzenia,“ vysvetlila Beáta Bušányová.

Podľa nej, vďaka novému prístroju dostanú deti šancu na vyliečenie a rovnako bude slúžiť aj iným pacientom, napríklad deťom s paralytickým škúlením, neurologickým, onkologickým a iným pacientom.

Binokulárne videnie

O krátkozrakosti, ďalekozrakosti, škúlení a iných ochoreniach sa hovorí často a verejnosť ich, podľa špecialistov národného ústavu, pozná viac. Aké videnie majú pacienti s poruchou binokulárneho videnia?

Binokulárne videnie je schopnosť mozgu spojiť signály z obidvoch očí v jenom čase. Každé oko  pozerá separátne a na úrovni mozgu dochádza k spojeniu dvoch rozdielnych obrazov do jedného zrakového vnemu. Vytvára sa tak 3 D videnie.

,,Dieťa s takouto poruchou akoby pozeralo jedným okom. A práve týmto prístrojom sa to dá liečiť, optimálne u detí vo veku  do 6 až 7 rokov. V staršom veku je šanca na obnovu  binokulárneho videnia nižšia. Vďaka prístroju tak deti dostanú šancu na vyliečenie a rovnako bude slúžiť aj iným pacientom, napríklad u detí s paralytickým škúlením, neurologickým, onkologickým a iným pacientom,“ priblížila doktorka Bušányová.

Sestrička v ambulancii denne vyšetrí zhruba 15 detí a cvičí s piatimi deťmi, pričom jednému dieťaťu sa venuje 45 minút. Za tú dobu s ním prejde cvičenia na viacerých prístrojoch.

„Liečba uvedených očných ochorení je dlhodobá, cvičenia by malo v pravidelných intervaloch navštevovať. Model je rôzny, buď niekoľkokrát do týždňa a liečba trvá dovtedy, kým sa nedosiahne želaný efekt. Niekedy rok aj dva. Krátkozrakosť a  všetky refrakčné vady sa musia kompenzovať optickými pomôckami podľa typu závažnosti, na to sú štandardné postupy ako postupovať pri korekcii očných vád u detí,“ napísali zástupcovia ústavu na jeho stránke.

Jediní

Ako píše národný ústav na svojom webe, Ortopticko-pleoptické centrum NÚDCH, ako jediné pracovisko na Slovensku, už takmer 30 rokov vykonáva komplexnú starostlivosť o detský zrakový aparát.

Klinika okrem liečebno-preventívnej činnosti poskytuje i pedagogickú pregraduálnu a postgraduálnu činnosť pre poslucháčov medicíny a oftalmológov, vedecko-publikačnú činnosť, školenia ortoptických sestier a je zapojená do mnohých medzinárodných programov.

Populačný výskyt škúlenia a s ním súvisiacich porúch zrakových funkcií a hybnosti očí tvorí v našej detskej populácii 5 až 7 percent a so zvyšovaním počtu predčasných pôrodov stále narastá.

„Predstavuje to pre nás výzvu skvalitniť starostlivosť o tieto deti modernizáciou našich metód ako i zvyšovaním kvalifikácie zdravotníckeho personálu. Tieto naše požiadavky a ciele spĺňa novovytvorené pleopticko-ortoptické centrum,“ zhrnul Národný ústav detských chorôb na stránke.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
01. jún 2023 01:08