Z ľavej strany Prof. MUDr. Jozef Bartunek, PhD., Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC a MUDr. Robert Herman.Powerful Medical
StoryEditor

Slovenská firma: Umelú inteligenciu sme vytrénovali na záchranu ľudských životov, investovali do nás aj desiatky lekárov z USA

05.06.2024, 10:45

"Výrazne nám pomohol Chat GPT, vďaka ktorému si mnoho lekárov uvedomilo veľký potenciál umelej inteligencie," hovorí CEO spoločnosti.

Powerful Medical je slovenská firma bratov Hermanovcov, ktorá vytrénovala umelú inteligenciu (AI) na diagnostikovanie takmer 40 kardiovaskulárnych ochorení, a to na základe dát z miliónov EKG záznamov a iných vstupov. Služby Powerful Medical využívajú už desaťtisíce zdravotníkov v 16 krajinách. Rozprávali sme sa s Martinom Hermanom, generálnym riaditeľom spoločnosti.

Ako by ste opísali príbeh Powerful Medical od založenia v lete 2017 po spustenie vašej vlajkovej lode, klinického asistenta a aplikácie PMcardio, vo Veľkej Británii na jar 2023?

Už predtým sme robili viaceré projekty, mal som digitálne štúdio Powerful Digital s asi 20 až 25 ľuďmi z oblasti programovania. Vedeli sme, že nie je rozumné založiť firmu len nasilu. Povedali sme si, že máme nejaké financie a chceme robiť niečo, čo je spoločensky extrémne prospešné a má to veľký dopad, takže aj ďalšie financie získame. A to sedí na umelú inteligenciu v medicíne. Spoločnosť sme založili v roku 2017 a tri roky sme ju financovali z vlastných zdrojov. Niektorí ľudia nám pomáhali popri ich hlavnej práci. Brat Robert vtedy študoval medicínu vo Viedni. Najprv sme skúšali rôzne projekty. Prakticky hocičo, na čo sme získali dáta.

image

MUDr. Robert Herman (vľavo) a Martin Herman, zakladatelia Powerful Medical.

Powerful Medical

Massachusettská technická univerzita nám dala prvé veľké dáta, vďaka ktorým sme predikovali riziko mortality pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ešte v roku 2019 sme boli na Svetovom kardiologickom kongrese v Paríži s 35 000 účastníkmi iba jedným z dvoch vystavovateľov zaoberajúcich sa umelou inteligenciou. Postupne sme zistili, že dáta, ktoré vieme rozumne získať a využiť, existujú. Druhá otázka bola, či máme dostatok kvalitných ľudí, s ktorými to budeme vedieť robiť.

Ako a prečo ste sa napokon zamerali najmä na kardiovaskulárne ochorenia?

Kľúčové bolo nadviazanie spolupráce s tromi špičkovými kardiológmi, členmi Americkej kardiologickej asociácie (AHA) a Európskej kardio­logickej spoločnosti (ESC), ktorí sa podieľajú na písaní guidelines. Rozbehli sme spoluprácu s Národným ústavom srdcových chorôb a s prof. MUDr. Robertom Hatalom, PhD., FESC, FACC. V roku 2019 sme sa zoznámili s prof. MUDr. Jozefom Bartunkom, PhD., ktorý je zástupcom riaditeľa v najväčšom belgickom kardiocentre v Aalste. Je to Slovák, ktorý tam odišiel pred vyše 20 rokmi. Zoznámili sme sa tiež s prof. Dr. Leorom Perlom, PhD., hlavným riaditeľom inovácií v Rabin Medical Center v Izraeli. Títo traja páni nás nasmerovali, že najväčší zmysel dávajú kardio­vaskulárne ochorenia ako celosvetovo najčastejšia príčina úmrtia, pričom v kardiológii sa veľa točí okolo 12-zvodového EKG. To je zlatý štandard testovania na kardiovaskulárne ochorenia. Po stetoskope a tlakomeroch je to také tretie najrelevantnejšie testovanie. EKG majú k dispozícii všetky záchranky a urgentné príjmy, a tiež asi 85 % všeobecných lekárov. V jednej nemocnici je ich aj viac ako 25. Hoci EKG je signifikantné vyšetrenie, tak ho mnohí lekári nevedia vyhodnotiť až tak kvalitne. Pretože na to treba roky praxe nadobudnuté jedine čítaním samotných EKG. Ďalšia vec je, že EKG používame asi 150 rokov, ale reálne robia 9 z 10 EKG záchranár, zdravotná sestra, všeobecný lekár či lekár v službe na urgentnom príjme, nie kardiológ. A tak sme sa zamerali na spojenie umelej inteligencie s EKG a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Prečo ste spustili aplikáciu PMcardio, ktorá diagnostikuje takmer 40 kardiovaskulárnych diagnóz, práve vo Veľkej Británii?

Prvú verziu aplikácie som kódoval ešte ja. Vyzerala a volala sa úplne inak. Spustili sme ju koncom roka 2019, keď sme už potrebovali ukázať investorom, čo vieme a čo chceme urobiť. Vedela iba občas diagnostikovať atriálnu fibriláciu či občas digitalizovať EKG. Dnes je aplikácia na úplne inej úrovni. Pre spustenie vo Veľkej Británii na jar 2023 sme sa rozhodli z viacerých dôvodov. V USA vnímajú Veľkú Britániu, majú k nej bližšie ako k Európe a najväčší biznis v medicíne je práve v USA. Polovica všetkých peňazí, ktoré vo svete pretečú zdravotníctvom, sa minie v USA, hoci obyvatelia USA tvoria iba 5 % svetovej populácie. Okrem toho, sme anglicky hovoriaca firma a Londýn je európskym centrom venture kapitálu. Veľká Británia je tiež obrovský trh so 70 miliónmi ľudí.

V lete 2023 ste expandovali do ďalších 15 európskych krajín. Akú certifikáciu na to potrebujete a kto ju robil?

Certifikácia MDR Medical Device Class II(b) nám umožňuje uviesť aplikáciu na trh v celej Európe, ak bude všetko, vrátane manuálu, materiálov a zmlúv preložené do lokálneho jazyka. Prvým jazykom bola angličtina, ktorú ale využívame aj v Poľsku, kde je tiež úradným jazykom. Ďalšie jazykové verzie máme nemčinu, portugalčinu, taliančinu a francúzštinu. Certifikáciu pre európske krajiny nám dalo notifikované teleso TÜV SÜD, ktoré je poverené Európskou úniou. V Európe to funguje trošku inak ako v USA. Existuje európska smernica MDR (Medical device regula­tion). V USA je vyslovene vytýčený štátny orgán, Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ktorý certifikuje zdravotnícke pomôcky. Máme tiež certifikát quality managment systému. Všetko vo firme robíme na základe nejakej logiky, procesu, plánu a všetko sa dokumentuje, aby sa v prípade chyby spätne dalo dohladať, prečo sa to stalo. Certifikácia je rekurentný proces a opakovane musíme vykazovať, že všetko je v poriadku. Keď by nastali problémy u konkrétneho pacienta, tak musíme oboznámiť aj regulátora a bude to verejne publikované na Eudamed, môže sa spustiť audit.

Ktoré kardiovaskulárne ochorenia alebo abnormality dokáže váš softvér odhaliť najúspešnejšie?

Najlepšie vieme diagnostikovať arytmie, ktoré sú veľmi bežné, keďže nám starne populácia. A druhou diagnózou je infarkt, čo je najčastejšia príčina predčasnej smrti. Na infarkt zomrie zhruba 12 miliónov ľudí ročne a je to naozaj gigantický problém. Všetkých 38 diagnóz, plus náš najnovší infarktový modul, sú certifikované pre Európu, takže preukázateľne fungujú nad nejaký limit a všetky fungujú lepšie, ako čokoľvek iné, čo je na trhu, čiže ako iné interpretačné prístroje alebo dokonca lepšie ako „state of the art“. Čiže môžeme povedať, že ich dokážeme diagnostikovať lepšie ako priemerný lekár. Cieľom ale nie je nahradiť lekárov, ale pomôcť im. Na arytmie a infark­ty sa aj strategicky najviac sústredíme. Na americký trh chceme v prvom kroku vstúpiť práve cez infarkty. Je tam protokolizovaná štandardná cesta pacienta s infarktom a vidíme tam obrovský priestor na zlepšenie pomocou nášho softvéru, čo dokazujú aj doterajšie klinické validácie. V USA čakáme certifikáciu na infarkty od Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), a potom tam budeme pokračovať na ďalších 38 diagnóz.

image

Riaditeľ ZP Union: Posuňme telemedicínu ďalej. Spúšťame diaľkový monitoring pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním

Čo sa týka záznamov EKG a iných dát, koľko ich máte a odkiaľ pochádzajú?

Je to do 20 miliónov záznamov EKG. Treba však povedať, že množstvo dát úplne nehrá rolu. Dôležitá je kvalita dát a dôvod, prečo nám tie algoritmy a umelá inteligencia fungujú tak dobre je, že my netrénujeme na základe zoznamu, aké diagnózy stanovili nejakí lekári. My trénujeme na základe zoznamu EKG, ku ktorému máme nejakým ďalším vyšetrením potvrdené, že to daná diagnóza naozaj bola. Napríklad pri infark­te neriešime, čo si myslí niektorý lekár, ale máme presné výstupy z angiogramu, kde vidno upchatú cievu. Takže aj keď EKG môže vyzerať úplne v norme a desať kardiológov povie, že toto nie je infarktové EKG, tak my máme k nemu angiogram a vieme umelú inteligenciu naučiť, že takýto infarkt rozpozná. Okrem miliónov EKG máme aj milióny výstupov, ako pacient dopadol a iných výstupov, preto sú tie dáta kvalitné. Napríklad máme dáta z testov na troponín. Kvalita dát je oveľa dôležitejšia ako kvantita dát. Aj keby sme mali dataset 100 miliónov EKG s arbitrárnym popisom od lekára a s ním trénujeme umelú inteligenciu, tak to bude fungovať oveľa horšie, ako keby sme mali iba 10 000 EKG, pri ktorých sa vieme úplne spoľahnúť, že tam daná diagnóza určite je. Skoro pri každej diagnóze máme dáta z takýchto ďalších výstupov a vyšetrení. Naša sila je v tom, že okrem miliónov EKG máme milióny ďalších údajov o pacientovi. Máme k dispozícii pacientsky archív s údajmi od zhruba pol milióna pacientov, ktorý sa vedie od roku 2003. Vieme dohľadať každé vyšetrenie a históriu pacienta, pri niektorých aj čas a príčinu úmrtia.

A odkiaľ tieto dáta máte?

Prvú zásadnú spoluprácu sme nadviazali s Kardiovaskulárnym centrom v belgickom Aalste, ktoré je aj akcionárom v našej firme. Dnes spolupracujeme už s viac ako 30 nemocnicami roz­trúsenými po svete, na Slovensku zatiaľ s Národným ústavom srdcových chorôb. Dáta nám pravidelne pribúdajú. Napríklad na nový infarktový algoritmus registrujeme z klinických skúšaní nové dáta z 32 centier od viac ako 85 000 pacientov.

Ako je to legislatívne čo sa týka súhlasu pacientov?

V niektorých nemocniciach dokážeme získať v anonymizovanej podobe všetky dáta pacientov, napríklad v Belgicku. Niekde sú k dispozícii iba dáta, ktoré si vyžiadame a odobrí ich etická komisia alebo niekde iba dáta, ktoré odobria jednotliví pacienti. V spomínanom Belgicku funguje „opt out systém“, teda pacient musí požiadať, ak nechce, aby boli jeho dáta využité na klinický výskum. Všetky dáta získavame podľa platných pravidiel. Od začiatku sme vedeli, že budeme liezť do kapusty významným technologickým a farmaceutickým firmám, ktoré by sa mohli chytať každej slamky a zne­príjemňovať nám život. Powerful Medical má asi ako jediný startup na Slovensku 95 % zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ešte aj toto robíme presne podľa pravidiel. Predražuje to celú operáciu a niektoré veci potom oveľa dlhšie trvajú, ale ideme podľa pravidiel.

Aplikácia PMcardio je aktuálne vo verzii 2.10. Čo plánujete v najbližšej aktualizácii?

Aplikácia je iba prvý krok, je dôležitá marketingovo. Umožňuje všetkým lekárom ako jednotlivcom, lebo všetci majú smartfón s fotoaparátom, odskúšať si náš softvér jednoducho a rýchlo. Ale na dosiahnutie dlhodobého účinku, aký chceme dosiahnuť, musí byť produkt napojený do zdravotníckeho systému. Okolo aplikácie je veľmi veľa integrácií, adaptérov a celá webová platforma. Napríklad v spomínanom Belgicku to už fičí tak, že každé EKG, ktoré spravia, prejde bez aplikácie, iba na pozadí, cez našu umelú inteligenciu. Na dosiahnutie všetkých benefitov ako šetrenie času či financií už treba systémovejšiu implementáciu. Na to sa teraz najviac sústredíme, aby bolo využívanie nášho softvéru zdravotníkmi čo najefektívnejšie.

Koľko zdravotníkov aktuálne používa aplikáciu?

Máme zaregistrovaných asi 40 000 ľudí, najviac vo Veľkej Británii, kde nám najdlhšie beží marketing. Dosť teraz pracujeme na Holandsku, Belgicku a Taliansku. Na Slovensku máme pár tisíc používateľov. Väčšina z registrovaných sú lekári.

Ako by ste porovnali 16 trhov, na ktorých zatiaľ pôsobíte, z pohľadu zdravotníckych systémov?

Kľúčový rozdiel vidím medzi Európou a USA. Za veľkou mlákou už nemocničné systémy prešli na 

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 49% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-05-14 17:14:33 - Feat.: 0 - Title: Riaditeľ IT z Dôvery: eRecept sme pripravili a spustili za pol roka, zbavili sme sa miliónov papierov 02 - Modified: 2024-04-18 08:09:54 - Feat.: 0 - Title: Rozhovor: Telemedicínu treba zapracovať do legislatívy, čaká nás dátová explózia 03 - Modified: 2024-03-27 09:59:21 - Feat.: 0 - Title: Riaditeľ ZP Union: Posuňme telemedicínu ďalej. Spúšťame diaľkový monitoring pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním 04 - Modified: 2024-03-07 09:58:04 - Feat.: 0 - Title: V Univerzitnej nemocnici Martin otvorili Centrum robotickej chirurgie
01 - Modified: 2024-06-17 22:00:00 - Feat.: - Title: Ortopéd Zamborský: Dnes už vieme vyrobiť aj kosť 02 - Modified: 2024-06-07 12:08:17 - Feat.: - Title: Lekárske listy: Kardiológia 03 - Modified: 2024-05-31 09:04:47 - Feat.: - Title: Lekárka, ktorá vyoperovala zlé oko, už pozná svoj trest 04 - Modified: 2024-05-24 10:53:55 - Feat.: - Title: Biočipy – nová pomoc v medicíne 05 - Modified: 2024-05-13 06:53:09 - Feat.: - Title: Zomrel prvý príjemca geneticky upravenej prasacej obličky
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/rozhovory, menuAlias = rozhovory, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
21. jún 2024 11:44