StoryEditor

​PhDr. Silvia Pekarčíková: Ak by boli vytvorené ideálne podmienky, myšlienka APS je dobrá

19.03.2019, 23:00
Autor:
HNHN
Ako zareagovali lekári na transformáciu LSPP na APS alebo aký bol záujem o doplnkové ordinačné hodiny. Aj o tom sme sa rozprávali s riaditeľkou odboru zdravotníctva pre Žilinský samosprávny kraj PhDr. Silviou Pekarčíkovou.

Čo je vašou náplňou práce?

Samosprávne kraje a ich odbory zdravotníctva vykonávajú v zmysle zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti a zákona 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky aj činnosti preneseného výkonu štátnej správy.

Vypracúvame návrhy smerovania a priorít regionálne zdravotnej politiky, zriaďujeme etické komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, určujeme poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, preberáme do úschovy a zabezpečujeme odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi, vydávame povolenia, robíme dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Určujeme lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu a lekára na prieskum zdravotnej spôsobilosti na základe vyžiadania príslušného obvodného úradu v sídle kraja zo zdravotníckeho zariadenia, ktoré je v pôsobnosti samosprávneho kraja a nie je určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie, určujeme rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov, schvaľujeme a potvrdzujeme ordinačné hodiny a doplnkové ordinačného hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť, určujeme rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby a rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a zverejňujeme ich na svojej webovej stránke.

Žilinský samosprávny kraj je zároveň zriaďovateľom štyroch nemocníc a jednej polikliniky, každá až na jednu má vlastnú lekáreň. Takisto sú vlastné laboratóriá pri každej nemocnici a poliklinike, štyri CT pracoviská a jedno pracovisko MR. Súčasne spravuje päť bývalých zdravotných stredísk, ktoré sú teraz už len budovami v správe ŽSK, keďže štatút zdravotné stredisko už neexistuje. Sídlia v nich privátne ambulancie, SVaLZ a zabezpečujú tak sieť a dostupnosť poskytovateľov primárneho kontaktu i špecializovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých okresoch. To je nesmiernym prínosom pre možnosť efektívne nastaviť sieť poskytovateľov a dostupnosť v ťažšie dostupných regiónoch pre potreby obyvateľov.

Ako postupujete, ak sa pacienti na vás obracajú s témami, ktoré sú mimo vašej kompetencie?

V takom prípade odporúčame inštitúciu, ktorá je kompetentná uvedený problém riešiť. Ku každej požiadavke pristupujeme individuálne. Snahou je nepingpongovať človeka medzi úradmi, ale pomáha...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/rozhovory, menuAlias = rozhovory, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
03. jún 2023 17:26