StoryEditor

Futbalu a politike rozumie každý, s onkológiou je to zložitejšie

02.09.2020, 15:53
O onkológii na Slovensku, dostupnosti liekov a aj o spolupráci s poisťovňami hovorí primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie Národného onkologického ústavu JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Približne dva roky máme schválený Národný onkologický program (NOP). Pociťujete nejaké zmeny?

Národný onkologický program bol koncipovaný veľmi široko a predstavuje výborný základ na ďalší rozvoj onkológie na Slovensku. V súčasnosti je potrebné postupne rozvíjať jednotlivé oblasti NOP a zamerať sa na realizáciu konkrétnych cieľov. Takto sa pred dvomi rokmi upriamila pozornosť na skríning, teda aktívne vyhľadávanie ľudí vo včasných štádiách nádorových ochorení, pretože zachytiť pacienta v skorom štádiu znamená podstatne väčšiu šancu na úplné vyliečenie. Navyše prevencia je vždy lacnejšia ako terapia.

V celkom odlišnej situácii sú, žiaľ, pacienti s metastatickou nádorovou chorobou, ktorí sú kandidátmi na liečbu označovanú ako inovatívna. V súčasnosti existuje množstvo nových liekov, ktoré sú pri viacerých onkologických diagnózach mimoriadne účinné, pre pacientov na Slovensku v zmysle zákonom garantovanej úhrady z verejného zdravotného poistenia však nedostupné. Mnohé z nich dokážu navodiť stav kompletnej remisie, čiže úplné vymiznutie zobrazovacími vyšetreniami detekovateľných metastáz.

Je pravda, že pri mnohých liekoch ešte dnes nedokážeme povedať, ako dlho budú trvať tieto obdobia bez choroby, ale z klinických štúdií a čiastočne aj z vlastnej klinickej praxe môžeme potvrdiť, že mnohé z nich takýto potenciál skutočne majú.

K liekom prídeme. V čom vidíte problém, prečo bolo problematické implementovať skríning tak, aby to ideálne fungovalo?

Stále sme veľmi ďaleko od toho, aby sme mohli povedať, že skríning troch zhubných nádorových ochorení (pozn. karcinóm prsníka, karcinóm krčka maternice a kolorektálny karcinóm) funguje perfektne. Problémy sú v zásade dva.

Jedným je priorita spoločnosti spočívajúca v ochote a schopnosti investovať finančné prostriedky do prevencie. S tým úzko súvisí motivácia zo strany zdravotných poisťovní, napríklad všeobecných lekárov aktívne pozývať pacientov, ponúkať im skríning a presviedčať ich o jeho správnosti.

Druhý podstatný problém je v tom, že značná časť populácie nemá o skríning záujem, respektíve vôbec mu nerozumie a pochybuje o jeho zmysluplnosti. V tomto kontexte vnímam citlivo absenciu štátom riadenej osvetovej kampane cielenej na príslušné vekové a rizikové skupiny pod heslom skríning má zmysel, pretože zachraňuje životy. Vaše životy.

Je možné úspešne realizovať aktívne programy alebo kampane, ak nemáme k onkologickým ochoreniam aktuálne dáta?

Ak nemáme aktuálne dáta, pochopiteľne, nemôžeme realizovať žiadne zmysluplné programy či kampane. Bez elektronického zdravotníctva nikdy nebudeme mať relevantné informácie. V každom prípade musíme oceniť, že tento projekt (pozn. elektronické zdravotníctvo) sa na Slovensku konečne rozbehol. Zatiaľ takmer výlučne v podobe elektronického receptu, ale keď budú online dostupné aj výsledky laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení, posunie nás to o kus ďalej, súčasne sa odbúra množstvo zbytočných vyšetrení a papiera. Ešte väčším pokrokom bude elektronické prepojenie nemocníc so zdravotnými poisťovňami a možnosť online objednávania pacientov k lekárovi.

Spolu s plne funkčným elektronickým zdravotníctvom zbierame relevantné dáta, ktorým môžeme veriť a na základe ktorých dokážeme kreovať budúce stratégie. Posledné údaje o výskyte zhubných nádorov v SR máme vďaka Národnému onkologickému registru z roku 2011. Odvtedy akoby zastal čas. Mal by opäť začať plynúť vďaka Národnému onkologickému inštitútu, ktorého jednou z najdôležitejších úloh by malo byť zbieranie, analyzovanie a publikovanie výstupných informácií nielen o incidencii a prevalencii malignít, ale aj o liečbe onkologických pacientov a výskyte nežiaducich účinkov rôznych terapií.

Vidíte súlad v tom, keď na jednej stran...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/rozhovory, menuAlias = rozhovory, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
12. júl 2024 11:55