StoryEditor

Svetová špička v boji s pandémiou – testy aj digitalizácia

30.09.2021, 07:08
Autor:
HNHN
Minulý rok sa z veľkej časti niesol v znamení pandémie koronavírusu. Celý svet zastihla nepripravený, úplne zmenila fungovanie spoločnosti a narušila klasické rámce vo všetkých oblastiach.

Zasiahla nielen do spoločenského, ale aj pracovného života ľudí. Počiatočný strach z neznámeho sa pretavil do hľadania možností, ako nákaze predchádzať a účinne s ňou bojovať. Práve pri hľadaní riešení spojených s pandémiou COVID-19 promptne zareagovala aj spoločnosť Siemens Healthineers. Na boj s týmto ochorením ponúkla poskytovateľom zdravotnej starostlivosti riešenia v oblasti diagnostického zobrazovania aj laboratórnej diagnostiky. Už na jar 2020, krátko po prepuknutí globálnej pandémie, začala spoločnosť pracovať na vývoji a výrobe testov na diagnostiku SARS-CoV-2. Hlavnou motiváciou bolo účinne prispieť k zabráneniu šírenia tohto ochorenia a túto ambíciu sa jej aj podarilo naplniť.

V krátkom období Siemens Health ineers uviedol na trh širokú škálu testov na diagnostiku koronavírusu. Išlo o molekulárny PCR SARS-CoV-2 test, sérologické testy SARS-CoV-2 Total a IgG pre najrozšírenejšie analytické platformy, ako aj rýchlotest OnSite COVID-19 IgG/IgM na stanovenie protilátok vhodný pre testovanie mimo laboratória. Neskôr prišla spoločnosť s novinkou v podobe antigénového testu CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test a v posledných mesiacoch disponuje už aj antigénovým samotestom. Všetky zo spomínaných produktov slúžia na akútne a dlhodobé testovanie umožňujúce efektívny manažment pacientov s ochorením COVID-19.

Výber správneho typu testov určuje potreba

Portfólio testov Siemens Healthineers na detekciu COVID-19 pokrýva potreby na testovanie v laboratóriu, na mobilných odberových miestach a aj samotestovanie pre laikov. Ako zdôrazňuje spoločnosť, pre garanciu výpovednej hodnoty testov je vždy potrebné, aby bol test vykonaný presne v súlade s návodom na použitie. Výber správneho testu určuje prioritne potreba, a teda otázka, na ktorú sa testovaním práve hľadá odpoveď. Ak je potrebné jednoznačne zistiť a potvrdiť, respektíve vylúčiť, či je osoba nakazená vírusom, odporúča sa zvoliť PCR test. Ak je však cieľom zistiť, či je vírus prítomný vo väčšej skupine ľudí a testovanie je potrebné opakovať, je vhodnou voľbou antigénový test. Pre potvrdenie obranyschopnosti organizmu jednotlivca po prekonaní ochorenia alebo očkovaní je odporúčané stanovenie hladiny protilátok pomocou sérologických testov. Hoci väčšina Slovákov prišla do kontaktu prioritne s antigénovými testami spoločnosti Siemens Healthineers, už na jar minulého roka uviedla spoločnosť na trh aj PCR test.

Produkt s názvom RT-PCR test FTD SARSCoV-2 sa umiestnil medzi piatimi najlepšími vo výkonnostnej štúdii analytickej citlivosti a limitu detekcie spomedzi 118 testovaných súprav. Vysokokvalitný test spĺňa požiadavku pre úspešné riešenie pandémie COVID-19 a zabezpečuje minimalizáciu rizika falošne negatívnych výsledkov testov a správnu identifikáciu vzoriek s reálne pozitívnym výsledkom. Analýzy pozitívnych vzoriek potvrdili záchyt britského, juhoafrického a indického tzv. delta variantu vírusu SARS-CoV-2. Spoločnosť vďaka rozšíreným kapacitám prispela k boju s pandémiou aj tým, že v máji minulého roka úspešne spustila celosvetovo dodávky sérologických testov pre diagnostiku COVID-19. Siemens Healthineers sa s produkciou až 50 miliónov testov mesačne stala jednou z kľúčových firiem, ktoré sa zapojili do vývoja a výroby testov v snahe zlepšiť východiskovú pozíciu v boji s pandémiou. Test na detekciu prítomnosti IgM a IgG protilátok SARS-CoV-2 Total v krvi dosahuje 100 % senzitivitu a 99,8 % špecificitu. Deteguje prítomnosť protilátok na koronavírus COVID-19 a poskytuje informáciu, či organizmus pacienta vytvoril adaptívnu imunitnú odpoveď, ktorá indikuje momentálnu infekciu alebo už skôr prekonané ochorenie.

Dôležitou charakteristikou testu je výber antigénu S1RBD na detekciu protilátok, ktoré blokujú preniknutie vírusu do buniek. Výber antigénu S1RBD je v súlade s dizajnom vakcín používaných proti COVID-19. „Kľúčovou podmienkou vysoko kvalitného testu je výber správneho proteínu, ktorý sa vyznačuje značnou mierou škálovateľnosti. Je nevyhnutný na testovanie protilátok a zároveň predstavuje významnú pomoc pri zabezpečení efektívneho riadenia hrozby COVID-19,“ uviedol Peter Znášik, vedúci divízie Laboratórnej diagnostiky Siemens Healthineers na Slovensku. „Naším cieľom bolo vytvoriť vysoko presný test na protilátky, ktorý by pomohol miliónom ľudí pri riešení súčasnej potreby identifikovať imunitnú reakciu ich organizmu a tiež by poskytol informácie z pohľadu účinnosti očkovania a dlhodobej imunity,“ dodal. Ďalším zo skupiny sérologických testov z dielne Siemens Healthineers je SARS-CoV-2 IgG – kvantitatívny test na SARS-CoV-2 IgG protilátky.

Poskytnutím číselného výsledku indexu test pomáha klinickým pracovníkom sledovať dlhodobý priebeh imunitnej odpovede človeka. To má veľký význam hlavne pri posúdení rizika opakovanej infekcie u jednotlivcov, ktorí už ochorenie prekonali, a významnú úlohu to zohráva aj pri posúdení dlhodobej ochrany pred infekciou po zaočkovaní. Aj test SARS-CoV-2 IgG sa vyznačuje vysokou senzitivitou 96,4 % a špecificitou až na úrovni 99,9 %. Do testovacieho portfólia spoločnosti patrí aj rýchlotest OnSite COVID-19 IgG/IgM. Je vhodný na testovanie mimo laboratória a je určený na rýchle kvalitatívne stanovenie protilátok IgG a IgM. Výsledok je k dispozícii do 15 minút. Test sa vyznačuje 97,8 % špecificitou a 97,1 % senzitivitou.

Antigénové testy s najvyššou kvalitou na Slovensku

Väčšina Slovákov opakovane absolvovala práve antigénové testovanie. S týmto cieľom bolo použitých 15 miliónov kusov testov CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test. Osvedčili sa vďaka kvalite, rýchlej disponibilite výsledku, jednoduchosti a najmä vysokej spoľahlivosti. Ich charakteristikou sú senzitivita (97,25 %) a špecificita (100 %) pri nazálnom výtere z prednej časti nosa, ktorý je menej nepríjemný ako nazofaryngeálny výter. Vďaka tomu je možné tieto testy použiť aj pre deti nižších vekových kategórií, ako aj pre seniorov. Výtery potrebné na diagnostiku sú preto menej stresujúce a menej nepríjemné. Na porovnanie je možné si predstaviť výtery z nosohltana, ktoré sa robia u dospelého človeka z hĺbky približne 5 – 6 cm. Výtery z nosa je možné vykonať len z hĺbky približne 2 – 4 cm, čo predstavuje pre testovaného viac komfortu a menšiu stresovú záťaž. Tieto testy, pôvodne určené na aplikáciu vyškoleným zdravotníckym personálom, sú v ponuke aj vo forme pre samotestovanie.

Testy spoľahlivo poskytujú výsledok do 15 minút a boli už úspešne nasadené na testovanie vo viacerých európskych krajinách. Štúdie výkonnosti testu CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test/Self-Test potvrdili záchyt britského, juhoafrického, brazílskeho aj indického variantu vírusu. Krajiny ako Nemecko či Francúzsko si uvedomujú nebezpečenstvo výskytu koronavírusu v školských kolektívoch, preto s úvodom školského roka realizovali testovanie žiakov. Francúzske ministerstvo školstva s týmto cieľom objednalo 15 miliónov kusov antigénových testov CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Testov od Siemens Healthineers určených na samotestovanie. Študenti od 12 rokov sa vďaka tomu môžu otestovať sami. Pri menších deťoch do 12 rokov je vhodné, aby na postup samotestovania dohliadala dospelá osoba. Podobnú stratégiu zvolilo aj Nemecko. Pre zabezpečenie prevencie v súvislosti so začiatkom nového školského roka je preto na mieste otázka, ako minimalizovať jeho šírenie medzi žiakmi, pedagogickými pracovníkmi a zamestnancami škôl.

Mnoho z nich si totiž spolu s rodinami počas prázdnin užívalo dovolenky aj za hranicami, čo tiež prispelo k prenosu ochorenia a k nástupu tretej vlny pandémie. Deti vytvárajú spojenie medzi rodinami a širokým školským kolektívom, preto je dôležité zamerať sa v rámci preventívnych opatrení práve na túto skupinu. Siemens Healthineers

Digitalizácia nemocníc a riadenie na diaľku?

Zdravotníctvo bolo oblasťou, ktorá sa musela pasovať s pandémiou priamo v prvej línii. V časoch, keď do nemocníc smerovali stovky až tisícky nakazených denne, čelil zdravotnícky personál nielen obrovskému náporu práce, ale aj zníženým kapacitám vo vlastných radoch. Aj na tento aspekt sa sústredila pozornosť špecialistov zo Siemens Healthineers, ktorí ešte viac zintenzívnili svoje snahy v oblasti vývoja vzdialených prístupov. Zatiaľ čo väčšina ľudí bola schopná pracovať z domu, v prípade zdravotníckych pracovníkov bola situácia výrazne odlišná. Jednak sa medicínske prístroje nedajú preniesť do domácich podmienok na vykonanie vyšetrení a jednak počet odborných zdravotníckych pracovníkov je limitovaný. Siemens Healthineers ako líder v oblasti medicínskej techniky, ktorý má celosvetovo inštalovanú bázu viac ako 600-tisíc medicínskych prístrojov od RTG, ultrazvukov až po CT a MR prístroje, ponúka riešenie v podobe softvéru syngo Virtual cockpit. Vďaka nemu zdravotnícki špecialisti dokážu v plnom rozsahu obsluhovať medicínske zariadenia a poskytnúť tak diagnostiku pacientovi aj na diaľku.

Prístup je možný z ktoréhokoľvek miesta na svete bez toho, aby museli cestovať. Do kokpitu si napríklad „sadne“ špecialista v USA či Austrálii a na diaľku môže vyšetriť pacienta napríklad v Piešťanoch. „Naše tímy v Bratislave, Žiline a Košiciach vyvíjajú softvéry, ktorými priamo zvyšujú kvalitu poskytovanej starostlivosti a efektívnosť liečby po celom svete. Napríklad v Nemecku sme v Univerzitnej nemocnici v Essene používaním nášho syngo Virtual cockpitu počas pandémie zvýšili dostupnosť personálu o 25 %. Lekári mohli pracovať z domu, takže neboli vystavení riziku nakazenia koronavírusom, boli pod oveľa menšou stresovou záťažou a v tomto režime boli schopní na diaľku denne vykonať snímanie až 90 pacientov, čo prispelo k včasnej diagnostike, a teda aj skoršej a efektívnejšej liečbe pacientov. Lehota čakania na vyšetrenie sa aj v iných nemocniciach vďaka nášmu softvéru skrátila približne o polovicu,“ hovorí Alexander Roth, vedúci Oddelenia vývoja softvéru Development Center Siemens Health ineers na Slovensku. Avšak na to, aby lekári či špecialisti mohli poskytovať pacientom potrebnú starostlivosť, je potrebné, aby prístroje fungovali bezchybne. Ešte naliehavejšou sa táto potreba stala v čase, keď bola takmer úplne utlmená mobilita. V prípade servisných služieb a údržby prístrojov sa totiž neraz vyžaduje, aby technik prišiel na miesto fyzicky a zariadenie skontroloval alebo opravil.

Aj v tejto oblasti ponúka spoločnosť Siemens Healthineers inovatívne riešenie. Špecialisti z vývojového centra vytvorili softvérové riešenie s názvom Smart Remote Services. Jeho podstatou je prenos dát umožňujúci technickým špecialistom na diaľku monitorovať výkon a stav zdravotníckych zariadení v reálnom čase. Tím servisných špecialistov, ktorý zabezpečuje fungovanie medicínskych zariadení, mohol mnohé zásahy vykonávať bez fyzickej prítomnosti priamo v nemocniciach. Ide predovšetkým o diagnostické prístroje, ako napr.: CT, MR či ultrazvuky. Rýchlu identifikáciu chýb, ich opravu na diaľku či preventívnu údržbu môžu programátori vďaka softvéru zo slovenskej dielne robiť aj pri menších zariadeniach, ako napríklad smart hodinkách či analyzátoroch krvi. Výnimkou nie sú napríklad ani pľúcne ventilácie, po ktorých bol pre pandémiu zvýšený dopyt. Špecialisti zo Slovenska tak prispievajú k záchrane života pacienta z iného konca sveta napríklad v prípade, že by prístroj začal nečakane zlyhávať a ohrozoval by ho. „Diagnostika prístrojov prebiehajúca na diaľku redukuje náklady na prevádzku prístroja, a tým šetrí aj celkové náklady nemocníc. Celosvetovo hovoríme o úspore odhadom 100 miliónov eur. Aktuálne je oprava státisícov prístrojov po celom svete rýchlejšia, vďaka čomu lekári môžu poskytnúť včasnú diagnostiku väčšiemu množstvu pacientov. Zároveň náš softvér predikuje možné chyby, čím eliminujeme vznik nečakaných situácií a možných výpadkov,“ vysvetľuje Ľubomír Palko, softvérový architekt projektu Smart Remote Services, Development Center Siemens Healthineers v Bratislave.

 

Špičkové softvérové vývojové laboratóriá

Siemens Healthineers

​Spoločnosť Siemens Healthineers na Slovensku prispieva k tvorbe softvérov pre najmodernejšie medicínske technológie, ktoré využívajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na celom svete. Tím viac ako 400 špičkových softvérových špecialistov vytvára softvéry s prvkami umelej inteligencie pre medicínsku technológiu najnovšej generácie. Osobitné postavenie má v rámci spoločnosti vývojové centrum, Development Center, s pobočkou v Košiciach. Už 20 rokov úspešne vyvíja softvéry pre viac ako 11-tisíc CT systémov používaných v nemocniciach po celom svete. Denne skenuje jeden CT prístroj 30 až 90 pacientov na oddeleniach urgentného príjmu, kardiológie alebo počas intervenčných zásahov.

Globálne tak spoločnosť Siemens Healthineers prispieva denne s využitím CT prístroja k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pre 330- až 990-tisíc pacientov. Okrem vývoja softvéru pre CT prístroje sa dlhodobo venuje aj rozvoju röntgenových systémov a svoje kompetencie naďalej rozširuje. Na účely zdokonaľovania existujúcich softvérov, ako aj na tvorbu nových slúžia v Košiciach dve unikátne vývojové laboratóriá. V X-ray labe sa špičkoví programátori zameriavajú na vývoj softvéru röntgenových prístrojov a v CT-labe na vývoj softvéru pre jedinečný mobilný prístroj počítačovej tomografie SOMATOM ON.site.

Softvéry pre globálne využitie

Jedinečné X-ray laboratórium, zamerané na vývoj a testovanie softvéru röntgenových prístrojov, bolo vybudované v priestoroch spoločnosti Siemens Healthineers v Košiciach na prelome minulého a tohto roka a je jediné svojho druhu na Slovensku. „Unikátny Test Lab je aj akýmsi showroomom, ktorý umožní ešte pružnejšie reagovať na zmeny vo vývoji. Budeme schopní prakticky okamžite integrovať a testovať vyvíjanú funkcionalitu na reálnom hardvéri. Aj pri tomto projekte je pre nás veľkým prínosom spolupráca a konzultácie s lekármi, ktorí s röntgenmi reálne pracujú. Chceme nielen zlepšovať komfort pacienta počas vyšetrení, ale aj uľahčovať prácu odborníkom, čo sa v konečnom dôsledku odrazí v celkovej starostlivosti o pacienta,“ vysvetľuje Ján Majoroš, X-ray Products & Solutions Development Manager Siemens Healthineers. Cieľom laboratória je skvalitnenie a urýchlenie vývoja röntgenových prístrojov. To, samozrejme, vyžaduje okrem technických zručností aj doménové know-how, na ktorom Siemens Healthineers Slovensko pracuje aj v spolupráci s medicínskymi špecialistami z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a z Východoslovenského onkologického ústavu. Na Slovensku sa vďaka tejto spolupráci darí tvoriť softvér pre globálne využitie v zdravotníctve a nadviazať na úspechy priekopníkov v rádiológii z minulosti. Siemens Healthineers

Röntgen svetovej úrovne

Príkladom prístroja, ktorý vyvíjajú aj slovenskí programátori z košického tímu X-ray, je YSIO X.pree postavený na platforme UIS – Unified Imaging System. Ďalšie developerské tímy, ktoré naďalej spolupracujú na tomto projekte, sú v Nemecku, Maďarsku a Indii. YSIO X.pree je nainštalovaný zatiaľ len na 35 miestach na celom svete a stihol už získať medzinárodné ocenenie Red Dot Design Award. Jeho hlavnou prednosťou je využitie umelej inteligencie novej generácie, ktorá nanovo definuje spôsob riadenia pracovných postupov pre medicínskych špecialistov. Prístroj ponúka unikátnu funkciu MyExam Companion, ktorá premieňa dáta na odborné znalosti a využíva celý potenciál technológie aj jej operátorov. Mimoriadne intuitívny systém obsluhy umožňuje vykonať aj bez predchádzajúceho zaškolenia rádiologických laborantov väčšinu úkonov štandardného röntgenového vyšetrenia hrudníka.

Na vývoji pracovali päť rokov

Prístroj Siemens Healthineers YSIO X.pree má tri detektory, ktorými dokážeme snímať celé telo. Jeho súčasťou je stôl, stojanová časť na snímanie pacienta v stoji a tretí, takzvaný Free detektor, ktorý sa vysúva zo stola a môže sa umiestniť prakticky na akékoľvek miesto a nasnímať napríklad detail ruky. Okrem snímania len jednej časti tela dokáže prístroj vykonávať aj orto snímanie, teda viac snímok za sebou. Vďaka tomu vedia odborníci kompletne zosnímať takmer celé telo naraz. „Náš tím programátorov pracoval na vývoji tohto špičkového prístroja päť rokov. Aj on je dôkazom napĺňania našej vízie – prinášať precíznu medicínsku techniku a pacientovi poskytnúť maximálny komfort,“ hovorí Lukáš Borovský, software engineer z X-ray Products & Solutions tímu Siemens Healthineers.

Každý pacient si vyžaduje iné nastavenie parametrov prístroja. To závisí najmä od charakteru jeho postavy. Výhodou systému je to, že disponuje jedinečnou 3D kamerou, vďaka ktorej je pacient pod dohľadom a systém tak dokáže odhadnúť, aké množstvo žiarenia bude potrebné na dostatočné a kvalitné snímanie pacienta na určenie precíznej diagnózy. Okrem toho využíva prvky umelej inteligencie, ktorá tiež pomáha nastavovať množstvo žiarenia, vďaka čomu sa predchádza opakovaným vyšetreniam. „Náš softvér prispieva k znižovaniu dávky žiarenia priamo v praxi. Navyše moderné detektory snímajú žiarenie s vyšším rozlíšením. Taktiež pracujeme s pokročilým postprocessingom, čo znamená, že po vykonaní snímky prebieha priamo v systéme fáza dodatočných úprav pre lepšiu kvalitu zobrazenia. Úpravy si v prípade potreby môže vykonať aj samotný lekár. Systém tiež navyše ponúka rádiologickým špecialistom ďalšie moderné funkcionality, akými sú virtuálna kolimácia, Auto Thorax kolimácia a Smart Virtual Ortho,“ vysvetľuje ďalej Borovský.

Tím špecialistov zo Siemens Healthineers na pravidelnej báze spolupracuje s odborníkmi z oblasti rádiológie, vďaka čomu sa dokáže zameriavať na nové funkcionality prospešné pre lekárov. Taktiež zbiera informácie takmer z celého sveta, z viac ako 30 nemocníc, kde sú už tieto prístroje nainštalované. Vďaka tomu sú schopní systémy neustále zlepšovať, doplňovať alebo opraviť. Keďže existujú aj rozdiely v legislatíve, súvisiace s rôznymi úrovňami ochrany medicínskych dát pacientov, aj tento fakt je súčasťou spätnej väzby, ktorú slovenskí špecialisti pri vývoji zohľadňujú. Siemens Healthineers

Výnimočné mobilné CT

Košický CT tím získal veľmi dobré referencie pri vývoji funkcionality nielen pre najmodernejší dvojzdrojový CT prístroj SOMATOM Force, ale aj pre ďalšie typy CT skenerov. Keďže špecialisti slovenského vývojového centra už majú skúsenosti s vývojom algoritmov, ktoré pomáhajú optimálne nastaviť parametre rôznych typov CT systémov, využili príležitosť a zapojili sa do vývoja prvej verzie softvéru unikátneho CT prístroja SOMATOM On.Site. Prístroj je výnimočný tým, že umožňuje vyšetrenie ťažko zranených alebo postihnutých pacientov bez nutnosti ich premiestňovania k prístroju. Od bežného CT sa teda odlišuje najmä svojou mobilnosťou, čím sa značne mení prístup k vyšetrovaniu pacientov. Pacienti ležiaci napríklad na jednotke intenzívnej starostlivosti sú veľakrát napojení na prístroje monitorujúce životné funkcie a pri prevážaní na CT vyšetrenie je potrebné ich odpájať a následne zase pripájať.

Vďaka mobilnému CT skeneru nemusí pacient absolvovať prevoz, čím sa minimalizuje riziko vzniku nežiaducich udalostí spojených s prevozom. Na pohľad je oproti tradičným CT prístrojom najviditeľnejší ten rozdiel, že mobilné CT nemá vyšetrovací stôl. Vyšetrenie pacienta prebieha priamo na nemocničnom lôžku. Funguje však na úplne rovnakom fyzikálnom princípe ako klasické CT prístroje. V tele prístroja sa nachádza RTG žiarič a elektronický detektor, ktoré sa otáčajú okolo pacienta. K jeho vybaveniu patrí aj klávesnica a dotykový monitor, ktorý slúži na obsluhu počas celého vyšetrenia. Unikátnym je však podvozok prístroja umožňujúci ľahkú manévrovateľnosť. Je vybavený kolesami, ktoré sú poháňané elektromotorom napojeným na batérie.

Softvér sa stará o životnosť aj fungovanie prístroja

Na kontrolu správneho fungovania diagnostického prístroja slúži funkcionalita takzvaného servisného režimu. V tomto režime sa používa namiesto pacienta na simuláciu vyšetrenia phantom – plastová nádoba naplnená vodou. Servisný softvér ďalej zabezpečí, aby CT po celý čas svojej životnosti fungovalo kvalitne a spoľahlivo. „Vzhľadom na to, že CT pozostáva z elektronických a mechanických častí, ktoré podliehajú opotrebeniu, dokáže náš softvér tento stav odhaliť a navrhnúť kompenzáciu. Ďalším faktorom je, že CT prístroj sa používa na skenovanie ľudí a musí spĺňať prísne medzinárodné normy. Tie predpisujú aj pravidelnú kontrolu snímok a na zistenie ich kvality sa používa práve phantom. Jeho skenovaním vznikne obrázok, ktorý nesmie obsahovať žiadne nežiaduce artefakty a musí byť homogénny. Softvér vie jeho analýzou zistiť priemerné hodnoty a skontroluje, či sú tieto priemerné hodnoty v súlade s limitmi,“ vysvetľuje Richard Baránok, softvér developer z tímu počítačovej tomografie Development Center Siemens Healthineers Slovensko.

Neustály profesionálny vývoj

Dôležitý, nedávno dosiahnutý míľnik vo vývoji nového softvéru pre SOMATOM On.Site znamená, že prístroj je pripravený na využitie v nemocniciach v USA a Európe. Za úspechom projektu je spolupráca viacerých tímov, ktoré spojili svoju odbornosť aj nadšenie pre inovácie. Vývoj unikátneho CT prístroja sa začal pred štyrmi rokmi v spolupráci s expertmi v Portsmouth, New Hampshire v Spojených štátoch amerických. IT špecialisti v košickom laboratóriu využívajú rôzne typy modelových objektov, ktoré majú vopred známe vlastnosti a pomocou ktorých sa prístroje verifikujú a zlepšujú. Ďalšou cestou jeho zlepšovania sú experimenty a tvorivé nápady. Do unikátneho laboratória majú prístup iba vyškolení špecialisti, ktorých pred vplyvom žiarenia chránia ochranné prvky laboratória. Jeho steny sú pokryté barytovou omietkou, dvere sú vystužené olovom a okolo CT prístroja sú rozmiestnené olovené zásteny.

Využívané algoritmy slúžia primárne na nastavenie celého systému tak, aby boli snímky čo najkvalitnejšie a pacient bol ožiarený čo najmenej. Ich pomocou sa optimalizuje aj životnosť súčiastok, ako napríklad RTG lampy či detektora. Pri práci na inovatívnych projektoch myslia špecialisti Siemens Healthineers Slovensko aj na svoj profesionálny rozvoj a venujú sa napríklad oblasti virtuálnej reality, programovaniu maticovej algebry a ďalším oblastiam. Virtuálnu realitu využívajú napríklad na školenie obsluhy prístrojov bez potreby využitia reálneho systému. Video maticovú algebru používajú pri realizácii rôznych algoritmov, analýze dát získaných z CT snímok, pri výpočtoch nastavenia CT prístroja a aj pri rekonštrukcii CT snímok. 

 

​Unikátne inovácie pre precíznu diagnostiku

Siemens Healthineers

I novácie v oblasti zdravotníctva sa sústredia čoraz viac na využitie digitalizácie a umelej inteligencie. Vzhľadom na nedostatok medicínskych pracovníkov, ktorý je aj v aktuálnej situácii poznačenej dôsledkami pandémie celosvetovo čoraz vypuklejší, sú efektivita a snaha redukovania pracovných úkonov kľúčové. Spoločnosť Siemens Healthineers opäť prišla s prevratnými novinkami, ktoré posúvajú procesy v zdravotníctve na vyššiu úroveň. Ich ambíciou je pomáhať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a prispievať k precíznej medicíne. Najmodernejšie softvéry a technológie prinášajú úplne nové dimenzie v oblasti diagnostického zobrazovania pre pacientov aj medicínskych špecialistov.

MR vyšetrenie ako z budúcnosti

Novinka v oblasti prístrojov magnetickej rezonancie MAGNETOM Free.Max je v roku 2021 prvýkrát komerčne dodávaná na trh a predstavuje významný posun na poli magnetickej rezonancie. Ide o inovatívne zariadenie s High-V MRI technológiou, ktoré prekonáva tradičné prístupy a otvára nové možnosti pre diagnostické zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie. K vyššiemu komfortu vyšetrení, najmä pre obéznych, prípadne klaustrofobických pacientov, prispieva aj otvor so šírkou 80 cm, pričom ide o prvý prístroj s takýmto otvorom na globálnom trhu. Poskytuje úplne nové možnosti pre medicínskych špecialistov a prispieva k širšiemu spektru vyšetrenia pacientov. Vďaka nižšej veľkosti magnetického poľa umožňuje vyšetriť s detailnejším zobrazením aj pacientov s metalickými implantátmi v porovnaní s 1,5 T alebo 3 T MR prístrojmi, čím prispieva k istote pre klinické rozhodnutia. Jeho ovládanie je intuitívne a softvérové vybavenie má v sebe prvky umelej inteligencie a automatizácie. Prístroj je zároveň vybavený unikátnou a nekonvenčnou technológiou s použitím iba 0,7 litra hélia. „Napriek tomu, že na Slovensku máme široké spektrum MR prístrojov, stále existuje veľká skupina pacientov, ktorí sa k MR vyšetreniu nedostanú z dôvodu klaustrofóbie, obezity, prípadne pre kontraindikácie súvisiace s implantátmi v tele. Inovácie prinášajú aj možnosť venovať sa výskumnej činnosti, kde sa dá napríklad sledovať prínos MR vyšetrenia pri diagnostike pľúc, čo doteraz nebolo možné s komerčne dostupnými 1,5 T a 3 T prístrojmi,“ vysvetľuje Radoslav Kaminský, Area Sales Manager Siemens Healthineers na Slovensku.

Jedinečný MR prístroj pre detských pacientov

Unikátna technológia pri vyšetrení magnetickou rezonanciou sa automaticky prispôsobuje individuálnym anatomickým a fyziologickým charakteristikám pacienta. Ponúka medicínskym špecialistom konzistentné a kvalitné zobrazovanie, a to nielen spomínaných obéznych či klaustrofobických pacientov, ale aj detských pacientov. Vďaka tomu umožňuje ich precíznu diagnostiku a následnú liečbu. Inovatívnosť a kvalita medicínskej technológie Siemens Healthineers je pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dôležitou súčasťou diagnostických procesov a vyšetrení. Koncom augusta sa konalo slávnostné otvorenie nového rádiologického pracoviska v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, ktorý bol vybavený moderným MR prístrojom MAGNETOM Vida so silou magnetu 3 T.

Detským pacientom bude k dispozícii najmodernejší MR prístroj z portfólia Siemens Healthineers pre rýchle a detailné vyšetrenia a precíznu diagnostiku. Ide o prvú inštaláciu takéhoto MR prístroja na Slovensku a zároveň o najvýkonnejší variant tohto typu MR s amplitúdou 60 mT/m a simultánne dosahovanou strmosťou gradientov 200 T/m/s. Veľkú výhodu oproti minulosti poskytuje predovšetkým v rýchlosti aj rozsahu vyšetrení. „Kým v minulosti napríklad vyšetrenie mozgu trvalo viac ako pol hodiny, nový prístroj nám umožní skrátiť tento čas na polovicu. Práca s deťmi je vo všeobecnosti v porovnaní s dospelými oveľa náročnejšia a čím je vyšetrenie kratšie, tým ľahšie ho deti zvládnu. Zníži sa tak počet detí, ktoré bolo predtým potrebné vyšetrovať v anestézii. Pre detského pacienta to znamenalo viaceré vyšetrenia pred podaním anestézie a hospitalizáciu,“ doplnil výhody nového prístroja Kaminský. „Najnovší 3-teslový prístroj novej generácie – Siemens Healthineers MAGNETOM Vida – má jedinečné hardvérové aj softvérové inovácie. Kompletná zostava cievok umožňuje zobraziť celé telo. V minulosti museli byť detskí pacienti s potrebou týchto vyšetrení odosielaní na iné špecializované pracoviská. BioMatrix technológia výrazne zlepšuje kvalitu obrazu pri predpokladaných pohybových artefaktoch, ako sú dýchanie alebo činnosť srdca.

Nový MR prístroj umožní zobraziť celý rozsah dutiny brušnej a malej panvy aj u väčších pacientov. Má to význam predovšetkým pri vyšetreniach tráviaceho traktu, resp. ochorenia čriev. Prístroj ponúka aj softvérový systém na špecifické vyšetrenia, akými sú napríklad spektroskopia na vyšetrenie metabolických ochorení alebo funkčné vyšetrenia mozgu. V rámci predoperačných vyšetrení umožňuje traktografické vyšetrenia, vďaka ktorým sa dá lepšie naplánovať postup operácií na mozgu a mieche. Zobrazením mozgovomiechových dráh umožňuje medicínskym špecialistom detailne vyhodnotiť ich vzdialenosť od tumoru, aby extrakcia nádoru nepoškodila dôležité dráhy, čo by mohlo viesť k trvalému poškodeniu pacienta,“ hovorí MUDr. Štefan Pavlík, primár Rádiologického oddelenia NÚDCH. Okrem skrátenia času vyšetrení a väčšieho rozsahu vyšetrení je ďalším benefitom výrazne lepšia kvalita obrazu, čím sa spresní diagnostika. Kým v minulosti sa mohlo stať, že sa jemné zmeny na mozgu nezobrazili, dnes už obraz vďaka MAGNETOM Vida dosahuje výrazne vyššiu kvalitu, vďaka čomu už nebude potrebné dieťa posielať na iné špecializované pracovisko. „Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je indikované aj menším deťom. Hoci je nebolestivé, detský pacient je špecifický tým, že potrebuje pomoc na prekonanie psychických bariér a strachu z vyšetrenia.

Pri MR vyšetrení sa často stáva, že nežiaducimi pohybmi môže dieťa narušiť kvalitu MR zobrazenia. Práve vďaka unikátnej Biomatrix technológii, ktorá sa plne prispôsobuje individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta, je možné dosiahnuť vysokú kvalitu MR skenov bez nežiaducich artefaktov. Softvér na báze umelej inteligencie výrazne redukuje potrebu opakovaného skenovania a ponúka zvýšenie efektivity a kvality vyšetrenia a skracuje čas potrebný na vyšetrenie,“ vysvetľuje Radoslav Kaminský, Area Sales Manager Siemens Healthineers na Slovensku. V prípade vyšetrení pacientov s epilepsiou tak už nebude nutné pacientov posielať do špecializovaných centier pre epilepsiu, ale s novými možnosťami budú deti ošetrené priamo v NÚDCH. Nový prístroj taktiež umožní urobiť celotelové MR vyšetrenie pri nádorových ochoreniach u detí s cieľom detegovať ložiská. Kým v minulosti museli detskí pacienti takéto vyšetrenia absolvovať na viackrát a po rôznych častiach tela, dnes v rámci jedného vyšetrenia dokážu lekári zosnímať celého pacienta v priebehu 30 minút. „Ambíciou našej spoločnosti je prispievať k presnej a efektívnej diagnostike v medicíne a najmodernejší MR prístroj MAGNETOM Vida predstavuje v spolupráci s pokročilým diagnostickým systémom syngo.via naplnenie nášho prísľubu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Veríme, že tento inovatívny prístroj prispeje aj k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti najmä pre malých pacientov nielen z Bratislavy a okolia,“ dodáva Ing. Vladimír Šolík, riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.

Vďaka novému MR prístroju plánuje Rádiologické oddelenie NÚDCH vyšetriť viac pacientov. Kým v minulosti vyšetrili okolo 200 detí mesačne, s novým prístrojom plánujú vďaka skráteniu času vyšetrenia tento počet zdvojnásobiť. Detským pacientom je prispôsobená aj vizualizácia priestoru. Nad prístrojom je zobrazená obloha, na prvý pohľad upúta pozornosť detí aj tapeta s podmorským svetom. Blízkosť rodiča počas vyšetrenia navyše v deťoch vytvorí príjemný pocit, ktorý ich zbaví strachu a stresu z vyšetrenia. Nový MR prístroj disponuje širokým spektrom sekvencií a protokolov, ktoré umožňujú vyšetriť deti všetkých vekových kategórií – od narodenia až po dospelosť.

Inovácia v diagnostike onkologických pacientov

Úplne nové možnosti pre diagnostiku prináša Siemens Healthineers aj onkologickým pacientom. Reč je o najnovšom diagnostickom prístroji v oblasti diagnostiky v nukleárnej medicíne Biograph Vision QuadraTM. Tento moderný hybridný skener pozitrónovej emisnej tomografie/ počítačovej tomografie (PET/CT) je navrhnutý na klinické použitie aj na translačný výskum, teda prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe. Využitie však môže nájsť aj pri aplikácii vedeckého výskumu na vytvorenie terapií a postupov na zlepšenie výsledkov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Biograph Vision QuadraTM významne prispieva ku kvalitatívnemu posunu v precíznej medicíne. Prístroj zvyšuje komfort pacientov tým, že umožňuje celotelové skenovanie pacientov vďaka pacientskemu otvoru s dĺžkou až 106 cm a simultánne zobrazuje viaceré orgány. Medicínski špecialisti majú vďaka nemu prístup k diagnostickému zobrazovaniu na úrovni potrebnej pre výskumnú činnosť. Technologické a softvérové vybavenie tohto jedinečného prístroja umožňujú najširší rozsah skenovania a poskytuje najvyššiu PET senzitivitu, ktorá je až 40x vyššia v porovnaní s tradičnými prístrojmi dostupnými na trhu.

Záujem o novinky a inovácie v nemocniciach

Špičkové prístroje, ktoré pomáhajú zlepšovať diagnostiku i liečbu najzávažnejších ochorení, sa nachádzajú v nemocniciach po celom Slovensku. Spoločnosť Siemens Healthineers realizovala aj počas náročného obdobia pandémie mnohé dodávky unikátnych medicínskych zariadení a môže sa pochváliť prvenstvami vo forme inštalácií inovatívnych medicínskych prístrojov pre precíznu diagnostiku. Skvelým príkladom inovatívneho medicínskeho zariadenia pre precíznu diagnostiku je aj prvý a najnovší CT prístroj SOMATOM® X.cite v Onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave. Jeho technológia predstavuje výkonný jednozdrojový CT skener s počtom akvizičných rezov 128, ktorý umožňuje aj špecializované aplikácie z oblasti tzv. duálnej energie pre onkologické vyšetrenie. Jedinečnosť tohto skenera s využitím umelej inteligencie začína éru inteligentného zobrazovania, umožňuje používateľom intuitívne pri akejkoľvek procedúre nastaviť kľúčové parametre prispôsobené jednotlivým pacientom. Dizajn CT skenera SOMATOM® X.cite sa zameriava na precíznu diagnostiku a zároveň aj na pohodlie pacienta. Prístroj má komfortný prístup pre obslužný personál pri vyšetrení. Štyri tablety, ktoré je možné umiestniť na obe strany gantry, umožňujú medicínskemu personálu stráviť pri vyšetrení a v kontakte s pacientom viac času. V Pro Diagnostic Group, a. s., v Leviciach a vo Fakultnej nemocnici v Trnave bola úspešne realizovaná dodávka a inštalácia MR prístrojov MAGNETOM Sola so silou magnetu 1,5 T a s najnovšou BioMatrix technológiou, ktorá sa plne prispôsobuje individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta. V Nemocnici Malacky bol inštalovaný prvý plne automatický röntgenový prístroj Ysio Max na Slovensku.

Tento unikátny RTG prístroj ponúka jedinečnú automatizáciu a ovládacie funkcie, akými sú napríklad: priame automatické polohovanie systému, reagujúce iba na dotyk ľudskej ruky, a automatická identifikácia detektora. Prístroj umožňuje skrátiť čas vyšetrenia, zvyšuje jeho presnosť aj bezpečnosť a prispeje k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bratislavské Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby CINRE ako prvé v strednej Európe úspešne využíva už približne rok pri liečbe ochorení srdca a obehovej sústavy unikátny angiografický systém ARTIS icono. Ide o špičku v zobrazovacích technológiách pre najnáročnejšie srdcové intervencie, ktorá CINRE umožní zvýšiť počet výkonov, ako aj ich kvalitu. Počet operácií za rok dosahuje viac ako štyritisíc, pričom približne polovicu tvoria kardiointervencie, teda operácie srdca a jeho tepien. Siemens Healthineers úspešne napĺňa svoju misiu a tvorí budúcnosť zdravotníctva aj na Slovensku. 

 

​Umelá inteligencia v službách zdravotníctva

Siemens Healthineers

Štatistiky z oblasti rádiológie odhaľujú za posledné roky trend stúpajúceho počtu požadovaných vyšetrení. Na rádiologických oddeleniach na Slovensku medziročne zaznamenávajú nárast, pričom nemocnice pri svojich kapacitách nie sú schopné tento počet vyšetrení pokryť. Vzniká tak silný tlak na špecialistov a rádiologický personál, ktorí budú musieť v rámci svojho pracovného času vyhodnotiť oveľa viac vyšetrení ako doteraz. To môže viesť k preťaženiu medicínskeho personálu či k zvyšovaniu rizika pri chybovosti v diagnostike. Neustálym rastom počtu medicínskych informácií tak vzniká potreba využívať technológie, ktoré dokážu vyhodnocovať pacientske snímky podobne ako človek alebo dokonca aj lepšie. Napríklad pri rádiologických snímkach dokážu už dnes moderné diagnostické technológie spoľahlivo a presne identifikovať patologické anomálie rôzneho druhu. Tu vstupuje do hry umelá inteligencia – artificial intelligence (AI), ktorá môže prakticky pri každom kroku pracovného procesu rádiologického oddelenia priniesť benefity. Dokáže totiž automatizovať a zjednodušovať komunikáciu medzi pacientom a odborným lekárom, laborantom zasa môže pomôcť štandardizovane polohovať pacienta na stole a taktiež mu pomôcť riadiť proces vyšetrenia. Veľmi dôležitý aspekt je aj to, že AI dokáže pri postprocessingu a kvantifikácii automaticky zdetegovať, merať a klasifikovať lézie, a rádiológovi tak pri vyhodnotení pomôcť zvýrazniť a charakterizovať potenciálne anatómie a abnormality. Umelá inteligencia tak v službách lekárov pomáha vyhodnocovať údaje, ktoré získajú pomocou diagnostických prístrojov a zároveň ich odbremeňuje od rutinných činností náročných na čas.

Pomoc pri boji s rakovinou

Spoločnosť Siemens Healthineers predstavila na celosvetovej konferencii Healthcare Information and Management Systems Society Global Health Conference 2021 nový softvér AI-Pathway Companion. Systém s európskou značkou CE predstavuje jedinečné riešenie na podporu klinického rozhodovania, ktoré umožňuje personalizovanú a štandardizovanú starostlivosť v oblasti onkológie, kardiológie a infekčných chorôb. Toto inteligentné riešenie sa zameriava na uľahčenie diagnostických a terapeutických rozhodnutí s jasným cieľom: zlepšiť starostlivosť o pacientov počas celého trvania zdravotnej starostlivosti.

Systém na báze umelej inteligencie do značnej miery uľahčuje prácu všetkých špecialistov, ktorí prichádzajú v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti do kontaktu s pacientom. Relevantnú klinickú anamnézu pacienta, jeho aktuálny stav, diagnostické snímky či výsledky z patologických správ systém zobrazuje na jednom informačnom paneli, čím sa eliminuje potreba prístupu k dátam pacienta z viacerých databáz či súborov rôznych lekárov. Vďaka tomu je možné si jednoduchšie skontrolovať kvalitu a úplnosť údajov či dokumentovať klinicky relevantné záznamy pacienta. Správa o diagnostike či iné kľúčové informácie o zdravotnom stave pacienta totiž nie sú štandardne prístupné všetkým dotknutým lekárom na jednom mieste, čo má vplyv najmä na efektivitu ich práce. So všetkými kľúčovými informáciami na jednom mieste môžu byť lekári ľahšie pripravení na každú diskusiu o pacientovi alebo na konzultáciu s inými špecialistami. Neustálym zdokonaľovaním dátových rozhraní sa spoločnosť snaží zvyšovať počet parametrov ochorenia zachytených v rámci liečby pacienta a pokročiť tak v starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením. Ako jediná aktuálne ponúka najkomplexnejšie portfólio počnúc diagnostikou in-vitro cez diagnostiku in-vivo prostredníctvom Best in Class zobrazovacích metód až po liečbu, terapiu a následnú starostlivosť v oblasti onkologických ochorení.

Optimalizácia liečby

Analýza a vyhodnocovanie snímok je náročný proces, ktorý si vyžaduje dlhoročné skúsenosti. Lekári sa musia sústrediť na detaily, na základe ktorých stanovujú diagnózu. Množstvo údajov im tak pomáha vyhodnocovať práve umelá inteligencia, ktorá ich upozorňuje na podozrivé oblasti a určuje pravdepodobnosť, že zobrazená štruktúra sa môže vyvinúť na nádor. Systém tiež lekárom ukáže, v akom štádiu sa pacient nachádza, či aké sú možnosti ďalších krokov v diagnostike a terapii. Vďaka využitiu všetkých dostupných údajov môžu lekári optimalizovať liečbu konkrétneho pacienta a dodržiavať tak štandardy zdravotnej starostlivosti. Navyše, takéto zdieľanie údajov o pacientovi môže pomôcť napríklad pri spolupráci medzi jednotlivými oddeleniami a onkologickým konzíliom.

AI pre neurológov či urológov

Spoločnosť Siemens Healthineers predstavila aj ďalšie inovácie s využitím AI, ktoré čoraz hlbšie prenikajú do sveta medicíny. Príkladom je aj softvér AI-Rad Companion Brain MR pre analýzu morfometrie mozgu, ktorý automaticky segmentuje mozog v MR obrazoch, meria jeho objem a vyznačuje odchýlky objemu od výsledkových tabuliek, ktoré používajú neurológovia na diagnostiku a liečbu. Ďalším softvérom na báze umelej inteligencie je AI-Rad Companion Prostate MR na podporu biopsie. Softvér automaticky segmentuje prostatu na MR snímkach a umožňuje rádiológom označovať lézie, aby bolo pre ich kolegov v urológii ľahšie vykonávať cielené biopsie prostaty. Obe aplikácie môžu byť flexibilne použité aj na prístrojoch magnetickej rezonancie všetkých výrobcov a sú dostupné na cloud platforme Siemens Healthineers. Príkladom využitia AI je aj unikátny CT skener SOMATOM X.cite spolu s úplne novým obslužným systémom - myExam Companion. Systém založený na báze umelej inteligencie vedie užívateľa pracovným postupom vyšetrenia pomocou konkrétnych otázok. Intuitívne užívateľské rozhranie a najnovší hardvér skenera spolu poskytujú nové možnosti vykonania CT vyšetrenia. MyExam Companion využíva dostupné údaje o pacientovi, ako je napríklad pohlavie, výška, váha, vek, a kombinuje ich s ďalšími informáciami špecifickými pre pacienta. Systém zohľadňuje aj odpovede pacienta na otázky medicínskeho personálu napríklad o prítomnosti kovových implantátov. Umelá inteligencia následne optimalizuje parametre skenovania, aby sa zabezpečil najlepší možný výsledok vyšetrenia.

Budúcnosť zdravotníctva – robotické operácie

Spektrum využitia umelej inteligencie je naozaj široké. Populačné trendy, všeobecný nedostatok kvalifikovaných medicínskych pracovníkov, ekonomické bariéry a zvyšujúce sa nároky pacientov si budú vyžadovať čoraz väčšiu automatizáciu zdravotníctva, ktorá bude možná vďaka využitiu umelej inteligencie. S využitím potenciálu moderných technológií sú medicínske postupy podstatne šetrnejšie, presnejšie a znižujú aj radiačné zaťaženie. Riešením by mohli byť aj roboticky asistované operácie. Úroveň robotiky dovoľuje prekonať aj niektoré z obmedzení manuálneho prístupu, ktorý sa dnes tradične využíva. Revolučný robotický systém spoločnosti Siemens Health ineers Corindus CorPath GRX je určený pre endovaskulárne koronárne a periférne vaskulárne intervencie a neurovaskulárne aplikácie. Pomáha lekárom presne kontrolovať vodiace katétre, vodiace drôty, balónik alebo implantáty stentu pomocou integrovaného zobrazovania. Lekár tak nemusí stáť priamo pri angiografickom stole. Zákrok môže viesť zo samostatného kontrolného panela, vďaka čomu je vystavený menšiemu, prípadne žiadnemu radiačnému žiareniu. Minimálne invazívne postupy pomocou robotov majú potenciál skrátiť čas liečby, zvýšiť jej presnosť aj úroveň štandardizácie klinických postupov, a tak v konečnom dôsledku zlepšiť klinické výsledky.

AI je pomocník – nie náhradník

Často sa diskutuje, či umelá inteligencia časom nahradí lekárov, napríklad rádiológov. Podľa expertov Siemens Healthineers vývoj nejde týmto smerom – umelá inteligencia môže pomôcť s prácou, ktorú lekár vykonáva, ale konečné rozhodnutie o liečbe pacienta ostane na lekárovi. A to sa nezmení. Existuje viacero dôvodov. Prvý je legislatívny. Lekár svojimi rozhodnutiami zodpovedá za stav pacienta. V prípade „AI doktora“ by nebolo jasné, kto je zodpovedný. Firma, ktorá „AI doktora“ učila, konkrétni programátori, ktorí ho programovali, alebo zdravotnícke zariadenie, ktoré ho používa? Lekár navyše pri liečbe rozmýšľa v celkovom kontexte, keďže je sám človekom. Je empatický a sociálne inteligentný, také niečo strojom chýba. Konsenzus medzi odborníkmi na umelú inteligenciu je, že technológie lekárov nenahradia. Nahradia iba tých, ktorí tieto technológie nebudú používať. Budú totiž oveľa menej produktívni a zrejme aj menej kvalitní.

Čo spomaľuje nástup AI?

Aspektov spomaľujúcich nástup umelej inteligencie je v súčasnosti niekoľko. Jedným z nich je dôvera lekárov vo výsledky algoritmov umelej inteligencie. Na ich pleciach totiž leží veľká zodpovednosť, pretože na základe ich rozhodnutí sa odvíja proces následnej zdravotnej starostlivosti a v prípade onkologických ochorení hovoríme aj o odhadovanej kvalite a dĺžke života pacienta. Ak sa teda v procese hodnotenia rádiologického vyšetrenia rádiológ spolieha na algoritmy, musí si byť istý interpretáciou výsledkov a kriticky zhodnotiť, či je pravdepodobnosť stanovenej diagnózy naozaj relevantná. Druhým aspektom je integrácia algoritmov do infraštruktúry rádiologického oddelenia. Je dôležité si uvedomiť, že natrénovanie hoci veľmi kvalitného algoritmu je iba začiatok pri procese implementácie algoritmu, ktorý môže rádiológ efektívne využívať. Je potrebné zvážiť všetky systémy, ktoré budú algoritmom ovplyvnené a ako budú navzájom komunikovať, či už je to trvalé úložisko stanice, alebo elektronická zdravotná dokumentácia. V niektorých prípadoch totiž systém neposúva informáciu ďalej, a lekár ju tak musí manuálne zapísať do rádiologického informačného systému či elektronickej karty. Tretí aspekt spočíva v prístupe ku klinickým dátam. Na trénovanie algoritmov využívajúcich umelú inteligenciu je potrebné veľké množstvo dát. Hovoríme o desiatkach tisíc, stotisíc až miliónoch obrazov, ktoré je potrebné zhromaždiť. Zvyčajne sú uložené na centrálnom serveri a algoritmus sa z nich postupne učí. Získanie dostatočného množstva dát je však ekonomicky, logisticky a právne veľmi náročný a zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu veľkého množstva inštitúcií. Zameranie spoločnosti Siemens Healthineers sa aj prostredníctvom nedávnej akvizície Varian Medical Systems vo významnej miere rozšírilo. Posilnila svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti medicínskej technológie s využitím umelej inteligencie aj v oblasti onkologických ochorení. Spoločnosť Siemens Healthineers je pripravená ešte výraznejšie posúvať hranice medicínskych inovácií a formovať budúcnosť zdravotnej starostlivosti.

Spojenie firiem pre lepšiu starostlivosť o pacientov

Mimoriadna dôležitosť včasnej prevencie pri viacerých druhoch ochorení prispieva k skoršiemu odhaleniu ochorení a zvyšuje aj pravdepodobnosť uzdravenia. V prípade onkologických ochorení môže byť prevencia skutočne faktorom, ktorý má vplyv na záchranu života pacienta. Zdravotná starostlivosť o viaceré závažné ochorenia vrátane onkologických fungovala  počas druhej vlny pandémie  COVID-19 v režime priorizácie pacientov na základe operatívneho posudzovania vývoja ich stavu. Významným prínosom pre prácu lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom v tomto čase zohrávali aj kvalitné diagnostické prístroje. Na ceste v boji s onkologickými ochoreniami od počiatočnej fázy zistenia ochorenia až po liečbu a uzdravenie zohrávajú nové inovatívne riešenia kľúčovú rolu a ich vývoj sa ani v období pandémie nezastavil.

V odbore výroby medicínskej techniky platilo základné pravidlo pandémie: „Spolu dokážeme viac.“ V apríli spoločnosť Siemens Healthineers úspešne dokončila akvizíciu spoločnosti Varian Medical Systems. Toto silné spojenectvo znamená významný pokrok v starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením. Zároveň posilňuje aj celkový vplyv spoločnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti. Výsledkom snaženia celého tímu viac ako 65 000 zamestnancov Siemens Healthineers na globálnej úrovni bude skrátenie cesty od diagnostiky až k úspešnému prekonaniu ochorenia a k uzdraveniu. Cieľom spojenia oboch spoločností je, aby každý pacient dostal správnu liečbu v správnom čase a zároveň, aby onkológovia, lekári a klinickí pracovníci mali čo najväčšiu podporu pri zvládaní výziev spôsobených týmto ochorením.

Hlavné benefity pocítia pacienti na celom svete vo forme zlepšenia spôsobu koordinácie a kombinácie diagnostického zobrazovania, rádioterapie, intervenčnej onkológie a chirurgie v boji proti rakovine. Predpokladom pre dosiahnutie týchto cieľov je digitalizácia, ponuka riešení na báze umelej inteligencie, rozšírenie rozsahu v oblasti služieb a spojenie technológií a odborných znalostí. Akvizíciou Varian Medical Systems pokračuje Siemens Healthineers v dlhodobom strategickom zámere „EnVision“, ktorý sa začal už v roku 2012. Jeho cieľom bolo zefektívniť procesy od simulácie až po plánovanie a poskytovanie liečby v radiačnej onkológii v snahe vytvoriť komplexný digitálny, diagnostický a terapeutický systém, ktorý zahŕňa aj management liečby. Pôvodné spojenectvo vzniklo rozšírením multimodálneho zobrazovania a prepojením lineárnych urýchľovačov z portfólia spoločnosti Siemens Healthineers s ARIA, onkologickým informačným systémom, za ktorým stojí spoločnosť Varian Medical Systems. Vďaka tomu došlo k prepojeniu analytických častí s podporou umelej inteligencie. Prvotným cieľom bolo pokročiť vo vývoji a poskytovaní precíznej zdravotnej starostlivosti založenej na údajoch a medicínskych dátach. Teraz otvorila akvizícia možnosť nanovo definovať diagnostiku onkologických ochorení, poskytovania starostlivosti a najmä uzdravenia po liečbe.

Prostredníctvom včasnej a presnej detekcie, ako aj efektívnejšej diagnostiky, zvýšenej kvality poskytovanej liečby a jej dostupnosti bude môcť Siemens Healthineers znižovať neistotu pacientov s onkologickým ochorením a zvyšovať šancu ich uzdravenia. Vďaka akvizícii má Siemens Healthineers na globálnej aj lokálnej úrovni lepšie predpoklady na to, aby dala novú nádej pacientom a ich rodinám na život bez strachu z rakoviny. Získala možnosť bojovať proti mnohým ochoreniam, ktoré sú považované za hrozbu na celom svete. Spoločnosť pokračuje naďalej vo svojom úsilí tvoriť budúcnosť zdravotnej starostlivosti. Zdroj: Siemens Healthineers.

Zdroj: Siemens Healthineers

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/odborne-prilohy, menuAlias = odborne-prilohy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
04. jún 2023 02:47