StoryEditor

Každé štyri hodiny zomrie na Slovensku jeden pacient s rakovinou pľúc

26.11.2020, 08:30
November je Mesiacom povedomia o rakovine pľúc. Ochorenie, ktoré si na Slovensku každoročne vyžiada viac ako 2 tisíc ľudských životov, má úzky súvis s fajčením. Aj napriek tomu sa sporadicky vyskytuje aj u nefajčiarov. Každoročne u nás pribudne približne 3 tisíc prípadov rakoviny pľúc, z čoho väčšinu tvoria muži. Rakovina pľúc patrí medzi ťažko liečiteľné onkologické ochorenia. Jedným z dôvodov je aj to, že viac ako polovica pacientov prichádza k lekárovi v štvrtom štádiu ochorenia.

Dobrou správou je, že v posledných rokoch došlo k pokroku v diagnostike a liečbe rakoviny pľúc. Od roku 2011 schválila Európska lieková agentúra 27 nových terapií určených pre liečbu pľúcneho karcinómu, na Slovensku sú však dostupné iba tri z nich.3 Moderná medicína sa uberá cestou imunoterapie, ktorá využíva imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám. Zatiaľ čo v zahraničí sa imunoterapia rakoviny pľúc považuje za štandardnú liečbu, jej dostupnosť pre pacientov na Slovensku je naďalej obmedzená. Pretrváva tak výrazná nerovnosť v prístupe slovenských pacientov k modernej liečbe v porovnaní s inými Európanmi.

Karcinóm pľúc je v súčasnosti jednou z najrozšírenejších a najobávanejších onkologických ochorení na Slovensku. Z hľadiska úmrtnosti je toto ochorenie dlhodobo na prvej priečke spomedzi všetkých onkologických diagnóz. Ročne na rakovinu pľúc na Slovensku zomrie viac ako 2 tisíc pacientov. Rakovine pľúc na Slovensku podľahne za rok toľko ľudí, koľko rakovine prsníka a rakovine hrubého čreva a konečníka dohromady.1 „Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom rakoviny pľúc. V prepočte totiž na Slovensku zomrie každé štyri hodiny jeden pacient na rakovinu pľúc. Príznaky ochorenia, medzi ktoré patrí napríklad dýchavica, kašeľ, vykašliavanie krvi, bolesť na hrudníku, zachrípnutie či únava, sa dostavujú pomerne neskoro. Pacienti lekára zvyčajne vyhľadajú až v pokročilom štádiu ochorenia,“ hovorí MUDr. Michal Urda, primár pľúcneho odd. FNsP F. D. Roosevelta.

Aj napriek vedeckému pokroku rakovina pľúc ostáva závažným a ťažko liečiteľným typom rakoviny. Dôležité je, aby pacienti nepodceňovali klinické príznaky a pri ich objavení vyhľadali lekára. Pri fajčiaroch majú význam aj preventívne prehliadky. Nádej zlepšiť záchyt ochorenia už v počiatočných štádiách by mohol aj skríning, ktorý však na Slovensku zatiaľ absentuje. Roche

​Aj napriek týmto nelichotivým štatistikám majú pacienti s karcinómom pľúc šancu na dlhší a kvalitnejší život, a to najmä vďaka modernej diagnostike a liečbe. Príkladom modernej liečby sú predovšetkým cielená liečba a imunoterapia. Dôležitým aspektom akejkoľvek cielenej liečby a imunoterapie je určenie skupín pacientov, ktorí budú najlepšie reagovať na danú terapiu. Z tohto dôvodu si mnohé liečby vyžadujú špecifickú diagnostiku, ktorá identifikuje kandidátov vhodných pre danú liečbu. Kým imunoterapia patrí v okolitých krajinách za štandardnú súčasť terapie, na Slovensku je veľká časť moderných onkologických terapií nedostupná. Kým v Nemecku od registrácie lieku Európskou liekovou agentúrou po jeho kategorizáciu ubehne niekoľko týždňov, na Slovensko sa toto obdobie ráta na roky.4

Fakt, že aj onkologický pacient s karcinómom pľúc môže žiť kvalitný život potvrdzuje pacientka Eva Sládková: „Za svoju modernú liečbu som musela doslova bojovať. Tento boj však nebol márny, nakoľko práve vďaka tejto liečbe sa môj zdravotný stav natoľko zlepšil, že dnes môžem viesť normálny, plnohodnotný život. Smutné je, že na Slovensku musí o liečbu pacient bojovať sám. Okrem toho, že bojuje s rakovinou, musí zápasiť aj so štátnou byrokraciou a najmä s poisťovňami,“ dodáva.

„Ak hovoríme o modernej liečbe rakoviny pľúc, myslíme tým najmä biologickú liečbu a imunoterapiu. Zatiaľ čo biologická cielená liečba ovplyvňuje rast a množenie nádorových buniek na podklade poznania genetických zmien nádorových buniek, imunoterapia využíva vlastný imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám,“ vysvetľuje MUDr. Michal Urda.

Nefajčenie výrazne znižuje riziko rozvoja rakoviny pľúc. „Fajčenie je naďalej hlavným rizikovým faktorom, ktorý môže súvisieť so vznikom viacerých onkologických ochorení. Čo sa rakoviny pľúc týka, fajčenie je jej najčastejšou príčinou. Sporadicky sa rakovina pľúc vyskytuje aj u nefajčiarov,“ dodáva MUDr. Michal Urda. Medzi ďalšie príčiny rakoviny pľúc patria aj environmentálne faktory, životný štýl, či genetické mutácie.

Pri príležitosti Mesiaca povedomia o rakovine pľúc pripravuje pacientska organizácia Nie rakovine sériu aktivít s cieľom upriamiť pozornosť na toto závažné onkologické ochorenie. Podpora nefajčenia ako nástroja prevencie rakoviny pľúc, edukácia verejnosti o jej symptómoch, štart skríningového programu pre včasný záchyt ochorenia sú kľúčové aspekty ako znížiť výskyt rakoviny pľúc, prípadne ju diagnostikovať v skorom štádiu. Nakoľko aj v tomto prípade platí, že čím skôr je zahájená liečba, tým má pacient väčšie šance žiť zdravý a kvalitný život.

  1. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/703-slovakia-fact-sheets.pdf
  2. https://data.nczisk.sk/statisticke_vystupy/Onkologia/incidencia_zhubnych_nadorov_2011.pdf 
  3. https://www.aifp.sk/upload/images/AIFP_Indikacie-infografika.pdf
  4. A.I.T. 2019, https://efpia.eu/media/554526/patients-wait-indicator-2019.pdf

Dátum vyhotovenia: november 2020
M-SK-00000377

(PR)

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/inovacie, menuAlias = inovacie, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
13. júl 2024 08:14