Zdravotnícke noviny

Správy

Podľa sociálnej poradkyne neziskovej organizácie ide najmä o liek na opiátovej báze s účinnou látkou tramadol
26. február 2019, 15:59
tasr
Riaditeľ sekcie produktového manažmentu NCZI zdôraznil, že pacient "nemá robiť poštára" a prenášať zdravotnú dokumentáciu od lekára k lekárovi
25. február 2019, 14:52
tasr
Novodobý fenomén sa nazýva aj kyberchondria a v mnohých pacientoch podporuje predstavu, že odísť od lekára bez receptu automaticky znamená zlú liečbu
25. február 2019, 11:46
A to v priebehu nasledujúceho roka
22. február 2019, 12:41
tasr
Informácie o najväčších zmenách v nemocniciach už mali byť známe, no ešte stále sa o nich diskutuje na ministerstve zdravotníctva.
21. február 2019, 13:09
Monika Toporcerová, ZdN
Oprávnenými žiadateľmi o príspevok sú obce, VÚC, alebo nimi zriadené neziskové organizácie v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti
21. február 2019, 08:13
red
Tzv. kolektívnu imunitu v posledných rokoch narušujú rodičia, ktorí svoje deti nedávajú očkovať, alebo očkovanie odkladajú.  
20. február 2019, 10:22
tasr
Na Klinike hrudníkovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin spustili multiodborovú novinku. Ide o špeciálny indikačný tím, v ktorom daní odborníci na úrovni medziodborovej komisie posudzujú liečbu pneumoonkologických pacientov. Realizáciu a benefity priblížil prednosta kliniky doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
19. február 2019, 09:30
Jana Andelová, ZdN
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska má podľa plánu opustiť Európsku úniu 29. marca 2019. 
18. február 2019, 14:10
Jana Andelová, ZdN
Vedci zhotovili kapsulu, ktorá sa dokáže správne orientovať aj v žalúdku
18. február 2019, 13:44
Jana Andelová, ZdN

Stránky