Zdravotnícke noviny

Správy

Union ZP má kladné výsledky
28. august 2019, 10:05
tasr
Pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k tzv. teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť organizmus
27. august 2019, 07:42
tasr
Náklady na ich realizáciu predstavujú 213 000 eur
23. august 2019, 10:38
tasr
V rozpočte pre zdravotníctvo na budúci rok sa predbežne ráta s príjmami na úrovni viac ako 5,47 miliardy eur
23. august 2019, 10:27
tasr
Z novely zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti boli vypustené všetky časti týkajúce sa stratifikácie. 
21. august 2019, 14:35
ZdN
Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta
20. august 2019, 14:11
tasr
Zaoberá sa nimi aj Najvyšší súd SR
20. august 2019, 10:28
tasr
Projekt mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta
18. august 2019, 18:09
tasr
ERCP vyšetrenie sa vykonáva v priestoroch Rádiodiagnostického oddelenia vo FN Trenčín 
16. august 2019, 13:46
red
Ak navrhované zmeny schváli vláda a parlament, upravené ceny pre niektoré lieky, ktoré budú podliehať novému referencovaniu, očakáva rezort od júna 2 020
16. august 2019, 13:11
red

Stránky