Zdravotnícke noviny

Správy

​Aj všeobecné, nielen fakultné nemocnice môžu uzatvárať so školami zmluvy o praktickom vyučovaní.
10. júl 2019, 13:36
TASR

MUDr. Iveta Csekesová sa narodila v roku 1979 a pochádza z Rimavskej Soboty. Štúdium medicíny ukončila LFUK v Bratislave v obore všeobecné lekárstvo v roku 2003. O sedem rokov neskôr v roku 2010 získala európsku špecializačnú skúšku v odbore otorinolaryngológia. V ďalšom období pôsobila ako lekár na  ORL oddelení Nemocnice Komárno.

10. júl 2019, 10:26
Snahou je aj podpora a rozvoj plnohodnotných expertíznych pracovísk
9. júl 2019, 10:54
tasr
Vládni analytici odporúčajú nové pravidlá na odmeňovanie zdravotníckeho personálu.
8. júl 2019, 14:27
Monika Toporcerová, ZdN
Užitie tablety s vyššou silou (50 mg namiesto 25 mg) môže pre pacientov predstavovať zdravotné riziko
5. júl 2019, 18:48
red
prispel k rozvoju urológie na Slovensku. Intenzívne sa podieľal najmä na zavádzaní nových operačných postupov v oblasti onkourológie, významne sa zaslúžil tiež o rozvoj transplantácie obličiek, pričom bol poverený organizáciou a technickým zabezpečením odberu obličiek od kadaveroznych darcov, pre transplantačné účely. Dlhé roky pôsobil vo vedení Urologickej kliniky vo FNsP F.D.Roosevelta
4. júl 2019, 14:46
Reumatologička s dlhoročnými skúsenosťami, II. Interná klinika SZU.
4. júl 2019, 14:38

Vážení čitatelia, už po piatykrát vás oslovujeme s projektom Zdravotníckych novín TOP lekári na Slovensku.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nie vždy hovorí, najmä v dnešnej dobe. Pritom aj na Slovensku máme lekárov, ktorí si zaslúžia uznanie a ocenenie.

Predstavujeme vám lekárov z desiatich odborností, ktorým môžete dať svoj hlas. Nominácie nám poslali nemocnice, aj čitatelia Zdravotníckych novín.

3. júl 2019, 15:00
Nové traumacentrum má zabezpečiť, že pacienti budú rýchlejšie ošetrení, minimalizujú sa druhotné výkony a sekundárne preklady
3. júl 2019, 14:37
tasr
Primár oddelenia rádiológie, ako prvý v SR zavádzal mnohé rádiointervenčné metodiky a mnohé z nich vykonáva ako jediný v SR.
3. júl 2019, 13:32

Stránky