12.10.2021, 10:51

Národné centrum zdravotníckych informácií dostalo vyše stotisícovú pokutu

Národné centrum zdravotníckych informácií malo cez neoprávnenú výnimku zadať zákazku na poskytnutie služby s cieľom následného poskytovania elektronických komunikačných služieb.

Z bežných účtov sa strácajú peniaze. Prečo je to tak?
Zdroj: Depositphotos

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu vo výške 169 310,85 eur za to, že neoprávnene použilo výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní na uzavretie rámcovej zmluvy z decembra 2017. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

"NCZI cez neoprávnenú výnimku zadal zákazku na poskytnutie služby s cieľom následného poskytovania elektronických komunikačných služieb. Týmto postupom obmedzil hospodársku súťaž, keďže bez použitia postupov zákona o verejnom obstarávaní využíval služby v zmysle rámcovej zmluvy, v dôsledku čoho sa neuskutočnil žiadny korektný výber úspešného uchádzača z dôvodu neúčasti aj iných potenciálnych subjektov poskytujúcich na trhu obdobné služby/tovary," uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

O pokute definitívne rozhodol predseda ÚVO v konaní na druhom stupni, keďže NCZI podalo rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu úradu.

"NCZI v podanom rozklade namietal iba výšku uloženej pokuty a žiadal jej moderáciu," skonštatoval Hlivák.

Dodal, že v konkrétnom paragrafe zákona o verejnom obstarávaní sú vymenované správne delikty, ktoré predstavujú najzávažnejšie porušenia zákona a sú sankcionované fixne stanovenou pokutou, čiže zákonom stanovené percento v závislosti od zmluvnej ceny.

V súvislosti s neoprávnenou aplikáciou výnimky zo zákona v prípade poskytovania elektronických komunikačných služieb úrad preveroval aj ďalšie podnety.

"Kontroly sme vykonali na základe podnetov a týkali sa zmlúv, respektíve dodatkov, ktorých predmetom je poskytovanie elektronických komunikačných služieb," uviedol Hlivák s tým, že z vykonaných kontrol je zrejmé, že nesprávna aplikácia výnimky je častým porušením právnych predpisov verejného obstarávania.

"Úrad o zisteniach týkajúcich sa aplikácie tejto výnimky informoval aj ďalšie kontrolné orgány," uzavrel šéf ÚVO.

NCZI rešpektuje rozhodnutie ÚVO. "Podrobnejšie sa k nemu vyjadríme po doručení písomnosti. Predmetné konanie Úradu pre verejné obstarávanie sa týkalo verejného obstarávania z roku 2017," reagovala pre TASR hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.