Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Zuzana Zvolenská: Unitár je pripravený

8. november 2013 - Vo vyspelej krajine 70 percent ochorení lieči primárny lekár, u nás je to iba 4 až 5 percent.

Aj preto chceme rozšíriť všeobecným lekárom kompetencie. Tvrdí ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Vlaňajšia analýza Francesca Grigoliho z MMF tvrdí, že efektívnosť nášho zdravotníctva dosahuje 36 percent. Zo 100 eur ostane v systéme 36, ostatné sa neefektívne vyplytvá. Je to skutočne tak?

Pripomeniem náš materiál, ktorý sme pripravili v súvislosti s unitárnym systémom. Presne sme definovali, ako výrazne klesla efektívnosť zdravotníctva od pluralizácie zdravotného poistenia a následne možnosti vytvárať zisk. Sme jeden z mála štátov, ktorý každý rok do systému pridáva, napriek tomu od zavedenia plurality efektívnosť stále klesá.

Podľa OECD najrýchlejšie rástli zdroje u nás a v Kórei, pritom my sme antiskokan a Kórea skokan v efektívnosti...

Aj to sme v našom materiáli uviedli. Sme skutočne uvádzaní ako negatívny benchmark. Kórea pri zvýšení zdrojov predĺžila vek dožívania, ale u nás klesá. Efektívnosť nášho systému dokazuje, že pluralita a zisk systém predražujú. To bol aj základ toho, prečo chceme zmeny v tokoch finančných zdrojov.

To by pomohlo odstrániť neefektívnosť?

Určite je to jeden z nástrojov. Neefektívnosť sa snažíme odstraňovať na všetkých stupňoch, ale na údajoch OECD vidíme, že pluralita spôsobila neuveriteľný prelom.

No nie všetko je len o zisku poisťovní...

Vtedy nastala zmena systému a vpustenie trhových prvkov do regulovaného systému. Nehovoríme, či je pluralita lepšia alebo horšia ako unitár.  V zahraničí je to tak i tak. Majú to tradične zavedené. U nás sa do tradičného systému vpustili nesystémové trhové prvky a výsledok je predraženie systému a pokles jeho efektívnosti. Pacient z toho nemá benefity. V porovnaní s krajinami únie zomierame oveľa skôr, pričom pôvodne sme s nimi boli na porovnateľnej úrovni.

A to konkrétne číslo – 36 eur zo 100 ide do systému?

K tomu sa vyjadriť neviem.

Kde sú zdroje neefektívnosti v troch ekonomicky najvýznamnejších segmentoch systému – v poisťovniach, ústavných zariadeniach a v liekoch, ako ich rozdelil IFP?

Nemôžeme to len takto rozdeliť. Základom je celkové smerovanie pacienta v systéme. Preto sme pripravili reformu primárneho sektora, možno si mnohí neuvedomujú, že má významný dosah na všetky segmenty zdravotného  systému. Vo vyspelej krajine 70 percent ochorení lieči primárny lekár, u nás je to iba 4 až 5 percent. To nie je o boji medzi jednotlivými segmentmi, je to o systéme a úsporách. Naša vízia je zmeniť 5 percent na 6, pretože vtedy sa zdroje budú vynakladať oveľa efektívnejšie.

Osoh z toho budú mať aj špecializované pracoviská, lebo sa budú venovať skutočne špecializovaným činnostiam. Peniaze sa efektívne nasmerujú za pacientom. Základom reformy je začať zospodu, od primárneho kontaktu, veď väčšina pacientov sa lieči na klasické bežné choroby. Veľkým problémom sú chronické ochorenia, kde dochádza k veľkej neefektívnosti, lebo nie je ustálený systém návštev špecialistov. Toľko kritizované výmenné lístky nám ukázali, že pacienti sa liečia u rôznych lekárov, ktorí o tom ani netušia.

Tak zaveďte eHealth...

Snažíme sa. Chvalabohu, základný prelom, zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme máme od mája hotový. Ale nie je to len o eHealth, ten nevyrieši vekový priemer lekárov, ani kapacitu ambulantnej sféry. Chceme v rámci spúšťaného rezidentského programu nastaviť všeobecného ambulantného lekára ako prvého lekára, na ktorého sa pacient obráti a ktorý mu pomôže vo väčšine problémov.

Keby aj tých prvých 41 študentov piateho ročníka na SZU po týždennej stáži hneď chcelo robiť v ambulancii, ako sa k nej dostanú? Ak nemajú tisíce eur na kúpu ambulancie eseročky...

Ambulantná sféra je kompletne privátna, takže je to otázka vzťahov súkromných podnikateľov. S každým  všeobecným ambulantným lekárom, aj keď by mal len jedného kapitovaného pacienta, musí poisťovňa uzatvoriť zmluvu. Aj poisťovňa by mala mať záujem na tejto zmene.

Už prvé signály, ktoré vypustil o rozšírených kompetenciách prezident súkromných lekárov však vyvolali nespokojnosť a obavy špecialistov...

Stretneme sa so zástupcami všeobecných lekárov, komorou, asociáciou i úniou špecialistov, aby sme im vysvetlili, že nejdeme obmedzovať pôdu špecialistov. S úniou špecialistov sme si to už telefonicky vysvetlili. Ide nám o stanovenie určitej úrovne, do ktorej ošetrí pacienta praktický lekár.

Je niečo pravdy na tom, že hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo chodí do Bruselu pýtať eurofondy na vytvorenie centier primárnej starostlivosti, ktoré následne dostane Penta, pripravujúca príslušnú legislatívu a praktickí lekári tam budú pracovať ako novodobí otroci? V kuloároch sa o tom hovorí...

Táto teória je scestná, je to hlúposť. Odkážte to tomu, kto vám to povedal.
Spojili ste tri problematiky. V tejto chvíli sú paralelne tri projekty. Prvý - potrebujeme zatraktívniť všeobecné lekárstvo pre mladých, ktorí chcú byť lekármi a chcú vedieť, ako si zarobia aj navyše, výkonmi nad rámec kapitácie. Otázka spôsobu úhrady bola aj jednou z nezrovnalostí s úniou špecialistov, ktorá si myslela, že ich budeme uhrádzať zvýšenou kapitáciou. Musíme dať priestor mladým šikovným všeobecným lekárom, ktorí vedia pacientovi dať kompletný servis, aby boli za to aj patrične ohodnotení.

Musíme mladým ukázať, že všeobecný lekár nie je distribútor výmenných lístkov, ale že sa k pacientovi dostane a bude mu môcť pomôcť, za čo ho poisťovňa ohodnotí. Musíme vychovať mladú generáciu. Pýtali ste sa, ako sa dostanú k ambulanciám – odpoveď je  v spojení s vekom lekárov, kde ich je veľmi veľa v dôchodkovom veku.  Ich ambulancie niekto prevziať musí. Musíme zabezpečiť novú generáciu všeobecných lekárov, aby sme vôbec mali komu ambulancie odovzdať. Budeme radi, ak sa otvoria aj nové ambulancie a poisťovne budú motivovať mladých lekárov. Je to efektívne cesta aj pre nich.

Jeden projekt... Druhý?

Eurofondy. Napriek tomu, že v budúcom programovacom období nebude samostatný operačný program zdravotníctvo, eurofondy do zdravotníctva pôjdu v rámci iných operačných programov. Aj v súčasnosti napríklad chceme financovať spomínané rezidentské miesta s ministerstvom školstva z programu na vedu a vzdelávanie. Je projekt za 2 mil. eur.

A teda projekt centier?

Koncept združovania ambulantných lekárov je súčasným trendom európskych krajín. Zatiaľ sa s ním iba oboznamujeme. Sledujeme zahraničné trendy, ale takáto koncentrácia u nás nie je na programe dňa. Nie sme otrokmi EÚ, aby sme museli všetko kopírovať. Ani lekári nebudú otroci Penty – tak ako ste to povedali vy vo vašej otázke.  

Keď chce vaša poisťovňa, na trhu dominantná, riešiť na 205 percent predimenzovanú minimálnu verejnú sieť špecialistov, nezníži sa rapídne ich počet a nebudú chýbať? Alebo tu pomôžu práve rozšírené kompetencie všeobecných?

Liberalizáciou trhu sa stalo, že jednotlivé odbornosti nie sú regulované. Licenciu vydáva kraj, je to jeho právo, ale aj povinnosť, ak žiadateľ splní stanovené podmienky. V zahraničí je regulátorom poisťovňa prostredníctvom zmlúv. Projekt VšZP chce cez internet informovať, ako a kde je naplnená sieť. Aby už aj mladí lekári videli, kde aká odbornosť chýba a aj podľa toho sa rozhodovali pre špecializáciu. Zároveň môžu vidieť aj to, aká je približne ich šanca dostať sa do siete a mať zmluvy s poisťovňami. Raz to vyrieši eHealth, ale to nie je jediná možnosť. Kroky VšZP idú dobrým smerom. Motivácie ľudí sú rôzne, v prvom rade chcú byť lekármi, ale majú aj ďalšie preferencie – niekto chce žiť a pracovať v Tatrách, iný na južnom Slovensku.

Je pravda, že sieť je rozložená veľmi nerovnomerne, sú miesta, kde na počet obyvateľov i podľa geografickej dostupnosti sú miesta, kde sú niektoré odbornosti mimoriadne premnožené, čo bol historický vývoj. Musíme regulovať počty a rozmiestnenie nových ambulancií a pokúšať sa, aby si vyberali v danom regióne odbornosti, ktoré tam chýbajú a musia sa stabilizovať jednotlivé odbornosti. Aj zástupcovia špecialistov uznávajú, že niektoré odbornosti chýbajú, iných je priveľa.

Bude či nebude unitárny systém?

Dáme vám včas vedieť. Vraciame sa k efektívnosti, o ktorej sme už hovorili – na číslach je jasné, ako ju pluralitný systém negatívne ovplyvnil. Nezabúdajme, kedy sa to začalo a riešme to komplexne celé. Unitárny systém je veľmi vážne rozhodnutie, ktoré má aj finančné dosahy a práve preto sme to v tejto chvíli zastavili. Musíme skutočne vedieť, že štát je na takýto výdavok pripravený a zastavili sme to vo chvíli, keď to ešte nikoho nič nestálo. Unitár je pripravený, lebo jasne vieme, že pluralita nepriniesla pacientovi pozitíva a systém predražila.

Nie je iná cesta, ako oklieštiť peniaze do súkromných poisťovní bez zavedenia unitáru?

Snažíme sa, aby pacienti, trh donútili súkromné poisťovne, aby za nich riadne platili. Boli sme kritizovaní v afére s jednou poisťovňou, keď sme obe súkromné poisťovne nútili, aby vyrovnali svoje platby na úroveň štátnej poisťovne. Nejde o žiadnu perzekúciu, ale po dlhých rokoch sa nám podarilo vyrovnať ceny a zrazu sa dala dohodnúť aj cena vyššia o 50 i viac percent so súkromnou poisťovňou. Kde boli tie peniaze doteraz? Nikdy som na riaditeľa štátnej poisťovne netlačila, je to jeho biznis.

Tlačím na riaditeľov zadlžených štátnych nemocníc, ktoré musia dlhy znižovať, aby podľa vedomostí o nákladoch za jednotlivých pacientov vybojovali v súkromných poisťovniach platby na čo najlepšej úrovni. Nie je dôvod, aby v situácii, keď máme stále case mix na jednotlivé oddelenia, boli ceny za pacientov rôznych poisťovní iné a aby sa tlačilo len na štát. Komerčné poisťovne musia za svojich poistencov platiť rovnako. Teórie o tom, že im berieme prerozdeľovací systém PCG, sú scestné a do dnešného dňa išlo 38 miliónov eur z „prerozdeľováku“ za pacientom.

Určitým tlakom na súkromné poisťovne je aj skracovanie čakania vo VšZP? Napríklad ku každej operácii bonus 200 eur...

Je. Výrazne sme zvýšili ceny za operovanosť a dali sme operácie nad rámec akýchkoľvek limitov – koľko nemocnica operuje, toľko dostane zaplatené. V rámci celej reformy chceme čo najviac ochorení liečiť vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti, aby nemocnice zbytočne nehospitalizovali a venovali sa core biznisu, aby ich uživil. Aby zmizla anomália, že čím viac operujem, tým mám väčšie straty, lebo operácie sú slabo platené. V tejto chvíli máme už vyrovnané náklady a nemocnice sa majú venovať najmä operáciám.

Chcete mať v roku 2015 skutočne vyrovnané hospodárenie 13 najväčších štátnych nemocníc?

Áno. Máme ekonomické analýzy, kde sme nastavili akčné plány nemocníc a vidíme napríklad plán a realitu na tento rok. Ideme ešte lepšie, ako sme predpokladali, čo sme ani nedúfali. Ťaháme ten veľký dlh z minulosti, ale podstatné je, že medzimesačne sa zadlžovanie znížilo z 8,2 mil. eur na 6,9 mil.. Pritom o vyše 40 miliónov eur narástli medziročne výdavky na platy v našich nemocniciach, je to teda veľký úspech.

Záväzkov, ktoré sa týkajú miezd, sme si vedomí a snažíme sa ich kompenzovať racionalizačnými opatreniami. Sú neraz bolestivé, aj personálne a organizačne, ale sú potrebné. Nemocnice sa však ťahajú k plusu a verím, že vyrovnaný medzimesačný rozpočet dosiahnu. Nitra dlhodobo hospodári dobre. Potom máme nemocnice, ktoré ťahajú staršie dlhy a v niektorých sa podarilo výrazne znížiť medzimesačné zadlženie a máme aj také, ktoré medzimesačne už nevytvárajú dlh a idú v malých plusových číslach. Naše nemocnice sú profitabilné a vedia sa uživiť svojou činnosťou.

Čo rekordmanka – bratislavská univerzitná nemocnica, ktorej päťdesiatmiliónový dlh tvorí vlastne polovicu celkového dlhu štátnych nemocníc?

To je problém, na ktorý každý s veľkou radosťou poukazuje. Historicky ťahá za sebou toto bremeno. Racionalizačné opatrenia sa v nej robia veľmi ťažko aj vďaka zlému technickému stavu budov. Pri zlučovaní oddelení, kliník ide vždy o efektivitu.

Je pravda, že štúdia maďarskej pobočky nadnárodnej konzultačnej firmy Boston Consulting Group skončila v zásuvke?

Ide o dáta z roku 2011, keď viedol nemocnicu riaditeľ nominovaný mojím predchodcom. Keď sa hovorí, že súčasný riaditeľ tam bol vtedy námestníkom, tak to bol, ale napr. striekačky, ktorými sa argumentuje, ako námestník pre chirurgické odbory nenakupoval. Výrazne sme znížili v nemocnici platby za lieky i špeciálny zdravotnícky materiál. Obsah analýzy poznám, v zásuvke neskončila, podrobne sme ju s riaditeľom rozoberali. Niektoré jej závery boli zmysluplné, dáta síce sedeli, ale mnohé závery zmysluplné neboli.

Celý rozhovor si prečítate v ZdN č. 39/2013
 

Sekcia: Rozhovory Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 348