Zdravotnícke noviny

Diskusia

Hurá. Situácia v zdravotníctve sa výrazne zlepšila. 
23. október 2018, 16:40
MUDr. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
V súvislosti s medializovanými informáciami, ktorými sa poukazuje na porušovanie zákonov o ochrane osobných údajov od roku 2013 zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri nahlasovaní osôb, ktoré sa nepodrobili povinnému očkovaniu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza nasledovné stanovisko:
17. október 2018, 13:51
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR
Štát odvádza za svojich poistencov najmenej v histórii.
17. október 2018, 13:44
MUDr. Marek Krajčí, poslanec NR SR za OĽANO, člen Výboru pre zdravotníctvo
Pre nezainteresovaných možno prekvapujúca informácia, ktorá mení v laickej verejnosti celkom rozšírenú predstavu o „zlých“ revíznych lekároch a ich snahe striehnuť na chyby lekárov v ambulanciách a ušetriť poisťovni čo najviac peňazí. 
12. október 2018, 13:30
Beáta Havelková, riaditeľka odboru zdravotného a revízneho VšZP
Keď sa minulý rok posilnili kompetencie zdravotníckych asistentov, bola to reakcia na nedostatok personálu v ambulanciách a nemocniciach. Medzi sestrami to však vyvolalo obavy.
9. október 2018, 10:22
Viliam Novotný, predseda strany ŠANCA
Možno viacerých občas ruší, komu dávame a komu berieme z balíka verejných financií aj v rámci zdravotníctva.
9. október 2018, 10:19
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Ak ste ešte nečítali Národný investičný plán na roky 2018 – 2030, smelo do toho. Nájdete v ňom úctyhodnú dávku optimizmu, jasne zaváňajúcu predvolebným maľovaním ružových zajtrajškov.
9. október 2018, 10:15
Monika Toporcerová, Zdravotnícke noviny
Maľuje sa preto, že na oddeleniach nemá kto robiť. 
19. september 2018, 15:11
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Vhodnejšie by bolo využiť peniaze vo forme „náborových príspevkov“ do zamestnania.
19. september 2018, 15:08
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Umelé zvýšenie počtu študujúcich medikov riziko zníženej kvality absolventov medicíny.
12. september 2018, 09:33
MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ

Stránky