Zdravotnícke noviny

Diskusia

Je škoda, že Tomáš Drucker nemôže verejnosti skladať účty za celé štvorročné funkčné obdobie, ale pôsobenie súčasnej ministerky vnímam ako pokračovanie v jeho práci, čo je v princípe pozitívom
13. február 2019, 15:37
Dušan Zachar, INEKO
V najbližších rokoch bude naším zámerom zvýšiť zdravotné povedomie verejnosti o infekčných ochoreniach, užívaní antibiotík, znížiť incidenciu nozokomiálnych nákaz a zlepšiť Národný imunizačný program SR. 
13. február 2019, 15:23
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR
Nevyhnutnosť dopracovania a prijatia zákona o dlhodobej starostlivosti ako konsenzu oboch ministerstiev dobre ilustruje nedávna skúsenosť.
13. február 2019, 13:32
PhDr. Zuzana Fabianová, predsedníčka Odbornej pracovnej skupiny MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre odbor ošetrovateľstvo
V druhej polovici 90-tych rokov boli vo verejnosti dosť populárne „Listy premiérovi“, ktoré písal a publikoval humorista Rasťo Piško. Svojským humorom v nich glosoval aktuálne politické dianie tej doby.
11. február 2019, 09:22
Robert Mamrilla, poradca podpredsedu Výboru pre zdravotníctvo NR SR Alana Sucháneka
 Rezidentský program je najschodnejšia cesta, ako sa dostať k atestácii zo všeobecného lekárstva.
5. február 2019, 12:43
MUDr. Miriam Zajacová, všeobecná lekárka pre dospelých
V oblasti liekov sa na Slovensku otvorilo viacero tém, ktoré súvisia s postupnou modernizáciou liekovej politiky štátu. 
29. január 2019, 10:18
PharmDr. Zuzana Baťová, PhD., generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka ŠÚKL
Štátne stimuly na výskum a vývoj zaujali aj lekárov.
29. január 2019, 10:12
Monika Toporcerová, ZdN
Ťažko nájdete lekára, ktorý má silu po 40 pacientoch denne pri 30 ordinačných hodinách týždenne pridať si ďalšie hodiny.
23. január 2019, 16:52
MUDr. Andrej Zlatoš, viceprezident ASL SR pre ŠAS
Bola to pre mňa osobne veľká výzva, keď som sa v roku 2016 začal venovať zdravotníctvu. 
21. január 2019, 15:39
Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ NCZI
Rok 2018 bol z pohľadu výrobcov generických liekov náročným obdobím.
15. január 2019, 14:28
MUDr. Terézia Szádocká, predsedníčka asociácie GENAS

Stránky