Zdravotnícke noviny

Diskusia

Marketingom sa dnes zaoberá nielen firma zameraná na výrobu či distribúciu liekov, ale aj nemocnica.
24. január 2020, 15:18
Tomáš Fulajtar, konateľ spoločnosti Grandaliro (PR)
Zlepšenie podmienok na výkon ošetrovateľskej praxe a praxe v pôrodnej asistencii napreduje len veľmi pomaly
21. január 2020, 10:42
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Je vysokopravdepodobné, že aj v roku 2020 bude nevyhnutné ďalšie dofinancovanie sektora.
10. január 2020, 12:49
Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia a členka predstavenstva Union ZP
Naozaj nezávidím novému ministrovi zdravotníctva.
10. január 2020, 12:46
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera
Počíta sa so stopercentným plnením plánovaných úspor, čo sa ešte nikdy nestalo.
10. január 2020, 12:43
MUDr. Igor Pramuk, MPH, MHA, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska
V týchto krajinách, ktoré majú za sebou určite lepšiu a dlhšiu skúsenosť však štát , ako regulátor týchto procesov zvláda svoju funkciu.
13. december 2019, 19:03
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Pojem krížové vlastníctvo, ktorý je v tomto kontexte používaný navrhovateľmi zákona, považujem z môjho pohľadu za prekonaný.
13. december 2019, 18:51
Doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD., ekonóm
V sídle Španielskeho úradu pre kontrolu liečiv v Madride sa konalo pracovné stretnutie regionálneho zoskupenia európskej siete EUPATI (Európska akadémia pacientov o te
rapeutických inováciách).
9. december 2019, 10:35
Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.
Žijeme v čase zmien, ktoré sa dotýkajú každého odvetvia a v neposlednom rade aj každého z nás. 
6. december 2019, 09:41
Tomáš Fulajtár, CEO a zakladateľ spoločnosti Grandaliro
Za posledných 30 rokov sa na poste ministra zdravotníctva vystriedalo 15 ministrov. 
5. december 2019, 22:17
MUDr. Jozef Beňačka

Stránky