Zdravotnícke noviny

Diskusia

Mnohí sa čudovali, že som neodstúpila hneď v decembri, ako mi rada komory vyslovila nedôveru. Keď som uvažovala o odstúpení, mnohé z kolegýň, mi podali ruku, prejavovali názor aby som ostala. Každá kríza je naozaj na niečo dobrá...

28. marec 2013, 16:28
PhDr. Mária Lévyová, bývalá prezidentka SK SaPA

K reakcii ma inšpirovali názory trojice lekársko-politických stálic zdravotníctva, venované pohotovostiam. Začnem príkladom. Nemocničná ortopedická ambulancia, 13.30 h, v ambulantnom zázname je zapísaných 55 pacientov. Prichádza pacient s komplikovaným poranením cirkulárnou pílou na pravej dlani s léziou flexorov 2. – 5. prsta, poslaný z chirurgickej ambulancie na ďalšie ošetrenie. Pacienta po zhodnotení nálezu posielam na chirurgiu ruky na vyššie pracovisko.

28. marec 2013, 14:58
MUDr. Peter Ottinger

Pri zmenách v záchrannej zdravotnej službe je potrebné v prvom rade zdôrazniť najmä jednu vec. Transformácia niektorých sanitiek s lekárom na sanitky so zdravotníckymi záchranármi neznamená žiadne „rušenie“ tak, ako nás obviňovali niektorí „odborníci“.

28. marec 2013, 12:28
MUDr. Viliam Čislák,MPH.,MBA, štátny tajomník MZ SR

Čakacie zoznamy vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, napriek sľubu zo septembra 2012 neklesli na nulu. Naopak, štátna poisťovňa mala ku koncu roka v poradovníkoch viac pacientov. Štátna poisťovňa podľa vlastných údajov evidovala ku koncu decembra v zoznamoch takmer 8000 poistencov, podľa predbežných údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou to bolo dokonca 16 000.

21. marec 2013, 13:40
MUDr. Viliam Novotný (SDKÚ-DS), člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo

Zdravotnícki záchranári sú v porovnaní s tradíciou napríklad sestier relatívne nová profesia v systéme zdravotníctva, a preto ich často nazývajú „sanitkári“. O ich vzdelávaní nemocniční ani ambulantní zdravotníci veľa nevedia a omnoho väčšiu úctu pociťujú zo strany pacientov.

21. marec 2013, 10:25
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof

Pracujem 33 rokov ako všeobecný lekár a snažím sa liečiť svojich pacientov v zmysle platnej legislatívy. Pacient príde za mnou, povie mi ťažkosti, ja ho vyšetrím a liečim.

21. marec 2013, 09:22
MUDr. Vladimír Hudec

Viem, že po prečítaní tohto komentáru sa hneď vytvoria viaceré skupiny. Jedna, ktorá nikdy nepripustí a ani nechce počuť, že štátne nemocnice sa ozdravujú, a to iba vlastnou prácou a snahou dostať sa z červených čísel.

14. marec 2013, 14:15
JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva

Už sa dosť popísalo a hovorilo o zámere vlády Róberta Fica vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu. Je však viacero momentov, ktoré neboli spomenuté a ktoré sú hodné spomenutia i zváženia. Kedysi sme mali jednu zdravotnú poisťovňu a každý bol viac-menej spokojný, pretože iná alternatíva nebola možná.

14. marec 2013, 11:22
Ing. Peter Michalka

Posunutie zavádzania DRG systému dáva priestor pre dopracovanie nejasného. Nebolo by dobré ani objektívne, aby sme v súčasnosti tvrdili, že DRG je niečo nedomyslené alebo pre slovenské zdravotníctvo nevhodné. Plne si stojím za názorom, že pravý opak je pravdou.

7. marec 2013, 17:13
Ing. Vladimír Heriban, PhD., MSc.

Keď barón Pierre de Coubertin koncom 19. storočia obnovil Olympijské hry a k tým londýnskym v roku 1908 pripojil vetu „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, zanechal nadčasový odkaz pre všetky pokolenia. Vznešená to myšlienka, ktorá (ne)očakávane narazila na ľudskú tvorivosť. Je neuveriteľné poučné sledovať, ako sa s týmto odkazom „vysporiadali“ mnohí politici. Aj na Slovensku.

7. marec 2013, 16:15
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera

Stránky