Zdravotnícke noviny

Diskusia

Po skúsenostiach s nedostupnosťou ochranných pomôcok vieme, že pomoc zo strany štátu nie je samozrejmá
21. apríl 2020, 11:28
PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, generálna manažérka komplexu zariadení a služieb, predsedníčka Odborných pracovných skupín MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre odbory ošetrovateľstvo a dlhodobá starostlivosť
Zaujímavým symptómom je strata čuchu a chuti, a to u pacientov, u ktorých iné charakteristické symptómy neboli prítomné
20. apríl 2020, 20:55
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocnica Komárno, s.r.o, Nemocničná lekáreň
​V správnej chvíli treba začať reštriktívne opatrenia postupne uvoľňovať
17. apríl 2020, 19:09
Dušan Zachar, INEKO
Aj relatívne bohaté talianske zdravotníctvo sa v priebehu mesiaca zosypalo. 
17. apríl 2020, 18:58
Martin Vlachynský, analytik INESS
Zamestnanec má právo odmietnuť vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie
17. apríl 2020, 18:10
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD., advokátska kancelária KINSTELLAR
Novelou zákona si táto metóda kládla za cieľ, že doplatok pacienta bude percentuálne pevne určený a pri zmene ceny lieku sa zároveň zmení aj čiastka, ktorú bude uhrádzať zdravotná poisťovňa
14. apríl 2020, 12:23
MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka GENAS (Asociácia pre generické a biosimilárne lieky)

Milé kolegyne, milí kolegovia, sú pred nami veľkonočné sviatky. Mnohí z Vás – vrátane mňa – strávite aspoň jeden zo sviatočných dní v lekárni. Tak je to správne a my lekárnici to vieme.

9. apríl 2020, 13:13
PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
Stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) k hrozbe nedohody na poskytovaní zdravotnej starostlivosti členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP)
 
3. apríl 2020, 16:11
Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP)
Ak sa urýchlene neprijmú požadované opatrenia, dôjde veľmi rýchlo k ekonomickému kolapsu väčšiny ambulantných gastroenterologických pracovísk
27. marec 2020, 09:35
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Ja ani moji kolegovia sa už celé týždne nemáme proti COVID-19 čím chrániť.
20. marec 2020, 15:55
MUDr. Monika Palušková, PhD. MBA, prezidentka, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Stránky