29.06.2021, 21:16

Dermatovenerológia: MUDr. Tomáš Kampe, MPH

Dermatovenerológia: MUDr. Tomáš Kampe, MPH

Je zástupcom prednostu Kliniky dermatovenerológie LF UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. V UNLP pôsobí od roku 2000.