29.06.2021, 21:16

Ortopédia: MUDr. Ján Šima, PhD.

Ortopédia: MUDr. Ján Šima, PhD.
Zdroj: Dreamstime

MUDr. Ján Šima, PhD. je zástupcom prednostu Ortopedickej kliniky SZU, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.