29.06.2021, 21:16

Pneumológia a ftizeológia: MUDr. Katarína Dostálová

Pneumológia a ftizeológia: MUDr. Katarína Dostálová
Zdroj: Pneumoftizeologická Ambulancia Rockmed, archív K.D.

MUDr. Katarína Dostálová pôsobí v Pneumoftizeologickej ambulancii v Poliklinike Strečnianska v Bratislave. V minulosti pôsobila ako pneumoftizeológ v Pneumoftizeologickej ambulancii UNB na pracovisku Kramáre.

Je predsedkyňa odbornej pracovnej skupiny pre respiračné lieky a antituberkulotiká v kategorizačnej komisii MZ SR.

MUDr. Dostálová sa zaujíma o antibiotickú liečbu v respiračnej medicíne, manažment ťažkej nekontrolovanej astmy, intersticiálne pľúcne procesy a manažment CHOCHP.