29.06.2021, 21:16

Pneumológia a ftizeológia: doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Pneumológia a ftizeológia: doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
Zdroj: UNLP Košice

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. je prednostom na Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP.

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice pôsobil najskôr (Júl 2004 – Október 2011) ako sekundárny lekár bez špecializácie. Následne (November 2011 – November 2017) ako lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia. A od od 1. 12. 2017 pôsobí ako prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP.