29.06.2021, 21:16

Imunológia a alergológia: MUDr. Miroslav Bajer

Imunológia a alergológia: MUDr. Miroslav Bajer
Zdroj: FN Trnava

MUDr. Miroslav Bajer je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2013 pracuje na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava. V odbore Klinická imunológia a alergiológia získal špecializáciu v roku 2019 na JLF Martin.

Je vedúcim lekárom na Oddelení vnútorného lekárstva FN Trnava od roku 2020. Pôsobí ako odborný́ asistent na Trnavskej univerzite v Trnave, pričom je kandidátom na titul PhD. v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy. Je členom Slovenskej spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie.