29.06.2021, 21:16

Hematológia: Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Hematológia: Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Zdroj: NUDCH

Prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Dlhodobo sa venuje  národnej koordinácií diagnostiky a liečby detských leukémii v SR  a vďaka jej úsiliu majú deti s leukémiou úplne rovnaké šance na vyliečenie ako v krajinách s najvyspelejším zdravotníctvom.

Podieľa sa na komplexnom zlepšovaní podmienok, v ktorých sa liečba poskytuje a podporuje kontakty svojho tímu s odborníkmi zo zahraničia.  Iniciovala pravidelné odborné videokonferencie so špičkovými odborníkmi v Detskej nemocnici vo Filadelfii. Pôsobí ako odborný garant pre pediatrickú hematológiu a onkológiu a je hlavná odborníčka MZ SR pre detskú onkológiu.

Stála za vznikom neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, kde pôsobí ako predsedníčka Správnej rady. Jej cieľom je, aby každé dieťa s hematologickým alebo onkologickým ochorením bolo diagnostikované a liečené podľa najnovších vedeckých poznatkov  medicíny.  V roku 2017 a 2018 bola jej práca týkajúca sa nových liečebných postupov zaradená medzi TOP inovácie v zdravotníctve.