Zdravotnícke noviny

Správy

Zdravotnícki pracovníci i pacienti by mali hlásiť nielen nežiaduce účinky, ale už aj podozrenie na ne, a to čo najskôr do Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

25. apríl 2013, 19:12
ZdN

Lekári vo Fakultnej nemocnici Brno nedávno prvýkrát v Česku vyšetrili srdcové tepny pacienta, postihnutého infarktom novou metódou, ktorá presne určila množstvo tuku v cievnej stene.

25. apríl 2013, 18:55
ZdN

Rádiofrekvenčná kyfoplastika je bezpečnejšia pre pacientov i personál.

25. apríl 2013, 18:22
ZdN

Aj väzenské zdravotníctvo sa bude informatizovať.

25. apríl 2013, 15:12
ZdN

Zo 70 vzoriek vody, ktoré do Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici priniesli obyvatelia na bezplatné testovanie, boli v 14 vzorkách prekročené medzné hodnoty dusičnanov.

25. apríl 2013, 14:12
ZdN

Viacerým odborom modernej medicíny vie pomôcť tradičná liečba.

25. apríl 2013, 14:12
ZdN

V roku 2020 bude Európa potrebovať o 13 percent viac lekárov.

25. apríl 2013, 10:22
ZdN

Generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti Svet zdravia, patriacej investičnej skupine Penta, sa stane od 1. mája Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., ktorý pôsobil za minulej vlády ako generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Vo februári bol odvolaný z tohto postu RNDr. Richard Maraček, PhD., MBA., a Svet zdravia viedol po ňom MUDr. Igor Pramuk, MPH. Spoločnosť Svet zdravia vlastní nemocnice v Humennom, Michalovciach, Partizánskom, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, vo Svidníku, vo Vranove a v Trebišove, dve detašované pracoviská sú v Medzilaborciach a v Stropkove. „Príchod Ľ.

25. apríl 2013, 09:12
ZdN

Štyroch pacientov v bratislavskej Nemocnici u Milosrdných bratov mali priotráviť anestetikami. Vážne zdravotné problémy u nich nastali pri podávaní narkózy pred operáciou.

18. apríl 2013, 19:12
ZdN

Odborári žiadajú jednotnú legislatívu o odmeňovaní od 1. januára 2014.

18. apríl 2013, 18:55
ZdN

Stránky