Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Vážení občania,

obraciame sa na vás v mene tisícok lekárov zo všetkých kútov Slovenska, ktorí sa svojou každodennou prácou snažia pomôcť vám a vašim blízkym prinavrátiť zdravie.

30. september 2013, 10:23
Delegáti XXVIII. snemu SLK

Stránky