Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Vážená pani ministerka,

9. december 2013, 16:03
MUDr. Miroslav Mendel, predseda Výboru SLO pri UNB Ružinov, MUDr. Ivan Majeský, predseda Výboru SLO pri UNB CaM Petržalka, MUDr. Marian Kollár, predseda Výboru SLO pri UNB Staré Mesto
Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,
29. november 2013, 13:25
Zuzana Pechočiaková
Vážený pán prezident Slovenskej lekárskej komory,
28. november 2013, 12:15
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident SLS
Ak riešime problém CME, je nevyhnutné si uvedomiť, že akýkoľvek zásah do vzdelávania je závažným celospoločenským rozhodnutím, predpokladom úspechu je konsenzus zúčastnených.
28. november 2013, 11:25
Správna rada SACCME

Kancelária WHO na Slovensku v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre farmakoekonomiku, Slovenskou spoločnosťou klinickej farmakológie a ISPOR chapter Slovakia aj tento rok pripravili v poradí už 26. ročník odbornej konferencie – Farmakoekonomika na Slovensku XXVI.

25. november 2013, 06:03
ZdN

Celosvetová výzva Stop preležaninám ako univerzálne ľudské právo je nadčasová a pre narastajúcu spoločnosť naliehavá. Postoj všetkých profesionálov v spoločnosti je nutné nasmerovať na prevenciu.

22. november 2013, 12:23
Ing. Mgr. Ľubica Kočanová, predsedníčka Asociácie sestier a pacientov ASAP

Vážený pán prezident,

 

30. október 2013, 09:03
Štatutárni predstavitelia SLS a SACCME, účastníci Mimoriadnej porady

Všeobecní lekári pre dospelých poskytujú tzv. primárnu zdravotnú starostlivosť, sú najbližšie k svojim pacientom a sú základným pilierom každého efektívneho a kvalitného systému zdravotníctva.

21. október 2013, 11:40
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., prezident ASL SR

dovoľte nám, aby sme Vám na úvod poďakovali za to, že ste si začiatkom októbra tohto roka napriek svojej pracovnej vyťaženosti našli čas na stretnutie so zástupkyňami sestier a pôrodných asistentiek.

18. október 2013, 10:15
Mgr. Monika Kavecká, Mgr. Iveta Lazorová

Požiadavky sestier a pôrodných asistentiek boli prijaté jednomyseľne dňa 3.10.2013 účastníkmi protestného stanového  mestečka  pred Úradom vlády SR v Bratislave.

3. október 2013, 10:00

Stránky