Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Vo veci verejného obstarávania, ktorého sa zúčastnil MUDr. Suchánek, bolo podané trestné oznámenie.

14. november 2014, 13:10
JUDr. Mária Domčeková, riaditeľka nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch
Slovenská lekárska komora veľmi pozorne sleduje vývoj udalostí, ktoré svojím rozsahom hlboko zasiahli nielen zdravotníctvo, ale aj celú spoločnosť.
12. november 2014, 10:58
MUDr. Marian Kollár, prezident SLK
Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada novovymenovaného ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka, aby odvolal zo svojej funkcie  Martina Senčáka vedúceho Služobného úradu Ministerstvo zdravotníctva SR, lebo svojím prístupom bránil odhaleniu viacerých káuz.
12. november 2014, 08:58
MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ
Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojich vyjadreniach dlhodobo zavádza, keď tvrdí, že nemá vplyv na platy zdravotníkov v súkromných zdravotníckych zariadeniach.
10. november 2014, 12:48
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

ANS žiada, aby všetky zákonné zmeny spôsobujúce zvýšenie osobných nákladov nemocníc boli kryté v štátnom rozpočte - kapitole zdravotníctvo, keďže aktuálny návrh tieto skutočnosti nezohľadňuje.

 

 

19. september 2014, 00:00
Vážený pán riaditeľ, 
30. júl 2014, 10:45
MUDr. Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia
Lekárske odborové združenie (LOZ) so  sklamaním prijalo rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave
17. júl 2014, 10:20
MUDr. Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia
Vážené dámy, vážení páni,
2. jún 2014, 08:55
Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia
Pán Dekan Labaš , Vy nie ste Sestra
14. február 2014, 13:57
Ing. Mgr. Ľubica Kočanová, predsedníčka ASAP

My, registrované sestry a pôrodné asistentky, členky/členovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v súlade so zákonom (komora plní aj úlohy preneseného výkonu verejnej správy), využívajúc svoje petičné právo, sa obraciame na najvyšší orgán komory - snem  a žiadame, aby  sa súčasne volené orgány komory  zriekli kandidatúry vo  voľbách  na volebné obdobie 2014- 2018 do rady komory, a to:

20. január 2014, 11:25

Stránky