Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Vyhlásenie Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb

6. marec 2015 - Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len SOZ ZaSS) sa na svojom zasadaní dňa 5. marca 2015 zaoberal aktuálnym stavom vyjednávania o návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa s Asociáciou nemocníc Slovenska a tiež  vyhláseniami jej čelných predstaviteľov. 

Výkonný výbor SOZ ZaSS sa dôrazne ohradzuje voči zvažovaným zámerom členských nemocníc ANS o  prepúšťaní 5 – 10% zamestnancov, čo by bolo takmer dvetisíc zamestnancov, o delení pracovných úväzkov sestier na administratívnu činnosť a ošetrovateľské úkony a rovnako aj o rušení oddelení v nemocniciach, ako to bolo uvedené vo vyhlásení prezidenta ANS.

Odmietame, aby nedostatok finančných zdrojov v nemocniciach rovnako ako v roku 2012 bol riešený na úkor zamestnancov. Iba v nedávnej minulosti, až v marci 2014 sa nám podarilo dohodnúť v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa s Asociáciou nemocníc Slovenska záväzok, že zamestnávatelia v snahe dosiahnuť úsporu mzdových nákladov nebudú požadovať rozdelenie pracovných úväzkov sestier a pôrodných asistentiek na výkon administratívnych činností.

Zamestnávatelia, u ktorých tento stav pretrvával sa tiež zaviazali zjednať nápravu najviac v lehote 30 dní. Kolektívna zmluva v tomto znení je naďalej platná, preto predstavy zamestnávateľov o delení pracovných úväzkov sú nereálne.

Nemocnice združené v ANS zamestnávajú viac ako 20 tisíc zamestnancov, ktorí zabezpečujú
zdravotnú starostlivosť na úrovni cca 65% poskytovaných služieb v  zdravotníctve. Avizované prepúšťanie zamestnancov bez predchádzajúcej dôkladnej analýzy, len na základe nedostatku financií považujeme za nekorektný krok rovnako voči zamestnancom, ako aj voči pacientom, ktorí kritickú situáciu nemocníc nezavinili.

Poukazujeme na platné zmluvy o rozsahu poskytovaných služieb občanom – pacientom, uzatvorené medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami.
Rušenie oddelení zamestnávateľmi by bolo jednostranným porušením týchto zmlúv a malo by za dôsledok zníženie dostupnosti poskytovaných služieb.

Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb plne podporuje snahy ANS o navýšenie finančných prostriedkov nemocníc. Žiadame kompetentných v sektore o dofinancovanie nemocníc na úroveň ich reálnych nákladov, ktoré narastajú v dôsledku schválených legislatívnych úprav.

Ak máte záujem udržať odborníkov na svojich postoch v prospech občanov SR a ste si vedomí aj reálnej hrozby nárastu nezamestnanosti v regiónoch, konajte rýchle s cieľom zastavenia poklesu kvality služieb pacientom. Nespokojnosť ľudí narastá.

Sekcia: Vyhlásenia Autor: VV SOZ ZaSS
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1531