Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Vyhlásenie Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb

11. december 2014 - Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len SOZ ZaSS) sa na svojom zasadaní dňa 9. decembra 2014 zaoberal vývojom udalostí za predchádzajúce obdobie a situáciou v rezorte. 
Výkonný výbor SOZ ZaSS požaduje :
 

Od vedenia rezortu zdravotníctva došetrenie neefektívnych nákupov zdravotníckej techniky v zdravotníckych zariadeniach s vyvodením osobnej a v prípade porušenia platných zákonov aj trestno-právnej zodpovednosti riadiacich zamestnancov.

Od  vedenia rezortu zdravotníctva urýchlené dopracovanie zákona pre odmeňovanie všetkých zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach.

Od vedenia rezortu zdravotníctva stabilizáciu zamestnancov vo verejnom zdravotníctve, zachovanie štruktúry regionálnych úradov verejného zdravotníctva bez ďalších redukcií.

Od vedenia rezortu zdravotníctva a poslancov Národnej rady SR zníženie výšky správneho fondu zdravotných poisťovní, obdobne ako sa legislatívne upravilo pre dôchodkové správcovské spoločnosti.

Od vedenia rezortu zdravotníctva a poslancov Národnej rady SR predkladať zmeny právnych predpisov nie výhodných len pre poskytovateľov, ale v prospech pacientov a zamestnancov zdravotníckych zariadení.

Od manažmentov nemocníc efektívne vynakladanie finančných objemov na liečbu pacientov, na zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov a nie na ľahkovážne míňanie.

Od zdravotných poisťovní prehodnotiť a navýšiť zmluvné ceny s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v zmysle schváleného štátneho rozpočtu pre rok 2015.

Od zdravotných poisťovní uzatvárať zmluvy v zmysle platného zákona s poskytovateľmi služieb občanom v zariadeniach sociálnych služieb.
Sekcia: Vyhlásenia Autor: VV SOZ ZaSS
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1552