Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Vyhlásenie Asociácie súkromných lekárov SR

6. december 2016 - V pondelok 5.12., v odpoľudňajších hodinách sa uskutočnili rokovania Asociácie súkromných lekárov SR a Zdravity o.z. s predstaviteľmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ZP Dôvera. 
Po  vypočutí si reálnej situácie v zdravotných poisťovniach v dôsledku zníženia platieb za poistencov štátu na úroveň 3,78 %,  prenesenia celej ťarchy financovania  na aktívne obyvateľstvo a navrhovaných reštrikčných opatrení na rok 2017 vyjadrujeme, v mene svojich 3200 ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, veľké znepokojenie. 
 
Vyhrotená situácia v slovenskom zdravotníctve však nie je výsledkom iba zlého finančného ohodnotenia, ale celkového a dlhodobého poklesu spoločenského ohodnotenia lekárov a zdravotníckych pracovníkov vôbec. 

Preto každého účastníka spoločenského diania vyzveme na spoluprácu pri komplexnom riešení problematiky slovenského zdravotníctva. Spokojnosť pacientov s úrovňou  a dostupnosťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti nie je možná bez spokojnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a naopak.

Nedofinancovaním  zdravotníctva  sa pacientom súčasne obmedzí dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Súčasnú situáciu v slovenskom zdravotníctve chápeme ako devalváciu hodnôt, ako krízu vzťahov.
Sekcia: Vyhlásenia Autor: ASL SR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1060