Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

vyhlásenie ANS zo zasadnutia Rady ANS dňa 17.9.2014 v Martine :

19. september 2014 - ANS žiada, aby všetky zákonné zmeny spôsobujúce zvýšenie osobných nákladov nemocníc boli kryté v štátnom rozpočte - kapitole zdravotníctvo, keďže aktuálny návrh tieto skutočnosti nezohľadňuje.  

ANS nesúhlasí s návrhom Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi ANS a SOZ ZaSS, LOZ, OZ SaPA.

Dôvodom pre nesúhlas ANS s predloženým návrhom je predovšetkým aktuálny návrh štátneho rozpočtu SR v kapitole zdravotníctvo, ktorý nepokrýva zákonné zmeny spôsobujúce zvýšenie osobných nákladov nemocníc a ktorý neumožňuje žiadne ďalšie navýšenie miezd pričom časť zdravotníckych zariadení združených v ANS je už v súčasnosti stratová.

Predložený návrh zároveň niekoľkonásobne prevyšuje nároky a podmienky ustanovenia zo Zákonníka práce. ANS je pripravená rokovať o novom návrhu KZVS.

Sekcia: Vyhlásenia Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 241