Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Stanovisko k odchodu riaditeľa žilinskej nemocnice

23. marec 2015 - Výzvu ministra Čisláka na odstúpenie Štefana Voláka z postu riaditeľa vnímam ako definitívne potvrdenie vinníka neúnosnej situácie vo Fakultnej nemocnici Žilina.  
Avšak samotný odchod nekompetentného riaditeľa súčasnú zlú situáciu pacientov na Internom oddelení žilinskej nemocnice stále nerieši. Odchod riaditeľa, ktorý zlyhal, ale  dáva nádej na zlepšenie situácie pacientov žilinskej nemocnice.

Trinásti lekári Interného oddelenia od začiatku deklarujú, že svoje výpovede stiahnu iba ak sa začne riešiť zlá situácia ich pacientov, na ktorú upozorňujú už 4roky a ktorú pred pár dňami potvrdila kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a hlavný krajský hygienik.  

Lekárske odborové združenie naďalej plne podporuje zápas týchto lekárov za svojich pacientov a naďalej trváme na zabezpečení dostatočného množstva lôžok na Internom oddelení, na adekvátnom personálno-technickom zabezpečení pacientov Interného oddelenia a na prehodnotení potreby pľúcneho, prípadne infekčného oddelenia v žilinskej nemocnici.

O počte lôžok na najdôležitejšom  Internom oddelení v žilinskom kraji ani o potrebe Pľúcneho či Infekčného oddelenia nemôže rozhodovať poisťovňa, alebo riaditeľ nemocnice. Pretože nemocnica v Žiline nie je na biznis, nemocnica má liečiť chorých v Žilinskom kraji. 

Vyzývame MZ SR aby čo najskôr oslovilo odborníkov v danej oblasti aby sa profesionálne vyjadrili  k potrebám zabezpečenia pacientov Žilinského kraja.  Koľko a aké lôžka potrebuje FNsP Žilina, by mali povedať odborníci na danú problematiku po dôslednej analýze a za svoje rozhodnutie by mali prebrať i zodpovednosť. 
Sekcia: Vyhlásenia Autor: MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1501