Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Ministerstvo zdravotníctva SR vie garantovať platy všetkým zdravotníkom, ale nechce

10. november 2014 - Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojich vyjadreniach dlhodobo zavádza, keď tvrdí, že nemá vplyv na platy zdravotníkov v súkromných zdravotníckych zariadeniach.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) preto od nového ministra zdravotníctva MUDr. Viliama Čisláka, MPH, MBA očakáva konštruktívny návrh, ktorý bude garantovať platy všetkým sestrám a pôrodným asistentkám.

SKSaPA odmieta argument MZ SR, že nemá vplyv na neštátne zdravotnícke zariadenia, keďže sa tomu tak napríklad deje v prípade Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

„Ak štát akýmkoľvek iným zákonom prikazuje súkromnému vlastníkovi, koľko má mať zamestnancov a čo všetko musí splniť preto, aby mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť, prečo mu nemôže nariadiť, aký minimálny plat musí dať zamestnancom. Napríklad zákon o minimálnej mzde nie je ekonomickým zásahom do súkromného vlastníctva?,“ pýta sa prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá zároveň odmieta tvrdenie, že Ministerstvo zdravotníctva SR nemá pod kontrolou peniaze v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, pretože všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú platení z verejného zdravotného poistenia, kde prispievajú všetci občania.

Samotných pacientov nezaujíma, v akom zdravotníckom zariadení pracuje ich zdravotník, ale záujmom občanov je, aby im zdravotnú starostlivosť poskytoval kvalifikovaný a skúsený zdravotnícky pracovník, ktorý je aj náležite ocenený.

Pritom úpravu platov sestier a pôrodných asistentiek svojím podpisom v roku 2011 podporilo 250 tisíc občanov. Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa nového ministra zdravotníctva MUDr. Viliama Čisláka, MPH, MBA pýta, prečo je problém garantovať platy sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov v neštátnych zariadeniach, keď v prípadne lekárov nebol žiadny ekonomický ani legislatívny problém zákonom stanoviť výšku mzdy bez ohľadu na zriaďovateľa.

SK SaPA pripomína novému ministrovi zdravotníctva svoje požiadavky, aby novela zákona 578/2004 Z.z. platila pre všetky sestry, ktoré pracujú v každom zdravotníckom zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa. Ďalšou požiadavkou komory je navýšiť navrhované koeficienty Ministerstva zdravotníctva SR tak, že základný koeficient pre odbornosť by sa zvýšil z 0,81 na 0,87 z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predošlý rok.

„Treťou požiadavkou komory je, aby sa každé tri roky ošetrovateľskej praxe sestry alebo výkony pôrodnej asistencie zvýšili minimálne o 0,03-násobok priemernej mzdy. Štvrtá požiadavka smerovala ku garantovaniu platov sestier v zariadeniach sociálnych služieb a školských zariadení, s následným postupným dorovnaním mzdy týchto zamestnancov,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Sekcia: Vyhlásenia Autor: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 348