Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Minister zdravotníctva chce zákon o odmeňovaní zdravotníkov bez diskusie so sestrami a pôrodnými asistentkami

26. jún 2015 - Najvyšší predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so znepokojením prijali správu o pripravovanom návrhu zákona o spoločnom odmeňovaní pracovníkov z dielne MZ SR, nakoľko záver prác na príprave tohto zákona bol poznamenaný neúčasťou SK SaPA, ktorá nemala možnosť nesprávny názor ministerstva zvrátiť alebo aspoň modifikovať.
SK SaPA je pobúrená z konania ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, ktorý na zasadnutí Odvetvovej tripartity v rezorte zdravotníctva oznámil, že návrh zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníkov postúpi od 29. júna 2015 do medzirezortného pripomienkového konania.

Uvedenú legislatívu totiž predkladateľ do dnešného dňa neprerokoval zo zástupcami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Pritom vo februári tohto roku na prvom pracovnom stretnutí minister Čislák sám sestrám navrhol opätovné stretnutie k otázke mzdového ohodnotenia s tým, že na takomto stretnutí by sa obe strany mali snažiť prispieť k obojstrannej dohode.

Napriek tomu, že odvtedy ubehli štyri mesiace, predstavitelia SK SaPA dodnes neboli pozvaní na pracovné rokovanie k téme platov. Minister zdravotníctva Viliam Čislák je tak jediný šéf rezortu zdravotníctva, ktorý sa doteraz nestretol s predstaviteľmi komory k otázke mzdového ohodnotenia.

Rada SK SaPA verí, že minister nakoniec nepredloží návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania bez diskusie s predstaviteľmi sestier a naberie odvahu sadnúť si so sestrami za jeden rokovací stôl, ako to spravila jeho predchodkyňa ministerka Zuzana Zvolenská.

V opačnom prípade sú predstavitelia komory rozhodnutí požiadať k tejto téme o stretnutie predsedu vlády SR Roberta Fica. Sestry na Slovensku si želajú ministra, ktorý bude mať úprimný záujem riešiť problémy zdravotníkov a bude uprednostňovať dialóg s odborníkmi pred dominantnými rozhodnutiami z Ministerstva zdravotníctva SR.

Keďže v tejto chvíli nepoznáme obsah návrhu zákona a MZ SR nám pri jeho vyžiadaní oznámilo, že návrh zákona ako celok ešte nie je pripravený, viac sa k uvedenej legislatíve vyjadríme, keď budeme mať dostatok informácií.
Sekcia: Vyhlásenia Autor: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1418