Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

Memorandum prijaté účastníkmi mimoriadnej porady zástupcov SLS a SACCME adresované prezidentovi SLK

30. október 2013 - Vážený pán prezident,  

ponuku participovať na práci Akreditačnej rady SLK, ako aj ponuku delegovať člena do poradného orgánu Rady komory považujeme za nemiestnu.

Predstaviteľov významných zdravotníckych organizácií degraduje na členov poradného orgánu Rady komory.

Nespochybňujeme právo SLK prijímať vnútorné smernice pre svojich členov, ale v prípade prenesenej kompetencie štátu na SLK (kontrola sústavného vzdelávania) to musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi a zákonmi SR.

Okrem nesúladu predmetnej Smernice SLK so Zákonom o poskytovateľoch č.578/2004, Nariadením vlády SR č. 296/2010, ako aj Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 však považujeme za podstatne závažnejšiu skutočnosť, že túto Smernicu SLK prijala bez akejkoľvek konzultácie so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou zdravotníckou univerzitou, Asociáciou lekárskych fakúlt a Asociáciou súkromných lekárov SR.

V štatúte Akreditačnej rady SLK, schválenej Radou komory je jasne uvedené, že všetky rozhodnutia závisia od členov Rady komory, nemusíme si preto zakrývať, že sa bude jednať o poradný orgán tejto rady. Považujeme za dehonestujúce, aby bolo sústavné vzdelávanie lekárov v SR zabezpečované a kontrolované v tejto podobe.

Vyzývame Vás, aby ste prehodnotili svoje stanovisko k predmetnej Smernici SLK, ako aj svoj vzťah k našim organizáciám. Záleží nám na tom, aby sústavné vzdelávanie naďalej pokračovalo na súčasnej vysokej úrovni, aby naši lekári nemali problémy s uznávaním kreditov, ktoré získajú na medzinárodných podujatiach a zároveň lekári, ktorí odchádzajú do zahraničia mali medzinárodne akceptované kredity v rámci sústavného vzdelávania.

Žiadame Vás o rovnocenné a korektné vzťahy SLK so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, z ktorých sme sa tešili v minulosti s Vašimi dávnejšími predchodcami.

Keď ste nastupovali do funkcie prezidenta SLK, významnej stavovskej organizácie lekárov, hovorili ste o svojom predsavzatí, že chcete spájať lekársky stav. Teraz máte možnosť toto predsavzatie napĺňať v praxi.
 

 

Sekcia: Vyhlásenia Autor: Štatutárni predstavitelia SLS a SACCME, účastníci Mimoriadnej porady
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 237