Zdravotnícke noviny

Vyhlásenia

V pondelok 5.12., v odpoľudňajších hodinách sa uskutočnili rokovania Asociácie súkromných lekárov SR a Zdravity o.z. s predstaviteľmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ZP Dôvera. 
6. december 2016, 09:28
ASL SR
Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. júna 2016 v Bratislave zaoberalo odbornými a etickými otázkami, ktoré v odbornej i širšej verejnosti vyvolala aktuálna bilboardová kampaň určená na propagáciu homeopatie.
11. júl 2016, 08:49
Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., v. r. prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa prikláňa k návrhu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek v záujme vyriešenia krízovej situácie v slovenskom zdravotníctve, ktoré ponúka kompromisný návrh Vláde SR, v podobe Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve.
5. február 2016, 08:00
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Účastníci XXXVI. Výročnej konferencie SSVPL prijali na záver toto vyhlásenie:
21. október 2015, 12:10
Účastníci XXXVI. výročnej konferencie SSVPL
Najvyšší predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so znepokojením prijali správu o pripravovanom návrhu zákona o spoločnom odmeňovaní pracovníkov z dielne MZ SR, nakoľko záver prác na príprave tohto zákona bol poznamenaný neúčasťou SK SaPA, ktorá nemala možnosť nesprávny názor ministerstva zvrátiť alebo aspoň modifikovať.
26. jún 2015, 08:55
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Výzvu ministra Čisláka na odstúpenie Štefana Voláka z postu riaditeľa vnímam ako definitívne potvrdenie vinníka neúnosnej situácie vo Fakultnej nemocnici Žilina.  
23. marec 2015, 11:38
MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ

Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len SOZ ZaSS) sa na svojom zasadaní dňa 5. marca 2015 zaoberal aktuálnym stavom vyjednávania o návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa s Asociáciou nemocníc Slovenska a tiež  vyhláseniami jej čelných predstaviteľov. 

6. marec 2015, 09:52
VV SOZ ZaSS
1.Konštatujeme, že v zdravotnom systéme je dostatočné množstvo zdrojov z odvodov, ale dochádza k ich neefektívnemu využitiu predovšetkým pri nákupe zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami s každoročnou stratou viac ako 2 mld. eur ročne (podľa Grigoliho z 2012).
21. február 2015, 12:15
Výbor SS VPL, Peter Makara MPH, prezident SSVPL, Michaela Macháčová, viceprezidentka SSVPL, Peter Pekarovič, vedecký sekretár SSVPL, Peter Lipták, Jana Zimanová, Štefan Krnáč, Karol Herda, Beata Blahová
 vo Výbore NR pre zdravotníctvo som opakovane vystúpil v diskusii k pripravovanej novele Zákona o rozsahu.
5. február 2015, 14:00
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., prezident ASL SR
Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len SOZ ZaSS) sa na svojom zasadaní dňa 9. decembra 2014 zaoberal vývojom udalostí za predchádzajúce obdobie a situáciou v rezorte. 
11. december 2014, 06:10
VV SOZ ZaSS

Stránky