Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

Prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA je prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitná nemocnica Martin (UNM a JLF UK).

2. júl 2019, 13:38

MUDr. Terézia Drobná – bývalá dlhoročná primárka Geriatrického oddelenia vo FN Trenčín a námestníčka pre zdravotnú starostlivosť.

2. júl 2019, 13:29
Primárka Doliečovacieho oddelenia Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou
 
2. júl 2019, 13:28

MUDr. Jozef Weber, MPH., Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

2. júl 2019, 13:25
Primár Infektologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Michalovce
 
2. júl 2019, 13:23

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD, MPH je infektologička, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice, Košice.

2. júl 2019, 13:22
MUDr. Nataša Špiláková metodicky a odborne ako primárka vedie jediné lôžkové oddelenie infektológie v prešovskom kraji. Je absolventkou LF UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo (1992). Má dve špecializácie – z pediatrie a infektológie. Vo FNsP J. A. Reimana Prešov pôsobí od roku 2009. Zároveň pôsobí vo funkcii krajského odborníka pre odbor infektológia a tropická medicína PSK.
2. júl 2019, 13:20

MUDr. Ján Hock​icko je zástupca prednostu, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

2. júl 2019, 13:07

Stránky