Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

​Prof. MUDr. Jana Kaťuchová ,PhD.,MBA- I. chirurgická klinika UNLP Košice

Vyštudovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, tam absolvovala aj doktorandské štúdium v odbore chirurgia, špecializácia gastroenterochirurgia. Absolvovala odborné stáže v USA a v Nemecku. V roku 2017 bola prezidentom SR vymenovaná za profesorku.

2. júl 2019, 14:06

​MUDr. Marian Duffek, prednosta Chirurgickej kliniky UVN SNP Ružomberok – FN

Atestácia z chirurgie a gastroenterologickej chirurgie Od roku 2015 doktorand na JLF Martin v odbore chirurgia Stáže: Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz: cievna a srdcová chirurgia Misia NATO v poľnej nemocnici Českej armády lokalizovanej na letisku KAIA: Kabul, Afghanistan

2. júl 2019, 14:04
MUDr. Igor Keher, primár, Chirurgická klinika, Fakultná nemocnica Trnava, Ambulancia pre chirurgickú liečbu morbídnej obezity.
2. júl 2019, 14:02
MUDr. Ján Janík, PhD. - zástupca prednostu Chirurgickej kliniky a transplantačného centra UNM
2. júl 2019, 14:01

​MUDr. Peter Kaščák, PhD. – primár Gynekologicko- pôrodníckej kliniky vo FN Trenčín Nominujeme z dôvodu neustáleho rozvoja a napredovania kliniky, niekoľko rokov po sebe klinika pod jeho vedením získala prvé miesto v hodnotení pôrodníc – sprievodca pôrodnicami.

2. júl 2019, 14:00
Primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves
 
2. júl 2019, 13:58

MUDr. Jozef Adam, PhD. s prestávkami pracuje vo FNsP J. A. Reimana Prešov od roku 1991, kedy ukončil štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V roku 1994 získal špecializáciu prvého stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, v roku 1999 špecializáciu druhého stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo a následne špecializáciu v odbore klinická onkológia (2002).

2. júl 2019, 13:57
​MUDr. Marek Dráb, UNB Ružinov
2. júl 2019, 13:56
​Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD, MPH- prednosta, Gynekologicko-pôrodnícka klinika UNLP Košice.
2. júl 2019, 13:53

MUDr. Ján Kollár je lekár Gynekologicko – pôrodníckej kliniky, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

2. júl 2019, 13:39

Stránky