Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

Primárka Očného oddelenia JZS Nemocnice Svet zdravia Trebišov
Hlavná lekárka siete ProCare a Svet zdravia pre oftalmológiu
 
2. júl 2019, 14:30

​MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA, prednostka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

V oblasti oftalmológie pracuje od roku 1985, najskôr na I. očnej klinike UN Bratislava a od založenia Kliniky detskej oftalmológie (KDO) v roku 1991 pracuje nepretržite v tomto odbore. Prednostkou KDO LF ÚK a NÚDCH sa stala v septembri 2017. V priebehu celkovej praxe sa vypracovala na poprednú odborníčku.

2. júl 2019, 14:29
​MUDr. Danica Jonecová- primárka, Očné oddelenie UNLP Košice
2. júl 2019, 14:20

MUDr. Pavol Čerman, Lekár Očnej kliniky UVN SNP Ružomberok – FN

Zameranie predovšetkým na vitreoretinálnu mikrochirurgiu, kataraktovú chirurgiu a okuloplastickú chirurgiu. V rokoch 1991až február 1993 pracoval na očnom oddelení NsP Levoča, od marca 1993 do apríla 2009 na II. Očnej klinike SZU pri FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Od apríla 2009 až doteraz pôsobí na Očnej klinike ÚVN SNP FN v Ružomberku. Aktívne spolupracuje s Očnou klinikou UN Martin, Očnou klinikou FNsP Žilina, Očnou klinikou FNsP Nitra, Špecializovanou očnou nemocnicou OFTAL Zvolen, Poliklinikou Námestovo.

2. júl 2019, 14:19
​MUDr. Peter Žiak, PhD. - prednosta Očnej kliniky UNM a JLF UK
2. júl 2019, 14:18
Primár Onkochirurgického oddelenia Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici
 
2. júl 2019, 14:16
MUDr. Štefan Zelník, chirurg, riaditeľ neštátneho zariadenia Žilpo.
2. júl 2019, 14:15
​MUDr. Dušan Podmanický, primár Chirurgického oddelenia, Nemocnica sv. Michala, Bratislava.
2. júl 2019, 14:14

MUDr. Viera Koperdanová, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

2. júl 2019, 14:11

​MUDr. Jozef Babala, PhD., prednosta Kliniky detskej chirurgie (KDCH) LF UK NÚDCH

2. júl 2019, 14:08

Stránky