Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. Dott.Ric., MHA - špecialista pre zriedkavé choroby detského veku Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine.

2. júl 2019, 14:49

​MUDr. Beáta Šoltýsová, pediatria (Pediatrické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad, a. s.), detským pacientom sa venuje nepretržite od roku 1982, ako sekundárna lekárka, neskôr lekárka špecialistka, zástupkyňa primára i primárka. Bola prvou lekárkou Dialkorpu pri zakladaní dialýzy v Kežmarku.

2. júl 2019, 14:48

MUDr. Richard Kulich, ambulantný ORL lekár, Bratislava

lekár špecialista - I- a II. atestácia v odbore otorinolaryngológia

- absolvent LF UPJŠ Košice. Doterajšia prax:
ORL odd. NsP Galanta
ORL klinika ÚVN Ružomberok
Centrum Kramáre Bratislava
ORL ambulancia a jednodňová chir. - Nemocničná a.s. Malacky
​ORL ambulancia Auricula Bratislava

2. júl 2019, 14:46
Otorinolaryngológ a foniater Polikliniky ProCare Betliarska v Bratislave
 
2. júl 2019, 14:44
Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ – špičkový odborník v brušnej chirurgii, najmä komplikované operácie duodeno pankreaktickej oblasti
2. júl 2019, 14:43
MUDr. Oliver Sadovský, CSc., Oddelenie gynekologickej onkológie - zásluhy v presadení skríningu /prevencie karcinómu krčka maternice
2. júl 2019, 14:42
​MUDr.Andrej Koman, primár ORL oddelenia, DFN Košice
2. júl 2019, 14:41

​MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky (DORLK) LF UK a NÚDCH

2. júl 2019, 14:39

​MUDr. Marian Sičák, PhD. Prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UVN SNP Ružomberok – FN

2. júl 2019, 14:38

​MUDr. Marek Káčerik, PhD. – primár Očnej kliniky vo FN Trenčín

2. júl 2019, 14:31

Stránky