Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

MUDr. Piotr Pedowski- Klinika radiológie a zobrazovacích metód UNLP Košice
2. júl 2019, 15:07

MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR

Primár Rádiologickej kliniky. Počas jeho pôsobenia boli do klinickej praxe zavedené početné miniinvazívne intervenčné rádiologické výkony, čím sa podarilo kliniku zaradiť medzi vedúce pracoviská na poli endovaskulárnej liečby na Slovensku.

2. júl 2019, 15:03
Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE - prednosta Rádiologickej kliniky UNM a JLF UK
2. júl 2019, 14:58

​MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, riaditeľ CINRE a intervenčný rádiológ a neurorádiológ Vyštudoval na LF UK v Bratislave.

V roku 2018 spolu so svojím tímom vybudoval Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE), ktoré sa zameriava na najmodernejšiu miniinvazívnu liečbu najsmrteľnejších ochorení.

2. júl 2019, 14:58
Primárka Detského a novorodeneckého oddelenia Nemocnice Svet zdravia Michalovce
Hlavná lekárka siete ProCare a Svet zdravia pre pediatriu
 
2. júl 2019, 14:56
​Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc, mim. Prof., prednosta Kliniky detí a dorastu UPJŠ a DFN, Prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti.
2. júl 2019, 14:55
Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI- prednosta Kliniky detskej kardiológie LF UK, primár Oddelenia funkčného vyšetrovania Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.
2. júl 2019, 14:54

​Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD., prednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH

2. júl 2019, 14:53
MUDr. Ján Kovaľ, PhD. V roku 1972 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V prešovskej nemocnici pracuje od roku 1972, pričom v rokoch 1996 – 2013 pôsobil na pozícii primára oddelenia pediatrie. Od r. 2003 – doteraz je prednostom pediatrickej kliniky a od roku 1997 do súčasnosti je krajským odborníkom PSK v odbore pediatria.
2. júl 2019, 14:51
​MUDr. Peter Krcho, PhD.- Klinika neonatológie UPJŠ a detskej fakultnej nemocnice
2. júl 2019, 14:51

Stránky