Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

MUDr. Ľubomír Soják, venuje sa rezistentným kmeňom, vedie antibiotickú komisiu, nozokomiálnu komisiu a tiež je vedúcim pracovníkom podtlakovej jednotky. Podtlaková jednotka slúži pre hospitalizáciu pacientov s vysoko virulentnými nákazami, ako sú napríklad SARS, ebola a podobne. Dôkladne izoluje pacienta od okolia, pričom využíva aj nižší tlak vzduchu v porovnaní s okolím. Venuje sa HIV pacientom, na Klinike infektológie pracuje od roku 2008.
3. júl 2019, 10:16
prof. MUDr. Milan Profant, CSc. Po atestáciách v roku 1987 získal hodnosť kandidáta lekárskych vied za prácu Počítačová tomografia v diagnostike chorôb spánkovej kosti a v roku 1993 habilitoval prácou Vývoj a súčasný stav strmienkovej chirurgie pri otoskleróze. V roku 2000 ukončil inauguračné pokračovanie vymenovaním za profesora otolaryngológie. Bol ordinárom pre endoskopiu, súdnym znalcom pre otolaryngológiu. Od roku 1992 až doteraz je prednostom Otorinolaryngologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice Bratislava. Je členom Vedeckej rady LF UK.
3. júl 2019, 10:15
Doc.MUDr. Emőke Šteňová, PhD. – Od roku 1993 pôsobí na I. internej klinike v Nemocnici Staré Mesto, v roku 2003 získala špecializáciu v odbore reumatológia, je aktívna v prednáškovej a publikačnej činnosti doma aj v zahraničí
3. júl 2019, 10:15
prof. MUDr. Alena Furdová, CSc. – na Klinike oftalmológie LF UK a UNB pracuje od roku 1988, tento rok získala titul prof. Okrem lekárskej činnosti sa venuje aj vedeckej činnosti, je autorkou niekoľkých svetových publikácií a zaslúžila sa o získanie certifikátu EBO (European Board of Ophthalmology). Klinika oftalmológie sa tak stala centrom pre výchovu mladých oftalmológov v odbore oftalmológia.
3. júl 2019, 10:13
MUDr. Ivan Brychta, PhD. – prednosta Chirurgickej kliniky SZU, UNB v Nemocnici akad. L.Dérera, kde pôsobí od roku roku 1992. V roku 2005 zrealizoval prvú videom-asistovanú operáciu  štítnej žľazy na Slovensku.
3. júl 2019, 10:13
MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD. - vedúca lekárka I. rádiologickej kliniky LF UK, SZU a UNB. Bola súčasťou tímu lekárov Univerzitnej nemocnice v Bratislava, ktorým sa podaril výnimočný zákrok, ktorý dokáže predĺžiť život ťažko chorým pacientom s rakovinou tráviaceho traktu až o jeden rok.
Náročná operácia je vo svete známa pod názvom „Rendez-vous“. Ide o operačnú metódu, pri ktorej sa dvaja operujúci lekári - rádiológ a gastroenterológ - stretnú počas operácie v dvanástniku pacienta a spolu spriechodnia odtok žlče z tela.
3. júl 2019, 10:13

​MUDr. Peter Kohútek - primár Urologického oddelenia vo FN Trenčín

Nominujeme za rozvoj oddelenia, zavádzanie nových operatívnych metód. Zaviedol laparoskpické radikálne prostatektómie, bolo vykonaných prvých 10 radikálnych cystektómií s deriváciu moču podľa Studera – odstránenie močového mechúra a vymodelovanie nového močového mechúra z tenkého čreva.

2. júl 2019, 16:07
Primár Urologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Galanta
 
2. júl 2019, 16:06

MUDr. Kvetoslava Slebodníková, PhD., primárka Kliniky pediatrickej urológie LF UK a NÚDCH

​Urológii sa venuje tridsaťtri rokov, pediatrickej urológii viac ako dvadsaťtri rokov. V rámci nej sa venuje všetkým typom operácií u detí od narodenia až do dospelosti. Špecializuje sa na vrodené vývojové chyby obličiek a močového mechúra – obštrukčným uropatiám a hypospádiám (vrodené vývojové chyby močovej rúry u chlapcov).

2. júl 2019, 16:05
MUDr. Marián Cvik, urologické oddelenie Fakultná nemocnica Trnava
2. júl 2019, 16:04

Stránky