Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

Top lekár na Slovensku: Štamperlík či pohár vína vám môžu pomôcť

2. október 2014 - Životospráva, štamperlík či pohár vína môžu ovplyvniť najmä vaskulárny typ demencie. Môžu spomaliť aj aterosklerotický proces.

Hovorí doc. MUDr. František Németh, PhD., oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie FNsP  J. A. Reimana Prešov. Stal sa Top lekárom v odbornosti Geriatria.

Geriatria, paradoxne, patrí medzi mladšie medicínske odbory, v podstate bola založená v 20. storočí americkým doktorom Ignácom Leom Nascherom. Je to tým, že sa predlžuje vek?

Áno, aj preto. Starých ľudí rýchlo pribúda, udáva sa, že v súčasnosti je na Slovensku asi 15-percentný podiel osôb 65-ročných a starších. Očakáva sa, že v roku 2025 sa zvýši na 26 percent a ďalej bude stúpať.

Ďalším dôležitým dôvodom sú špecifické prejavy viacerých chorôb a ich liečba vo vyššom veku. Okrem toho senior v chorobe potrebuje komplexnejšiu, časovo náročnejšiu starostlivosť ako, povedzme, stredne starý pacient, a preto by mali byť geriatrické pracoviská na to uspôsobené aj personálne.

Viaceré štúdie dokázali, že ak sa akútne chorému seniorovi poskytuje liečba na špecializovaných geriatrických oddeleniach, má väčšiu šancu návratu do domáceho prostredia, alebo aspoň zachovania si väčšej kvality života.

Venovali ste sa odboru od začiatku vašej kariéry, alebo ste začali internou medicínou?

Začal som na internom oddelení v Prešove. Absolvoval som atestáciu I. a II. stupňa a až potom som prešiel na geriatriu.

Geriatria nie je len vnútorné lekárstvo. Je to aj neurológia, často psychiatria či fyzioterapia, teda z každého niečo. Čo z toho najviac prevláda?

Aj v tejto vašej otázke znie čiastočne odpoveď na to, prečo vznikla geriatria. Čo prevláda? Hovorí sa tomu holistický prístup, celistvý pohľad a zhodnotenie stavu seniora.

Aby som sa však nevyhol otázke, geriatria vzišla z internej medicíny, to dominuje aj u seniora, ale základné vedomosti z uvedených odborov sú tiež potrebné.

Mnohí ľudia sa na geriatrii boja hospitalizovať, vravia, že sa tam chodí umierať... Je to naozaj takéto „končiace sa“ oddelenie? Alebo máte pacientov, ktorí u vás ležali a dnes veselo okopávajú záhradku?

Úmrtnosť na geriatrických oddeleniach je asi 10 až 15 percent a percento rehospitalizácií je asi 10 až 20 percent. Lekár každý deň stretáva pacientov, ktorí pri hospitalizácii uvádzajú – „pred dvoma rokmi ste ma tak dobre dali do poriadku, dúfam, že aj teraz“.

To vyvracia názor, že geriatria je končiace sa oddelenie. Zaiste každý človek raz skončí svoju životnú púť. A „previesť ho“ dôstojným spôsobom na „druhý breh“ je občas oveľa ťažšie ako napr. vyoperovať žlčník.

Foto: Peter Jesenský.  Doc. MUDr. František Németh, PhD.

Práca so seniormi, hlavne v tom vyššom veku, je niekedy ťažká, hovorí sa, že niekedy sú horší ako deti. Ako ich zvládate?

Práca so seniormi je naozaj ťažká. Po psychickej a v ošetrovateľstve aj po fyzickej stránke. V rámci fyziologického psychického starnutia možno evidovať vznik emočných zmien, ktoré pripomínajú detskú povahu, ale senior si zaslúži úctu a ak mu ju dáte, vycíti to.

A potom aj tá „detinskosť“ je menšia. Seniorov občas prirovnávame k deťom pre inkontinenciu alebo demenciu. Sú to však úplne rozdielne situácie.

Čím to je, že niekto „odíde“ mentálne už v sedemdesiatke a iný ešte v deväťdesiatke cestuje a má jasnú myseľ? Životospráva, gény, povestný štamperlík každé ráno či pohár vína každý večer?

Mozog ako každý iný orgán má svoje špecifické choroby. V otázke narážate na demenciu. Tá sa často začína už v strednom veku, len naplno sa prejaví po rokoch. Samozrejme, demencia nepostihuje každého, preto potom tie rozdiely, ako uvádzate v otázke.

Primárne demencie sú choroby mozgu, ktoré sú ešte zahalené tajomstvom, ale je pravdepodobné, že ich podstata a aspoň parciálne aj liečba sa v blízkej budúcnosti vyriešia,  napríklad Alzheimerova choroba.

A čo ten štamperlík domácej slivovice?

Životospráva, štamperlík či pohár vína môžu ovplyvniť najmä vaskulárny typ demencie. Aterosklerotické postihnutie tepien sa na mozgu prejaví alebo vznikom demencie, ak je proces plazivý, alebo cievnou mozgovou príhodou pri akútnom priebehu.

Štamperlík či pohár vína môžu spomaliť  aterosklerotický proces. Obyčajne sa však pri štamperlíku alebo pohári vína viacerí nezastavia, dávka „zlepšovateľa nálady“ sa zvyšuje a potom namiesto prevencie vzniká alkoholická demencia, toxické poškodenie mozgu a choroba pečene.

Na oddelení ste museli poznať veľa ľudských osudov. Je nejaký, ktorý si pamätáte?

Spomínam si na pacientku, ktorá „nemala miesto“ v novo postavanom dome, bývala v chlieviku. Alebo na 75-ročného pacienta, ktorý si vyžiadal súkromný rozhovor a žiadal ma o „exitus“.

Mal na to aj svoje „logické“ zdôvodnenie. Túto otázku by som skôr využil na upozornenie, že dosť pacientov, ak si získate ich dôveru, vás považuje za svojho ochrancu, za človeka, ktorý by im mohol pomôcť, aj keď to objektívne nie je možné.

A tieto skrivodlivosti voči seniorom mi najviac rezonujú pri vyjadrení „ľudské osudy“. Opakovane boli podané sťažnosti, že som deti vyhrešil za ich vzťah k rodičom. No naozaj chcem predovšetkým brániť seniora, keď nijako inak, aspoň slovným pohladením.

Vyrovnáva sa lekár so smrťou ľahšie, ak umrie starý človek, ako keď odíde mladý?

Smrť je smrť, vždy zanecháva stopu, možno hlbšiu, možno plytšiu, ale u zodpovedného lekára vždy. Umieranie je vôbec najťažšou časťou geriatrickej medicíny.

Každý pacient, s ktorým som prišiel do kontaktu, mi prešiel „hlavou“, a keď som si jeho zdravotný stav vyhodnotil ako infaustný, musel som sa s tým dlhšie vyrovnávať. Pred približne desiatimi rokmi sa robili cez víkend vizity na oddelení.

Prísť napríklad k nedeľnému obedu po vizite na oddelení, tváriť sa normálne a zahodiť za hlavu vypočuté ponosy nebolo jednoduché. Potom nasledovali manželkine otázky – je ti niečo?


Celý rozhovor si môžete prečítať v publikácii Top lekári na Slovensku III.

Publikácia TOP lekári na Slovensku III prezentuje špičku našej medicíny, jej úspechy doma i v zahraničí.

Unikátnu ročenku TOP LEKÁRI SLOVENSKA si môžete objednať TU

 

Sekcia: Top lekári Slovenska Autor: Katarína Lovásová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 448