Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

Top lekár na Slovensku: Aj banány môžu zabiť dialyzovaného pacienta

8. október 2014 - Pri akútnom zlyhaní obličiek zvyčajne pomôže päť – šesť dialýz a pacient sa uzdraví, mesačne máme tak troch, štyroch akútnych pacientov.

Keď má však pacient chronické zlyhanie obličiek, situácia je diametrálne iná. Pomôže len dialýza alebo tretia oblička.

Hovorí MUDr. Peter Mizla, primár Nefrologického centra Logman, a. s., Košice

Kam siahajú začiatky vášho zamerania na „obličku“?

Po skončení štúdia na lekárskej fakulte v Košiciach som začal pracovať na internej klinike. Po prvej atestácii v roku 1979 ma oslovil vtedajší asistent MUDr. Miroslav Mydlík, ktorý ako prvý na Slovensku mal nadstavbovú atestáciu z nefrológie a ordinár dialýzy MUDr. Pavol Melničák, či by som nemal záujem pracovať u nich na dialýze, ktorá bolo vtedy súčasťou I. internej kliniky.

Dialýza bola v tom čase v začiatkoch, košická s desiatimi lôžkami bola jediná na východnom Slovensku pre región s 1,5 milónom ľudí. Realitou bolo, že sa dialyzovali „mladí a zdraví“, starší ľudia, diabetici a podobne nemali v podstate šancu, lebo jednoducho neboli potrebné kapacity.

Bolo aj veľmi veľa akútnych pacientov, veď dialýza pomáha preklenúť aj obdobie prechodného zlyhania obličiek, mimotelovou eliminačnou liečbou sa liečili napríklad otravy.
A ponuka kolegov vás oslovila...

Problematika bola pre mňa veľmi atraktívna, ale vedel som, že je to aj pre mňa, ako mladého lekára, veľmi náročné. Nemohli sme liečiť každého, museli sme robiť poradovníky pacientov. Prístrojové vybavenie bolo v porovnaní s dnešným veľmi jednoduché, ale mali sme dokonca aj dva americké prístroje.

Prístroje však pracovali na inom princípe ako dnes, účinnosť liečby bola nižšia a zdravotný stav pacientov nebol adekvátny vynaloženej námahe a nežili v takom komforte ako dnes. Pred 35 rokmi bolo na Slovensku 5 centier, dnes ich je viac ako 60, atestovaných nefrológov je približne 300. Ak kedysi pacienti dochádzali za liečbou viac ako sto kilmetrov, v súčasnosti je to v priemere do 30 km.

Ako dlho žil vtedy hemodialyzovaný pacient? Asi nie tak dlho ako pacient, ktorého ste mi ukázali pri prehliadke vášho pracoviska...

Tak to je náš rekordman, dialyzujeme ho už 22 rokov a je v pohode. Kedysi to bolo v priemere dva roky, aj keď aj vtedy boli výnimky. Záviselo to od rôznych okoloností – od intelektu, od toho, ako sa pacient dokázal prispôsobiť zmeneným podmienkam, ako sa dokázal šetriť s tekutinami a od ďalších faktorov.

Pacienti, ktorí ignorovali realitu samozrejme žili kratšie. Samozrejme, to platí aj dnes. Napríklad stačí zjesť väčšie množstvo banánov, draslík, ktorý sa z tela vylučuje len zdravými obličkami dialyzovaného pacienta zabije – zastaví sa mu srdce.

MUDr. Peter Mizla, primár Nefrologického centra Logman, a. s., Košice

Čítal som o drevenom bubne Holanďana Willema Kolffa, ktorý bol vraj prototypom dialyzačných prístrojov a ktorým sa v roku 1945 podarilo zachrániť žene s hepatorenálnym zlyhaním život. Teda chronickí pacienti boli dovtedy odsúdení na smrť?

Zomierali v celom svete, nemali šancu prežiť. Na urémiu sa ale zomiera pomerne dlho. Prístroj holandského lekára bol prvý prototyp, dva roky predtým mu pri pokusoch zomrelo všetkých 15 pacientov. Úspešná liečba chronických pacientov začala v podstate v celom svete až začiatkom 70. rokov.

Dá sa povedať, že ste patrili, obrazne povedané, k prvolezcom v slovenskej dialýze?

Som síce služobne najstarší slovenský nefrológ :-), ale prvolezcom bol dnes už profesor Miroslav Mydlík, ktorý dialýzu v Košiciach zaviedol a s ktorým sme pracovali spolu 24 rokov. Na počiatku išlo o liečbu akútneho zlyhania obličiek, nie o chronických pacientov, boli to experimentálne dialýzy.

U nás sa v tej dobe využívala sovietska umelá oblička Niechaj, kde ju používali od 60. rokov. Koncom 80. rokov sa začali dialyzačné strediská budovať aj v okresných mestách a my sme pôsobili ako centrum pre edukáciu lekárov a sestry, bola tu subkatedra nefrológie, robili sa atestácie.

Väčšina lekárov na východnom Slovensku, niektorí aj zo stredného Slovenska sa školili u nás. Aj vďaka tomu máme dobré kolegiálne vzťahy, vzájomne sa potrebujeme v záujme pacientov. Istým spôsobom si stále držíme pozíciu lídra...

Počty dialyzovaných pacientov sa rokmi zrejme zvyšujú...

Samozrejme. Pred dvadsiatimi rokmi, odkedy sa vedie štandardizovaný zber štatistických dát sa dialyzovalo 60 až 80 pacientov na milión obyvateľov. To znamená asi 300 až 400 pacientov na celom Slovensku.

My sme dialyzovali kedysi v začiatkoch možno 30 pacientov z celého východného Slovenska za mesiac, dnes je na Slovensku viac ako 3 000 pacientov, odkázaných na dialýzu. Len v Košiciach sú štyri dialyzačné centrá, dve z toho naše a máme spolu sto pacientov. Celkove sa v Košiciach lieči viac ako 200 pacientov.

Prečo pacienti pribúdajú?

Je to niekoľko faktorov. Predlžuje sa vek ľudí, pribúdajú pacienti s diabetom, hypertenziou, ale aj s onkologickými ochoreniami, napr. gynekologickými nádormi malej panve, ochoreniami kostnej drene a podobne.

Onkologická liečba dnes predlžuje život, ale jeho kvalita je otázna, keď naviac zlyhávajú obličky – takýchto máme až 10 percent pacientov.

K zlyhaniu obličiek nevedú ani tak primárne choroby, ale práve cukrovka, vysoký tlak, ateroskleróza ciev, vek. Primárne choroby vieme zčasti už podchytiť a relatívne málo pacientov príde na dialýzu so základnými zápalovými chorobami alebo nejakými genetickými chybami.

Dnes liečime pacientov s raritnejšími ochoreniami, napr. so systémovým lupusom, vaskulitídam, čo sa vminulosti sa vyskytovalo veľmi zriedka.

Je, alebo mala by byť dialyzačná liečba medzistanicou pred transplantáciou obličky?

Pri akútnom zlyhaní obličiek zvyčajne pomôže päť – šesť dialýz a pacient sa uzdraví, mesačne máme tak troch, štyroch akútnych pacientov. Keď má však pacient chronické zlyhanie obličiek, situácia je diametrálne iná. Pomôže len dialýza alebo tretia oblička. Prvá úspešná transplantácia obličky na svete sa uskutočnila v roku 1954, dnes je to takmer bežný zákrok.

Z dialyzovaných pacientov je však vhodných na transplantáciu asi 10 percent. Ostatných 90 percent sa musí do konca života liečiť dialýzou. Pre vek a rôzne iné limity nie sú na transplantáciu vhodní. Transplantológovia majú guideliny a algoritmy, čo musíme vyšetriť, aby sme pacienta mohli vôbec zaradiť ako čakatela na transplantáciu.

V každom prípade, prednostne sú transplantované deti. Mimotelová eliminačná liečba predstavuje významné náklady pre verejné zdroje a transplantácia obličiek je nákladovo efektívnejšia ako chronická hemodialyzačná liečba, samozrejme za podmienky úspešnej transplantácie a funkčného štepu.

Podľa údajov poisťovní napríklad náklady za rok pri mimotelovej eliminačnej liečbe predstavujú len na dialýzy približne 15 000 eur, ale cena transplantácie je okolo 5 000 eur.

Celý rozhovor si môžete prečítať v publikácii Top lekári na Slovensku III.

Publikácia TOP lekári na Slovensku III prezentuje špičku našej medicíny, jej úspechy doma i v zahraničí.


Unikátnu ročenku TOP LEKÁRI SLOVENSKA si môžete objednať TU
 

Sekcia: Top lekári Slovenska Autor: Branislav Janík, redaktor ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 413